Thursday, 22/04/2021 - 04:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong/ung-dung-cntt" title="Ứng dụng CNTT" rel="dofollow">Ứng dụng CNTT</a>

Ngành GD&ĐT Thái Thuỵ với công tác xã hội hoá giáo dục

Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT), với những tính năng ưu việt, sự tiện dụng của nó, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nói chung và ngành GD&ĐT Thái Thuỵ nói riêng đã có những chuyển biến vượt bậc trong việc đẩy mạnh ứng dụng ...