Kết quả Chấm thi Học sinh giỏi cấp huyện khối Tiểu học năm học 2013-2014 

Kết quả Chấm thi Học sinh giỏi cấp huyện khối Tiểu học năm học 2013-2014

 

ĐOÀN THỂ THAO HỌC SINH THÁI THỤY ĐẠT KẾT QUẢ CAO TẠI GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014  

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thái Bình, trong hai ngày 29, 30 tháng 3 năm 2014, Đoàn thể thao học sinh Thái Thụy đã tham gia thi đấu Giải thể thao cấp tỉnh năm học 2013-2014 tại Thành phố Thái Bình.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI THỤY CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TỐT ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014  

Thực tập sư phạm (TTSP) là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo, giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp, hình thành nhân cách người giáo viên tương lai, đồng thời giúp trường sư phạm có cơ sở kiểm tra mức độ và khuynh hướng nghề nghiệp của sinh viên.

Kết quả thi Tiếng anh qua Internet cấp Huyện năm học 2013-2014  

Dự kiến điểm công nhận HSG cấp huyện mỗi khối từ 1.000 điểm trở lên. Số HSG mỗi khối bằng 50% tổng số học sinh dự thi của mỗi khối.

Điểm khảo sát Học sinh giỏi năm học 2013-2014 cấp THCS  

Điểm khảo sát Học sinh giỏi năm học 2013-2014 cấp THCS

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Tin mới nhất Tin mới nhất