Monday, 27/01/2020 - 03:48|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020
Ngành học  GDTX  Thái Thụy  giữ vững là đơn vị mạnh

Ngành học GDTX Thái Thụy giữ vững là đơn vị mạnh

Khó khăn của GDTX Thái Thụy nhiều năm nay ai cũng nhìn thấy, nhưng trước yêu cầu cấp bách hiện nay của ngành học, các đơn vị GDTX trong huyện không thể tự bằng lòng và an phận với những gì mình đã và đang có. Toàn ngành học đã biết khắc phục hoàn cảnh để cải thiện môi trường, hoàn thành các nhiệm ...
Trung tâm KTTH HNDN Thái Thụy 18 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Trung tâm KTTH HNDN Thái Thụy 18 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Được thành lập ngày 09/03/1993 theo quyết định của UBND tỉnh Thái Bình, Trung tâm KTTHHN-Dạy nghề Thái Thụy đã không ngừng phát triển , mở rộng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị để nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đa dạng hoá các ngành đào tạo. Từ một cơ sở chật hẹp chỉ với diện tích hơn 1000m2 ...