Đề nghị giải thể hoạt động của trường Trung học cơ sở 

Đề nghị giải thể hoạt động của trường Trung học cơ sở

 

Đề nghị đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học  

Đề nghị đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học

Đình chỉ hoạt động trường Mầm non.  

Đình chỉ hoạt động trường Mầm non.