Văn bản Văn bản
../document-library/rar Nghị định Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số hiệu: 158/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/08/14
Kích thước: 103,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 2225
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)