ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.

 

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN THÁI THỤY TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM 2015  

Trong không khí cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 40 năm ngày ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, được sự đồng ý của Sở GD&ĐT Thái Bình, sự nhất trí của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thái Thụy, Phòng GD&ĐT - Công đoàn Giáo dục Thái Thụy tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật ngành GD Thái Thụy năm 2015.

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TỔ CHỨC THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET (VIOLIMPIC) CHO HỌC SINH THCS NĂM HỌC 2014-2015  

Cấp toàn quốc dành cho học sinh lớp 9 (vòng 19) vào ngày 10/04/2015, Thái Thụy có 21 học sinh dự thi. Năm học này, Sở GD&ĐT ra Quyết định thành lập hội đồng thi đặt tại trường THCS Nguyễn Đức Cảnh. Kết quả: nhiều học sinh đạt điểm cao. Tiêu biểu: em Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Đức Thịnh (THCS Nguyễn Đức Cảnh) đạt 280 điểm đứng thứ 9, 10 toàn quốc.

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TỔ CHỨC KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014-2015  

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2015, 2 Hội đồng thi thuộc Trung tâm GDTX-HN I và Trung tâm GDTX-HN II Thái Thụy đã tổ chức khai mạc Kỳ thi nghề phổ thông tại các điểm thi.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)  

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Tin mới nhất Tin mới nhất