Biểu mẫu xin dự tuyển lớp 6 trường chuyên 

Biểu mẫu xin dự tuyển lớp 6 trường chuyên

 

Thủ tục Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở (trường chuyên).  

Thủ tục Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở (trường chuyên).