Thursday, 04/06/2020 - 18:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành GD&ĐT Thái Thụy tổ chức thành công Hội sách đầu Xuân 2019 với chủ đề "Sách – nền tảng của tri thức" - Thai Thuy Education and Training Department successfully organized the Book Festival in early spring 2019

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của văn hóa đọc, tạo không gian văn hóa vui tươi, bổ ích cho giáo viên, học sinh trong huyện, ngành GD&ĐT Thái Thụy tổ chức Hội sách đầu Xuân với chủ đề "Sách – nền tảng của tri thức". Đây là một trong những hoạt động thiết thực được Ngành GD&ĐT Thái Thụy phát động để mừng Đảng, mừng Xuân.

In response  to Vietnamese Book Day, in order to further enhance the role of reading culture, create a happy and rewarding cultural asmosphere for teachers and students in the district, Thai Thuy Education and Training Branch organizes the Spring Book Festival with the topic  "Book - the foundation of knowledge" This is one of the practical activities launched by Thai Thuy Education and Training Department  to celebrate the Communist Vietnamese Party anniversary  and welcome Spring.

Hội sách trường TH&THCS Thụy Dương

The Book Festival at Thuy Duong  Primary & Secondary School

 

Đây là lần thứ 7 ngành GD&ĐT Thái Thụy tổ chức Ngày hội sách đầu Xuân. Hội sách năm nay diễn ra từ 18 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 năm 2018 tại tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong toàn huyện với các hoạt động đa dạng như kể chuyện về sách, sân khấu hóa nội dung về sách, giới thiệu sách, sân khấu hóa tác dụng của việc đọc sách… Qua đó tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”; đồng thời giáo dục kĩ năng sống, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh…

This is the seventh time Thai Thuy Education and Training Department has organized the Book Festival Day in early spring. In 2018,  Book Festival Day took place from February 18 to March 10 at all Kindergarten, Primary, and Secondary schools in Thai Thuy district with various activities such as story book telling, internal theatering of books, introducing books, performing  the effects of reading .... Therefore, students took  an opportunity to have a friendly and healthy environment and good conditions to study and contribute to the implementation of the "Friendly school - Positive students "; as well as educate life skills and develop students’ creative thinking  abilities ...

 

Việc duy trì tổ chức thường xuyên ngày Hội sách nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Ngoài ra còn tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, lưu giữ, quảng bá sách. Đồng thời, nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh, các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Regularly maintaining organization of the Book Festival to further affirm the role, the position and the importance of books in social life. In addition, people who have participated in collecting, composing, publishing, saving  and promoting books are also honored. At the same time, reading books is not only raising the awareness of students’ parents, social organizations for the construction and development of reading culture, but also encouraging the society in learning.

 

Giáo viên, học sinh đọc và chọn sách

Teachers, students read and choose books

 

Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là internet, phong trào đọc sách có chiều hướng đi xuống. Tuy nhiên, các phương tiên thông tin hiện đại không thể thay thế hoàn toàn cho sách. Việc cầm trên tay một cuốn sách bằng giấy, nhất là cuốn sách mình yêu thích vẫn có những thú vị rất riêng của nó. Qua Hội sách sẽ giúp các em học sinh yêu sách tiếp cận những tri thức mới, bổ sung thêm những hiểu biết quý giá về lịch sử dân tộc, tăng cường tình yêu quê hương đất nước, con người và cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường.

In recent years, with the explosion of public multimedia, especially the Internet, the reading movement tends to go down. However, the modern means of mediums cannot completely replace books. Holding a paper book , especially your favorite book, still has its own interesting features. At the Book Fair, students have  a chance to read the books which will help students access new knowledge, widen the valuable knowledge about their national history, strengthen the love of their homeland, people and respect their life. Especially reading  contributes to raising high - quality teaching and learning at schools.

 

Hội sách trường TH&THCS Thụy Bình

Book Festival atThuy Binh Primary & Secondary School

Cũng trong dịp này, Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong trường để tăng cường số lượng sách cho thư viện nhà trường và tủ sách phụ huynh, đăc biệt là phong trào phát động học sinh tiết kiệm tiền mừng tuổi để mua sách tặng cho tủ sách phụ huynh. Toàn ngành đã huy động được 41.281 cuốn sách, với tổng giá trị quy thành tiền là 672.026.000 đồng để bổ sung cho tủ sách phụ huynh trong các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS và góc thư viện của bé ở các trường Mầm non. Tiêu biểu trong hoạt động xây dựng tủ sách phụ huynh là các trường Mầm non Thái Hòa, Thái Thượng, Thụy Quỳnh; Tiểu học Thụy Phong, Thị trấn, Thái Sơn, Thái Phúc; THCS Thụy Phong, Nguyễn Đức Cảnh, Thị Trấn, Thái Hưng; TH&THCS Thụy Dương, Thụy Hưng, Thái Thọ...

On this occasion, the Thai Thuy  Education and Training Department continues to direct the schools to mobilize every resource from organizations, people, teachers, students and the students’ parents at schools to increase the number of books for the school library  and parents’ bookshelves, especially  encouraging students to save their luckymoney  to buy books for parents' bookcases. The whole sector has mobilized 41,281 books, with a total value of 672,026,000 VND so as to support parents’ bookcases in Primaries, Juniors , Primary & Secondary schools and the kids’ libraries in preschools. Thai Hoa, Thai Thuong and Thuy Quynh Kindergarten; Thuy Phong, Diem Dien Town, Thai Son, Thai Phuc Primary schools; Thuy Phong, Nguyen Duc Canh, Thi Tran, Thai Hung Secondary schools; Thuy Duong, Thuy Hung, Thai Tho, Thuy Binh Primary&Secondary schools are the most typical in the construction of parents’  bookcases.

 

 

Giáo viên, học sinh đọc và chọn sách

The teachers and students are reading  and choosing books.

 

Ngày Hội sách "Sách – nền tảng của tri thức " của ngành GD&ĐT Thái Thụy năm 2019 đã tiếp tục lan tỏa đi thông điệp “Góp một cuốn sách để được đọc nhiều cuốn sách hay” đến cán bộ giáo viên và các em học sinh trong huyện./.

The Book Festival  "Book - the foundation of knowledge" of Thai Thuy Education and Training  Department in 2019 has continued to send the message "Donating  a book to read many good books" to teachers and students at all schools throughout the district./.


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết