Friday, 10/04/2020 - 07:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 27 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Điều chỉnh nội dung bằng Tốt nghiệp Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng GD&ĐT Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh THCS Phòng GD&ĐT Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THCS hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường THCS hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Trường Tiểu học

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường tiểu học nơi chuyển đến; nhà trường nơi chuyển đi.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường tiểu học nơi chuyển đến; nhà trường nơi chuyển đi.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở UBND Huyện Thái Thụy

UBND huyện hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu được UBND huyện ủy quyền).

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực