Văn bản Văn bản


STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Chỉ thị 2325 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 11/07/13
2 Số: 3399 /CT-BGDĐT Chỉ thị năm học 2010-2011 của Bộ GD&ĐT: Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011 16/08/10
3 3031/CT-BGDĐT Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 06/09/16
4 Số 55/2008/CT-BGD&ĐT Chỉ thị về tăng cường ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT giai đoạn 2008-2012 30/09/08
5 Số 22/2004/QH11 Chương IV: Thanh tra nhân dân 15/06/04
6 Số 5584/BGDĐT - KHTC Công văn chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT: Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy... 23/08/11
7 1365/BGDĐT-GDTH Công văn phát động cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" của Bộ giáo dục và Đào tạo 31/03/12
8 Số: 4960/BGDĐT-CNTT Công văn số 4960_BGDĐT-CNTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012 27/07/11
9 Dieu le truong THCS, THPT, Truong PT nhieu cap hoc
10 Dự thảo thể lệ cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" kèm theo công văn số 1365 31/03/12
11 Số: 5648 /BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn công tác khảo thí và kiểm định chất lượng năm học 2011-2012 của BGD: Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011-2012 đối với giáo dục mầm non, giáo... 05/09/11
12 Số: 5859/BGDĐT-TTr Hướng dẫn công tác Thanh tra năm học 2011-2012 của BGD: Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ... 05/09/11
13 Số: 469/HD-CĐN Hướng dẫn công tác thanh tra nhân dân: Hướng dẫn về việc tổ chức và hoạt động của ban than h tra nhân dân tại các cơ quan , đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành giáo dục và đào tạo. ... 22/10/09
14 Số: 5358/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 bậc học trung học của Bộ GD&ĐT: Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục... 12/08/11
15 Số:5516/BGDĐT- NGCBQLGD Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLCSGD: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2011 -... 19/08/11
16 2822/ BGDĐT-GDMN Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TENT 24/03/14
17 Số: 99/2005/NĐ-CP Hướng đãn thi hành luật thanh tra về thanh tra nhân dân 28/07/05
18 Số: 5438/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với cấp Tiểu học như sau: 22/08/11
19 Số: 4987/BGDĐT-CNTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013 của Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2012- 2013 như sau: 02/08/12
20 Số: 5454/BGDĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục Mầm non: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo về phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với cấp học mầm non như sau: 22/08/11
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 59 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 3
Năm 2016
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Bộ GD&ĐT xin ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung TT30 30/08/16
2 505/CT-BGDĐT Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về tăng cương các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục 22/02/17
3 4068/BGDĐT-GDTrH CV 4068/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017 19/08/16
4 4078_BGDDT_VP CV Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017 của Bộ GD&ĐT 25/08/16
5 1121/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh, sinh viên dịp hè 2017 22/03/17
6 3988/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017 23/08/16
7 03/VBHT-BGDĐT Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học 04/10/16
Hiển thị 7 mục.
năm 2018
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 29/08/18
Hiển thị 1 mục.