Bản in

Ngành giáo dục Thái Thụy thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Hơn hai năm qua, ngnàh Giáo dục Thái Thụy đã triển khai thực hiện lồng ghép nhiều nội dung của nhiệm vụ năm học với nội dung của cuộc vận động, coi trọng cả việc học tập và việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã triển khai trong toàn ngành từ năm học 2007-2008. Hơn hai năm qua, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT Thái Bình và Huyện ủy Thái Thụy, Phòng GD&ĐT Thái Thụy đã lồng ghép các nội dung cơ bản như chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ giáo viên, học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” …với các nội dung chỉ đạo của ngành như chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học.

     Ngành Giáo dục Thái Thụy xem đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để tạo nên bước chuyển biến mới cả về nhận thức và hành động ; nâng cao hơn nữa ý thức đạo đức nhà giáo; chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong các hoạt động giáo dục, nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
     Hơn hai năm qua, ngnàh Giáo dục Thái Thụy đã triển khai thực hiện lồng ghép nhiều nội dung của nhiệm vụ năm học với nội dung của cuộc vận động, coi trọng cả việc học tập và việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:
     * Tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động trong cán bộ, giáo viên toàn ngành, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của từng đơn vị và thực hiện các biện pháp phù hợp với từng bậc học, cấp học .
     * Gắn nội dung đổi mới phương pháp dạy và học với nội dung của cuộc vận động "Hai không", xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, chống tiêu cực trong thi cử, chống ngồi nhầm lớp và chống bỏ học. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục nói chung và phương pháp dạy học các môn khoa họcõcã hội nhân văn, nhất là môn giáo dục công dân, đạo đức trong nhà trường. Lồng ghép các nội dung của cuộc vận động vào việc thực hiện chương trình giáo dục ở tất cả các bậc học, cấp học. Vận dụng linh hoạt thực hiện chương trình chính khóa với việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, thông qua nhiều hình thức phong phú và bổ ích, đặc biệt đã động viên giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác một cách nghiêm túc, chất lượng. Phòng đã chủ động kết hợp với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, tổ chức chiếu phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” và thi tìm hiểu về Bác Hồ qua bộ phim cho toàn thể CBGV và học sinh.
     * Gắn nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý với nội dung cuộc vận động "mỗi nhà giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị, trình độ quản lý nhà nước, quản lý giáo dục và năng lực công tác của đội ngũ ngày càng được nâng cao. Số lượng cán bộ, giáo viên tham gia học tập ngày càng tăng; dân chủ hóa nhà trường ngày càng được tăng cường, môi trường thân thiện giữa thầy cô giáo với học sinh, giữa nhà trường với gia đình, giữa nhà trường với xã hội ngày càng thể hiện rõ rệt . Bên cạnh việc tổ chức cho CBGV học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ngành Giáo dục Thái Thụy còn chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho CBGV, học sinh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là tổ chức cho học sinh thực hiện tốt “5 điều Bác dạy thiếu niên, nhi đồng”, biểu dương kịp thời gương “Người tốt, việc tốt” trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
     * Gắn đổi mới công tác quản lý chỉ đạo của ngành với tăng cường tính tự chủ của cơ sở, công khai hóa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, nhân sự, quản lý thi và tuyển sinh …
     Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua rất đáng trân trọng, tuy nhiên đó chỉ là bước đầu. Việc triển khai tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Việc lồng ghép các nội dung của các cuộc vận động vào chương trình, kế hoạch hoạt động của một số đơn vị còn thiếu cụ thể, chưa sáng tạo, hiệu quả giáo dục chưa cao.
     Trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT lưu ý các đơn vị một số nội dung sau:
     - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, đặc biệt là việc triển khai thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng, lối sống cho CBGV và học sinh.
     - Tiếp tục lồng ghép cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với triển khai cuộc vận động "Hai không" , cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Gắn triển khai cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2009-2010 một cách xuất sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng và 120 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.
     - Thực hiện chương trình giáo dục trong nhà trường ở tất cả các cấp học, bậc học một cách linh hoạt. Kết hợp giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp.
     - Tăng cường quản lý và giáo dục đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, không ngừng rèn luyện tay nghề, năng lực chuyên môn, phong cách, lối sống của người thầy giáo.
     - Tiếp tục phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua để tuyên truyền và nhân rộng trong ngành.
    Làm tốt các nhiệm vụ nêu trên là chúng ta đã thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" một cách thiết thực, làm cho phong trào thi đua của ngành thông qua các cuộc vận động lớn tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt.
 
                                                                                                Tin & bài: T.H
Tin mới nhất Tin mới nhất