Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Giới thiệu về trường 

Trường Tiểu học Thụy Tân: 0363 859 623 Email: thuytan1@thaithuy.edu.vn

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017

PCCM


 

TRƯỜNG TIỂU HỌC

THỤY TÂN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017

(CBGV – NV trong biên chế + giáo viên HĐ đóng bảo hiểm + giáo viên thuê dạy)

 

TT

Họ và tên CBGV

Ngày tháng năm sinh

Năm tuyển dụng

Đảng viên

Trình độ đào tạo

GVCN

 Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Vũ Đình Khải

29/05/1970

1990

x

Đại học

 

Hiệu Trưởng

 Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi công việc trong trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác tài chính; công tác giáo dục đạo đức; công tác thanh tra kiểm tra; các cuộc vận động và phong trào thi đua.

2

Vũ Ngọc Phú

21/10/1982

2007

x

Đại học

 

Phó hiệu trưởng

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn; công tác phổ cập giáo dục tiểu học; công tác lao động – thể dục - vệ sinh; công tác vở sạch chữ đẹp; công tác sách - thết bị; công tác giải Toán – tiếng Anh qua mạng Internet trực tiếp phụ trách phòng Tin học; chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

3

Lê Thị Hường

31/10/1987

2009

x

Cao đẳng

1A

GV – TT tổ 1

GV chủ nhiệm lớp 1A– H Dẫn HS giải Toán qua mạng

4

Nguyễn Thị Thoan

02/02/1980

2011

x

Đại học

1B

GV

GV HĐ huyện hệ số 2,1, chủ nhiệm lớp 1B – H Dẫn HS giải Toán qua mạng

5

Nguyễn Thị Dịu 2

26/03/1985

2009

x

Đại học

2A

GV - TP tổ 2+3

GV chủ nhiệm lớp 2A – H Dẫn HS giải Toán qua mạng

6

Lê Thị Ngọc

24/5/1988

2010

 

Cao đẳng

2B

GV

GV chủ nhiệm lớp 2B – H Dẫn HS giải Toán qua mạng

7

Nguyễn Thị Dịu 3

01/8/1981

2007

x

Cao đẳng

3A

GV - TT 2+3

GV chủ nhiệm lớp 3A – H Dẫn HS giải Toán qua mạng kiêm thủ quỹ

8

Lê Thị Phương Anh

17/03/1991

2013

 

Cao đẳng

3B

GV

GV HĐ huyện hệ số 2,1, chủ nhiệm lớp 3B - H Dẫn HS giải Toán qua mạng

9

Nguyễn Văn Toản

19/05/1980

2006

x

Đại học

4A

GV

GV chủ nhiệm lớp 4A.

10

Nguyễn Trọng Quân

28/01/1986

2010

x

Đại học

4B

GV – TP tổ 4+5

GV chủ nhiệm lớp 4B – H Dẫn HS giải Toán qua mạng

11

Vũ Thị Liên (Lớp 5)

16/04/1969

1989

x

Cao đẳng

5A

GV T T 4+5 -  CTCĐ

GV chủ nhiệm lớp 5A – Chủ tịch Công Đoàn

12

Mai Văn Bình

15/6/1975

2001

x

Cao đẳng

5B

GV - TKHĐ

GV chủ nhiệm lớp 5B – H Dẫn HS giải Toán qua mạng

13

Vũ Thị Liên (Lớp 1)

16/09/1963

1995

x

Cao đẳng

 

GVVH

GV dạy buổi 2 khối 1 và khối 2.

14

Phạm Thu Lý

15/12/1987

2008

 

Đại học

 

GVVH

GV HĐ huyện hệ số 1,00 dạy MT – KT – TC  

15

Nguyễn Thị Dung

04/4/1992

2014

 

Cao đẳng

 

GVVH

GV trường HĐ dạy văn hóa buổi 2 lớp 4, lớp 5

16

Lê Thị Thu Hiền

28/9/1998

2014

 

Cao đẳng

 

GVVH

GV trường HĐ dạy văn hóa Khoa - Sử - Địa   lớp 4, lớp 5

17

Đỗ Thị Huế

22/01/1980

2006

x

Cao đẳng

 

GVHát Nhạc

Tổng phụ trách Đội. Dạy Hát nhạc từ lớp 1 đến lớp 5

18

Lại Thị Hạ

15/03/1984

2009

x

Đại học

 

G VThể dục

Giáo viên dạy TD từ khối 1 đến khối 5, HDHS NK TDTT (Nghỉ sản)

19

Lê Thị Thanh Nga

19/01/1990

2012

 

Đại học

 

GV

GV trường HĐ dạy Thể dục từ khối 1 đến khối 5

20

Dương Thị Nhàn

04/01/1977

2007

x

Đại học

 

GV T Anh

Giáo viên dạy T Anh  từ khối 1 đến khối 5. HD HS giải Tiếng Anh qua mạng

21

Nguyễn Thị Hằng

15/12/1984

2009

 

Cao đẳng

 

GV Tin học

GV trường HĐ dạy Tin học từ lớp 1 -> lớp 5

22

Nguyễn Thị Hoa

11/12/1990

2015

 

Cao đẳng

 

GV T Anh

GV trường  HĐ dạy T.Anh + BD HS giỏi T Anh từ lớp 3 đến lớp 5

23

Vũ Thị Thu

03/08/1983

2006

x

Đại học

 

NV Kế Toán

Làm công tác tài chính, kế toán trong và ngoài ngân sách 

24

Lê Thị Đông

16/12/1961

1980

x

TC

 

NV TV – TB

Làm công tác Thư viện – Thiết bị. Nghỉ hưu từ 01/01/2017

25

Mai Anh Đức

19/8/1973

2011

x

Cao đẳng

 

NVHC - VP

Làm công tác Hành chính – Văn phòng

26

Mai Thị Ngọc

05/8/1990

2012

 

TC

 

GVVH

Nghỉ sản 06 tháng ( từ 01/8/2016)

           

                                                                                                                                         Thụy Tân, ngày 09 tháng 8 năm 2016

                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Vũ Đình Khải

 

                                                                                                                                                
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Tân

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác