Thứ ba, 14/07/2020 - 21:09|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 24 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Sáp nhập, chia, tách nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Thái Thụy

Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện trực tiếp TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường tiểu học (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Thái Thụy

- Trường tiểu học công lập;

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tiểu học tư thục).

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Thái Thụy

Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Thái Thụy

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực