Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Giới thiệu trường tiểu học Thụy Trình 

Trường Tiểu học Thụy Trình nằm ngay cạnh đường liên xã thuộc địa phận xã Thụy Trình (đường liên xã từ quốc lộ 37 đi Thụy Hồng, Thụy Dũng). Là một xã nằm ở phía Bắc huyện Thái Thụy, cạnh Quốc lộ 37, đường đi Hải Phòng, một tuyến đường xã gồm 2 làng, 6 thôn. Là xã thuần nông nên con em Thụy Trình rất chăm chỉ, cần cù học tập.

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường Tiểu học Thụy Trình 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Công tác chủ nhiệm lớp

Kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG 

Tên trường: Trường Tiểu học Thụy Trình

Địa chỉ: Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại:  036 3753 341

Email: thuytrinh1@thaithuy.edu.vn

 

 


Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thụy Trình
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đ.thoại cơ quan
Đ.thoại di động
Trách nhiệm quản lý
Email
1
Tạ Hữu Bắc
 Hiệu trưởng
 036 3753341
0914718389
 Chỉ đạo chung
 
2
 Vũ Thị Mơ
 P. Hiệu trưởng
 036 3753341
 0983912906
 Chỉ đạo chuyên môn
 
3
 Đào Thị Thêu
 P. Hiệu trưởng
 0363753341
01674876568 
 Chỉ đạo chuyên môn
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường Tiểu học Thụy Trình

 

 

TỔ VĂN PHÒNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

NĂM VÀO NGÀNH

NĂM KẾT NẠP ĐẢNG

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Tạ Hữu Bắc

10-11-1966

ĐH

1991

1988

Hiệu trưởng

0914718389

2

Vũ Thị Mơ

08-12-1962

ĐH

1983

1997

PHT

0983912906

3

Đào Thị Thêu 

24/10/1970 

ĐH 

1990 

2000 

PHT 

01674876568 

4

Đoàn Thị Thu Phương

 06/11/1978  Thư viện - TPT Đội 

5

 Lê Thị Huyền Huệ 17/9/1986 ĐH20112015Kế toán 

 

 

TỔ CHUYÊN MÔN LỚP 1

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

NĂM VÀO NGÀNH

NĂM KẾT NẠP ĐẢNG

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Thị Ngà

11-12-1975

2005

 

Dạy lớp 1A

0982508243

2

Lê Thị Bích

29-11-1974

ĐH

1993

2007

Tổ trưởng- CN1B

0987251879

3

Lê Thị Dâu

25-9-1975

2005

 

Buổi 2

0982991196

4

Đỗ Thị Dịu

19-10-1982

2006

 

Âm nhạc

0987315826

5

 Lê Thị Bích Hường

 01/7/1979

ĐH 

2007 

 

Dạy lớp 1 

 

6

 Phan Thị Miền

17/6/1979 

ĐH 

2007 

 

Dạy TA 

 0945566655

 

        7     Nguyễn Thị Hân  02/5/1979         ĐH              2006         2008      Dạy lớp 1    0363711711

 

 

 

TỔ CHUYÊN MÔN LỚP 2,3

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

NĂM VÀO NGÀNH

NĂM KẾT NẠP ĐẢNG

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Lượt

04-6-1974

ĐH

1993

1999

CTCĐ- CN 2A

01696280759

2

Lê Thị Tơ

20-10-1972

2001

2009

KT-

CN 2B

01688617507

3

Lê Thị Bích Huệ

17-3-1978

2006

 

CN2C

0125352279

4

Đoàn Thị Quyên

20-02-1970

1992

 

Buổi 2 lớp2

01276520423

5

Đào Thị Thuận

10-5-1974

1994

1994

CN 3A

01688190071

6

Mai Thị Mơ

06-8-1973

1993

 

CN3B

01676275608

7

Trần Thị Vui

26-11-1974

1993

1996

CN3C

 

8

Nguyễn Thị Mí

16-5-1960

1981

 

Buổi 2 lớp 3

0986316772

9

Bùi Thị Thanh Hà

22-7-1976

1998

2000

Mĩ thuật

0987861288

10

 Lê Thị Trang

19/10/1989 

ĐH 

2011 

 

Dạy lớp 2 

 0972746258

 

 

TỔ CHUYÊN MÔN LỚP 4,5

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

NĂM VÀO NGÀNH

NĂM KẾT NẠP ĐẢNG

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Xuân

19-9-1970

ĐH

1991

2000

CN 4A

0363712236

2

Nguyễn Thị Hương

05-5-1972

ĐH

1992

 

CN 4B

01684375458

3

Giang Thị Phương Liên

10-4-1970

1989

 

Buổi 2

0936904908

4

Nguyễn Thị Thủy

30-8-1972

1994

1998

CN5A

0979881832

5

Bùi Thị Bích Liên

10-12-1970

ĐH

1990

X

CN 5B

0976251129

6

Vũ Thị Liên

10-02-1968

1989

2007

TổTrưởng

CN 5C

0986486198

7

Đỗ Thị Thu

21-2-1981

2007

 

Buổi 2

0974276958

8

Khúc Thị Hòa

09-11-1976

2006

2005


Buổi 2

0973208065

9

Nguyễn Mai Lan

11-9-1972

ĐH

2007

2009

Tiếng Anh

0168784717

10

Nguyễn Thị Nguyệt

11-11-1979

ĐH

 

 

Tin học

0984464558

11

Nguyễn Tiến Dũng

06-7-1983 

ĐH

2007

 

Thể dục

0972746258

12

 Bùi Thị Nhân

08/10/1971 

CĐ 

1993

 

Dạy lớp 4

 0984623090

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Trình

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác