Thứ năm, 22/04/2021 - 03:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Thông báo kết quả Hội thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2015"
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 265 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả Hội thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2015"
 • Tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng lần II và Hội thi Sáng tạo KH-CN&KT năm học 2014-2015 lần thứ 4 tỉnh Thái Bình
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng lần II và Hội thi Sáng tạo KH-CN&KT năm học 2014-2015 lần thứ 4 tỉnh Thái Bình
 • Tổng kết hoạt động khoa học kỹ thuật năm học 2014-2015
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tổng kết hoạt động khoa học kỹ thuật năm học 2014-2015
 • Chuẩn bị cho cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2016-2017
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 282 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chuẩn bị cho cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2016-2017
 • Một số nội dung liên quan đến Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2017
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 264 lượt tải | 1 file đính kèm
  Một số nội dung liên quan đến Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2017
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT” NĂM HỌC 2017-2018
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT” NĂM HỌC 2017-2018
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật trong trường học
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 283 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật trong trường học
 • Tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2018
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 240 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2018
 • Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp huyện năm 2018
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp huyện năm 2018
 • Kế hoạch thi e-Learning và Lập trình Scratch năm học 2018-2019
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 313 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch thi e-Learning và Lập trình Scratch năm học 2018-2019
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác thư viện nhà trường, tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác thư viện nhà trường, tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường
 • Triển khai một số nội dung về Công nghệ thông tin và Khoa học kỹ thuật
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 293 lượt tải | 1 file đính kèm
  Triển khai một số nội dung về Công nghệ thông tin và Khoa học kỹ thuật