Thursday, 25/02/2021 - 01:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-mon/tieu-hoc" title="Tiểu học" rel="dofollow">Tiểu học</a>

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN "NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT"

Sau hơn một năm thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, công tác đánh giá học sinh đã được các trường tiểu học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, việc đánh giá học sinh đã dần đi vào nền nếp, ổn định, ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-mon/tieu-hoc" title="Tiểu học" rel="dofollow">Tiểu học</a>

Một số câu hỏi liên quan đến Thông tư 22

Việc khen thưởng học sinh theo Thông tư 22 có những điểm mới nào?Quy định về hồ sơ đánh giá và việc ghi chép của giáo viên theo Thông tư 22 có gì thay đổi?Tại sao việc đánh giá định kỳ đối với từng môn học, hoạt động giáo dục và từng năng lực, phẩm ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-mon/tieu-hoc" title="Tiểu học" rel="dofollow">Tiểu học</a>

GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012-2013

Thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013 của bậc Tiểu học; Thực hiện Công văn số 11/SGD-ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức thi giao lưu TTT cấp tỉnh dành cho HS khối lớp 5 bậc Tiểu học, ngày 13/4/2013, tại trường Tiểu học Thị trấn Diêm Điền, Phòng GD&ĐT Thái ...