Văn bản Văn bản
../document-library/pdf Nghj định
Số hiệu: Số: 31/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/05/11
Nguồn: Chính phủ
Trích yếu:

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Kích thước: 257,9k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer

Để xem cần có Acrobat Reader, nếu chưa có bạn hãy vào link này để tải và cài Acrobat Reader
Số lần tải về: 3709
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)