Văn bản Văn bản
../document-library/doc Hướng dẫn công tác thanh tra nhân dân
Số hiệu: Số: 469/HD-CĐN
Ngày ban hành: 22/10/09
Trích yếu:

Hướng dẫn về việc tổ chức và hoạt động của ban than h tra nhân dân tại các cơ quan , đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành giáo dục và đào tạo. 

 

Kích thước: 61,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 15566
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)