Monday, 27/01/2020 - 04:26|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020
Danh sách ủng hộ quỹ tiếp bước cho em đến trường huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Danh sách ủng hộ quỹ tiếp bước cho em đến trường huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Quỹ tiếp bước cho em đến trường” là một trong những cuộc vận động lớn, được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đồng ý về chủ trương, giao cho Phòng Lao động - Thương Binh - Xã hội và Phòng Giáo dục và Đào tạo đứng ra phát động trong các tầng lớp nhân dân, nhằm huy động mọi nguồn ...