Văn bản Văn bản
../document-library/doc Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên Mầm non
Số hiệu: Số: 45/2011/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/08/11
Nguồn: Chính phủ
Trích yếu:

           Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên Mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Kích thước: 51,5k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 3447
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)