Văn bản Văn bản
../document-library/doc Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến 2015 và định hướng đến năm 2020.
Số hiệu: 698/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 10/08/12
Kích thước: 81,5k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 2931
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)