Bản in

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI THỤY TỔ CHỨC KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, ngày 16 tháng 3 năm 2017, Phòng GD&ĐT Thái Thụy đã tổ chức khảo sát học sinh giỏi cấp trung học cơ sở. Đợt khảo sát học sinh giỏi lần này nhằm đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường THCS, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời chọn học sinh giỏi, tạo nguồn cho các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 9.


       Tổng số dự khảo sát học sinh giỏi lớp 6, 7, 8: 1.764 học sinh; trong đó, dự khảo sát học sinh giỏi lớp 6, 7 tại 7 Cụm trường 1.264 học sinh; dự khảo sát học sinh giỏi lớp 8 tại trường THCS Nguyễn Đức Cảnh và THCS Thái Hưng 500 học sinh. Phòng GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo các trường, các cụm trường triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học buổi 2 theo hướng dạy học phân hóa sát đối tượng học sinh, trong đó có công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Hình ảnh minh họa

     Đợt khảo sát học sinh giỏi được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu, trong đó tập trung chỉ đạo coi thi, chấm thi nghiêm túc, khách quan để đánh giá sát chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngay sau khi hoàn thành việc coi thi, Phòng GD&ĐT đã tổ chức chấm thi, lên kết quả vào ngày 17-18/3/2017. Kết quả khảo sát học sinh giỏi được đăng tải trên website Phòng GD&ĐT.
     Sau khi lên phách, vào điểm (có giám sát đọc, giám sát nhập điểm vào máy tính theo đúng quy trình), Hội đồng chấm thi in ra bản chính; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí Hội đồng và người giám sát xác nhận – Bản in là bản kết quả chính thức.
      Phòng GD&ĐT thông báo kết quả qua website Phòng bằng bản Excel. Các thầy cô giáo và Cha mẹ học sinh, học sinh xem thông báo điểm qua website Phòng GD&ĐT (www.thaithuy.edu.vn).
Kết quả cụ thể trong bản đính kèm
Cụm 1                    Cụm 4                 Cụm 7
Cụm 2                    Cụm 5                 Lớp 8_Trường THCS Thái Hưng
Cụm 3                    Cụm 6                 Lớp 8_Trường THCS NĐC   
 
Thái Thụy ngày 17  tháng 3 năm 2017
Tin & bài: T.H – Phòng GD&ĐT Thái ThụyCác thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất