Bản in

Công khai danh sách nguồn quy hoạch nguồn HT, PHT các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Thực hiện Công văn số 176-CV/BTCHU ngày 25/7/2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy Thái Thụy về việc công khai quy hoạch nguồn cán bộ nhiệm kì 2020-2025 và nhiệm kì 2015-2020 (rà soát năm 2017), Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai danh sách quy hoạch nguồn HT, PHT các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nhiệm kì 2015-2020 (rà soát, bổ sung năm 2017) và nhiệm kì 2020-2025:


* Danh sách quy hoạch nguồn HT, PHT các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nhiệm kì 2015-2020 (rà soát, bổ sung năm 2017):

 * Danh sách quy hoạch nguồn HT, PHT các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nhiệm kì 2020-2025:

 Các thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất