Thứ năm, 25/02/2021 - 00:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-mon/giao-duc-thuong-xuyen" title="Giáo dục thường xuyên" rel="dofollow">Giáo dục thường xuyên</a>

Ngành học GDTX Thái Thụy giữ vững là đơn vị mạnh

Khó khăn của GDTX Thái Thụy nhiều năm nay ai cũng nhìn thấy, nhưng trước yêu cầu cấp bách hiện nay của ngành học, các đơn vị GDTX trong huyện không thể tự bằng lòng và an phận với những gì mình đã và đang có. Toàn ngành học đã biết khắc phục hoàn ...