Văn bản Văn bản
../document-library/rar Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Số hiệu: Số: 97/2010/TT-BTC
Ngày ban hành: 06/07/10
Trích yếu:

Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Kích thước: 218,4k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 3223
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)