Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Giới thiệu về trường 

Trường Tiểu học Thụy Tân: 0363 859 623 Email: thuytan1@thaithuy.edu.vn

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách 2017

Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách 2017


 

PHÒNG GD VÀ ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY TÂN

 
 

 


Số: 05/KH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


         Thụy Tân , ngày 01   tháng 4  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày hội đọc sách” và Trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề

Năm học 2016-2017

 

Thực hiện chương trình công tác thư viện năm học 2016 – 2017;

          Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ để “Chung tay xây dựng thư viện thường xuyên, đọc nhiều sách hay”

Thư viện trường Tiểu học Thụy Tân lập kế hoạch tổ chức "Ngày hội đọc sách"  và Trưng bày giới thiệu sách như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách trên toàn thế giới, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”.

- Giới thiệu những cuốn sách nói về lịch sử hình thành và phát triển, các cuộc đấu tranh, những nét văn hóa của dân tộc,…

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB,GV,CNV và học sinh toàn trường từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

2. Yêu cầu

- Tổ chức ngày hội đọc sách và Trưng bày sách phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường.

- Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi bổ ích.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Ngày 17/4/2017.

2. Địa điểm

- Tại thư viện và sân trường Tiểu học Thụy Tân.

III. ĐẠI BIỂU VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đại biểu

- Chi bộ, Ban giám hiệu và các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.


2. Đối tượng tham gia

- Công đoàn, Đội TNTP HCM

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Học sinh.

IV. BAN CHỈ ĐẠO - BAN TỔ CHỨC

- Ban chỉ đạo: BGH nhà trường.

- Ban tổ chức: Thư viện – Đội TNTP HCM - Tổ chuyên môn.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

-Trưng bày, giới thiệu sách.

2. Hình thức tổ chức

- Thuyết trình về văn hoá đọc và kỹ năng đọc sách.

- Giới thiệu sách: Mỗi lớp tổ chức 1 gian trưng bày và  giới thiệu sách. Cử ít nhất 1hs giới thiệu về gian trưng bày và giới thiệu về quyển sách hay kể chuyện sách của lớp mình.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cán bộ thư viện phối kết hợp Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội, Tổ chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm xây dựng chương trình tổ chức ngày hội trình Ban giám hiệu nhà trường.

- Đoàn thanh niên chuẩn bị cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ trang trí, bài trí sân khấu cho ngày hội.

- Chuẩn bị kinh phí theo dự trù được duyệt.

Đề nghị các bộ phận và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo, tạo điều kiện để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:

-BGH nhà trường (Để b/c)

-Thư viện, Đội TNTP HCM, Tổ CM (Để t/h)

-Lưu: VT, Thư viện

K/T HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Ngọc Phú

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Tân

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác