Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Giới thiệu về trường 

Trường Tiểu học Thụy Tân: 0363 859 623 Email: thuytan1@thaithuy.edu.vn

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KH


  

Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy

Trường tiểu học Thụy Tân

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ 4 - 5

 

      

 

 

 

 

 

 

 

               Trường  : Tiểu học Thuỵ Tân

 

   Năm học : 2016- 2017

 

      Tổ trưởng : Vũ Thị Liên

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I:  CÁC THỐNG KÊ CƠ BẢN

I/ Biên chế cán bộ- công nhân viên trong tổ năm học 2016 - 2017

 

STT

Họ và tên

Nữ

Năm sinh

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Đảng viên

Đoàn viên

1

Vũ Thị Liên

x

1969

CĐSP

1989

x

 

2

Nguyễn Văn Toản

 

1980

CĐSP

2007

x

x

3

Lê Thị Hiền

x

1990

CĐSP

2011

 

x

4

Nguyễn Trọng Quân

 

1986

CĐSP

2010

x

x

5

Mai Văn Bình

 

1975

CĐSP

2001

x

x

6

Nguyễn Thị Dung

x

1993

CĐSP

2014

 

x

7

Dương Thị Nhàn

x

1977

ĐHSP

2007

x

x

8

Nguyễn Thị Hoa

x

1990

CĐSP

2012

 

x

 

II/ T×nh h×nh häc sinh

 

STT

GVCN

Líp

Sè HS

Sè n÷

Sè nam

HS KT

HSKK

1

Vò ThÞ Liªn

5A

27

13

14

1

2

2

Mai Văn Bình

5B

25

11

14

0

1

2

Nguyễn Trọng Quân

4B

23

12

11

0

2

3

Nguyễn Văn Toản

4A

24

10

14

0

1

                             

 

 

 

 

 

PHẦN II:  KẾ HOẠCH CHUNG

I/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ NĂM 2016 - 2017

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục đào tạo đối với bậc Tiểu học.

- Căn căn cứ vào nhiệm vụ năm học của nhà trường, Công đoàn nhà trường.

- Căn cứ vào kết quả của tổ đã đạt được trong năm học trước.

- Căn cứ vào tình hình đội ngũ Giáo viên và Học sinh trong tổ.

- Căn cứ vào CSVC, trang thiết bị và đồ dùng dạy học hiện có phục vụ chotổ.

- Căn cứ vào sự thống nhất cao với phụ huynh HS trong dịp họp đầu năm học mới.

- Đặc biệt là căn cứ vào những tồn tại của năm học trước.

 Tất cả những điều trên là tiền đề và căn cứ chính để tổ 4 -5 xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017như sau :

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Đội ngũ giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, luôn đoàn kết và có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy cũng như các công tác khác.

- Nhận được sự quan tâm của BGH nhà trường, của PHHS cũng như của các tổ chức và ban ngành đoàn thể của địa phương.

- Đội ngũ giáo viên  đủ nên thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

- CSVC tương đối đầy đủ vì vậy 100% HS được học 2buổi/ngày nên HS có điều kiện được rèn luyện nhiều hơn.

- HS ngoan ngoãn, lễ phép, kính thầy-yêu bạn và có tinh thần đoàn kết cao.

2. Khó khăn:

- GV trong tổ một số là GV trẻ mới vào ngành nên kinh nghiệm chủ nhiệm lớp và Chuyên môn còn hạn chế.

- Một số bộ phận học sinh chưa có ý thức học bài và làm bài ở nhà.

- Có tới 5/8 Gv nhà xa trường và chủ yếu là có con nhỏ nên ảnh hưởng đến việc đi lại của GV nên GV chưa yên tâm công tác.

- Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm tới việc học tập của con em còn phó mặc cho nhà trường.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

      Căn cứ vào mục tiêu phấn đấu và những nhiệm vụ chủ yếu của ngành - của nhà trường trong năm học 2016 -  2017.  Tổ 4 - 5 tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong  công tác dạy và học như sau:

1. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, duy trì tốt nề nếp kỉ cương hoạt động trong nhà trường, tiếp tục và đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục: Tiếp tục duy trì số lượng, giữ vững kết quả giáo dục đúng độ tuổi mức độ 2, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực của hs. Đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học nhất là môn Tiếng anh và Mĩ thuật. Điều chỉnh việc đánh giá xếp loại hs theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá HS Tiểu học. Tăng cường có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

3. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HSNK và giúp đỡ Hs gặp khó khăn trong học tập

4. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo luôn vững vàng về tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, mến trẻ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

5. Tiếp rục đổi mới không gian lớp học, xây dựng và phát  huy có hiệu quả việc đọc sách từ thư viện nhà trường và từ tủ sách phụ huynh.

 

IV. NHỮNG MỤC  TIÊU CỤ THỂ  VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

A.Số lượng phổ cập

1 . Chỉ tiêu

- Duy trì tốt số lượng phổ cập. Tỷ lệ chuyên cần đạt ở mức cao nhất 99%.

- Không có học sinh bỏ học và nghỉ học không có lí do.

2.  Biện pháp : - Thường xuyên theo dõi sĩ số học sinh, nếu có học sinh nghỉ học phải tìm hiểu lí do vì sao nghỉ từ đó có biện pháp kịp thời, GV dạy hằng ngày ghi sĩ số lớp trên góc bảng đen của lớp và ghi vào sổ cập nhật theo dõi số lượng HS chung toàn trường.

- Tạo ra nhiều hoạt động vui, tạo tình cảm gắn bó với thầy cô bạn bè để các em cảm thấy yêu mến trường và luôn mong muốn được đến trường.

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh để cùng đôn đốc nhắc nhở các em đi học đúng giờ, đầy đủ.

- Nêu gương những học sinh thường xuyên đi học chuyên cần, các lớp có đánh giá nhận xét vào cuối mỗi tuần.

B/ Chất lượng giáo dục toàn diện

1.1, Về phía tổ chuyên môn – giáo viên.

 *Mục tiêu tổ:

 - Tập thể tổ lao động xuất sắc.

 - Công đoàn vững mạnh.

- Phụ nữ hai giỏi. 

a, Giáo viên:

- Phấn đấu 4 đ/c đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở gồm:

     + Đ/c Mai Văn Bình – lớp 5b

     + Đ/c Nguyễn Trọng Quân – lớp 4a

     + Đ/c Nguyễn Văn Toản – lớp 4b

     + Đ/c Dương Thị Nhàn – dạy  tiếng anh

- Giáo viên giỏi trường : Phấn đấu đạt 100%

1.2. Về phía học sinh

a, Chỉ tiêu

+) Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá thường xuyên

STT

Học kì I

Cuối năm

1

Quá trình học tập từng môn học-Hoạt động giáo dục:

Hoàn thành tốt : 22%(20 em)

Hoàn thành: 78%(79 em)

Chưa hoàn thành: 0%

Quá trình học tập từng môn học-Hoạt động giáo dục:

Hoàn thành tốt: 29,7%(30em)

Hoàn thành : 70,3%( 69 em)

Chưa hoàn thành: 0%

2

Mức độ hình thành và phát triển các năng lực và phẩm chất của học sinh:

Tốt: 71,3%(72 em)

Đạt: 28,7%(25 em)

Cần cố gắng: 0%

Mức độ hình thành và phát triển các năng lực và phẩm chất của học sinh:

Tốt : 74,25%(75em)

Đạt: 25,75%(22 em)

Cần cố gắng: 0%

+ Chỉ tiêu cụ thể cho các môn học có đánh giá định kì bằng điểm số vào cuối kì I và cuối năm như sau:

- Các môn Toán, Tiếng việt,khoa học, lịch sử, địa lý, Tiếng anh, Tin học: Chỉ tiêu chung toàn tổ như sau:

Điểm

Học kì I

Cuối năm

Từ điểm 5 đến điểm 10

Đạt 100%

Đạt 100%

Điểm 5 đến điểm 6

Đạt khoảng 23,5%( 21 em)

Đạt khoảng 20%(19 em)

Điểm 7 đến điểm 8

Đạtkhoảng 54, 5%(55 em)

Đạt khoảng 49,5%(50 em)

Điểm 9 đến điểm 10

Đạt khoảng 22%(23 em)

Đạt khoảng 29,5%(30 em)

* Khen thưởng HS cuối kì, cuối năm :

- Cuối kì I: 20% đến 25% HS được khen thưởng 1 trong 2 nội dung về kiến thức hoặc kỹ năng, phẩm chất.

 - Cuối năm: 30% đến 35% HS được khen thưởng 1 trong 2 nội dung về kiến thức hoặc kỹ năng, phẩm chất.

b/ Biện pháp

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, không cắt xén chương trình, thực hiện tốt chủ đề năm học của GD Thái Bình" Kỉ cương nghiêm- chất lượng thực".

- Điều chỉnh việc đánh giá xếp loại hs theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá HS Tiểu học.

- Mỗi GV phải có đầy đủ giáo án trước khi lên lớp, giáo án phải soạn trước một tuần, bám sát vào mục tiêu của bài học, phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Trong mỗi tiết dạy, giáo viên phải luôn đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức tiết học sao cho nhẹ nhàng, có hiệu quả, học sinh phải được hoạt động nhiều để phát huy tích cực của học sinh, sử dụng triệt để thiết bị dạy học nhất là thiết bị dạy học hiện đại trong mỗi tiết dạy để nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Giáo viên chủ nhiệm phải phân loại học sinh ngay từ đầu năm học. Tìm hiểu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh gặp khó khăn trong học tập để có các biện pháp giáo dục phù hợp. Kịp thời động viên khen thưởng học sinh có tiến bộ trong học tập và các hoạt động khác.

- Phát huy và duy trì tốt phong trào “ Đôi bạn cùng tiến”, động viên các em có ý thức trách nhiệm và biết giúp đỡ nhau trong học tập.

- GV dạy phải quản lí giờ dạy trên lớp thật tốt, chú ý xây dựng các nề nếp học tập. Xây dựng: “Tiết học hay - Ngày học tốt”.

-  Tích cực đánh giá, nhận xét bài cho học sinh, sau mỗi bài gv cần nhận xét thật tỉ mỉ để học sinh rút kinh nghiệm.  

- Tăng cường dự giờ, góp ý bài dạy cho đồng nghiệp để giúp nhau nâng cao năng lực chuyên môn. Ngoài ra mỗi giáo viên chủ nhiệm cần đầu tư thời gian, tham khảo các tài liệu, tập san để vận dụng đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả giờ dạy.

- Tích cực làm chuyên đề có hiệu quả để các thành viên trong tổ học hỏi, bàn bài từ đó thống nhất phương pháp dạy học cho từng môn học.

2.1. Công tác giúp đỡ học sinh khó khăn trong lĩnh vực học tập

a. Mục tiêu:

- 100%  học sinh khó khăn trong lĩnh vực học tập được giúp đỡ để hoàn thành chương trình lớp học.

DANH SÁCH HS YẾU KÉM VÀ GV GIÚP ĐỠ HS YẾU KÉM

STT

Họ và tên Giáo viên

Họ và tên Học sinh

Lớp

Lĩnh vực cần trợ giúp

1

Nguyễn Văn Toản

Nguyễn Thị Huyền Trang

4A

Toán& Tiếng Việt

2

Nguyễn Văn Toản

Nguyễn Thế Mạnh

4A

Toán& Tiếng Việt

3

Nguyễn Trọng Quân

Vũ Trọng Đại

4B

Toán& Tiếng Việt

4

Nguyễn Trọng Quân

Vũ Hoàng Việt

4B

Toán& Tiếng Việt

5

Vũ Thị Liên

Nguyễn Quốc Hoàng Long

5A

Toán& Tiếng Việt

6

Vũ Thị Liên

Nguyễn Văn Vinh

5A

Toán& Tiếng Việt

7

Vũ Thị Liên

Nguyễn Anh Hoàng Việt

5A

Toán& Tiếng Việt

8

Mai Văn B́nh

Nguyễn Duyên Long

5B

Toán& Tiếng Việt

9

Mai Văn B́nh

Đoàn Hồng Sơn

5B

Toán& Tiếng Việt

10

Mai Văn B́nh

Nguyễn Thị Thu

5B

Toán& Tiếng Việt

b . Biện pháp:

- Thực hiện tốt cuộc vận động "Noí không với tiêu cực trong thi cử, không dạy đọc chép và bệnh thành tich trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Khảo sát, phân loại HS, tìm hiểu nguyên nhân  HS gặp  khó khăn trong lĩnh vực học tập.

- GV cần bám sát yêu cầu cơ bản của chuẩn kiến thức, kĩ năng để lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp thích hợp,không đưa thêm kiến thức ngoài sách giáo khoa và sách thực hành dẫn đến sự quá tải. Tập trung vào hai môn Tiếng việt và toán, chú ý rèn kĩ năng đọc, viết, tính toán 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục Tiểu học.

- Sinh hoạt chuyên môn bàn bài, tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để giúp đỡ HS. .- GVCN + GV buổi 2 tìm hiểu nguyên nhân của 1 số HS còn gặp khó khăn trong học tập  để có biện pháp phụ đạo hiệu quả nhất.

 - Thường xuyên chấm chữa bài cho HS, nhận xét thật tỉ mỉ để các em sửa chữa, kịp thời động viên, khen thưởng để các em hứng thú trong học tập.

-  Mỗi gv thực hiện nghiêm túc theo cam kết với nhà trường trong việc nhận giúp đỡ hs khó khăn trong lĩnh vực học tập.

- GV theo dõi trong từng tiết học hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ; trên cơ sở đó thì  tổ, khối họp bàn để có biện pháp giúp đỡ HS khó khăn trong lĩnh vực học tập, tìm ra biện pháp tối ưu nhất để giúp đỡ các em kịp thời.   

-  Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục: Phối kết hợp với gia đình, các đoàn thể trong xã, các khối đoàn thể trong nhà trường, Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên theo dõi, khích lệ các em trong học tập thông qua các hình thức: Nêu gương, tặng quà,  qua các  buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt đội, ngày lễ Tết,....

3.1,   Phong trào vở sạch chữ đẹp.

a/  Chỉ tiêu:

-         Phấn đấu 100% số lớp đạt VSCĐ trong đó :

 

Lớp

Học kì I

Cuối năm

Loại A

Loại B

Loại A

Loại B

4A

18 = 75%

6 = 25%

19 = 79,2%

5 = 20,8%

4B

18 = 78,2 %

5 = 21,8%

19 = 82,6%

4 = 17,4%

5A

22 = 81,48%

5 = 18,52%

23 = 85,2%

3 = 14,8%

5B

19 = 76 %

6 = 24%

20 = 80%

5 = 20%

 

b. Biện pháp :

- Thực hiện chuyên đề" rèn chữ giữ vở" cấp trường, qua đó trao đổi kinh nghiệm và thống nhất phương pháp rèn chữ cho hs.

- Tập trung làm tốt công tác VSCĐ cho học sinh trong tất cả các môn học, các tiết học, GVCN thường xuyên uốn nắn cho hs tư thế ngồi viết, cách cầm bút, rèn chữ cho hs theo đúng quy trình 12 bước. 

- Với hs viết đẹp trong lớp gv cần nhân rộng điển  hình để các bạn trong lớp học tập. Với các đồng chí dạy lớp  4A, 5A cần phát huy tích cực tới năng khiếu viết chữ đẹp, đặc biệt cần có phương pháp thích hợp phát huy tối đa khả năng  của các em.       

- Thống nhất một loại vở,  bài viết mực tím, thống nhất cách trình bày môn chính tả, toán. GV thường xuyên đánh giá nhận xét từng bài viết, sửa lỗi sai, tật chữ cho các em, động viên khen thưởng khi các em tiến bộ

- Khối chuyên môn chấm VSCĐ theo tháng, ban VSCĐ chấm 2 lần/ kì, qua đó giúp gv trong khối trao đổi kinh nghiệm tìm ra biện pháp tối ưu nhất để nâng cao chất lượng rèn chữ giữ vở cho hs.

- Giáo viên nghiêm túc thực hiện việc rèn chữ viết của mình để học sinh nôi theo: Giáo viên viết bảng đúng mẫu, trình bày bảng khoa học..

- Việc rèn chữ cho học sinh cần tiến hành thường xuyên, liên tục và cần được giáo viên lưu ý đến trong tất cả các giờ dạy, đặc biệt là giờ chính tả, chú ý đến từng tiến bộ của học sinh dù là nhỏ nhất để có sự động viên kịp thời, phát huy tác dụng của việc luyện chữ.

- Giáo viên tránh nóng vội mà gây áp lực cho học sinh, làm các em mệt mỏi dẫn đến chán. Phải thực sự gợi được ở các em niềm say mê luyện chữ đẹp.

- GVCN đặc biệt quan tâm tới những em năm học trước chưa đạt VSCĐ.

- Truyền bá rộng rãi thông điệp “ Nét chữ nết người” tới từng giáo viên, học sinh, hội phụ huynh học sinh, để học sinh và phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện chữ viết đẹp để cùng phối hợp. Đồng thời giáo dục học sinh ý thức giữ vở ở mọi lúc, đối với tất cả các môn học từ đó giáo dục cho các em tính cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng,  lòng kiên trì.

- Th­­ường xuyên uốn nắn cho học sinh t­­ư thế ngồi viết, cách cầm bút ở từng tiết, từng buổi. Toàn tổ thống nhất một loại vở, bút, mực. Chú trọng rèn chữ, rèn ý thức phát âm đúng cho học sinh mọi lúc mọi nơi và mọi môn học.

- Tổ chức cho giáo viên- học sinh học tập chuẩn đánh giá về cách thức rèn chữ giữ vở để đạt kết quả cao. Đồng thời qui định về cách trình bày hồ sơ giáo viên, vở viết học sinh.

- Giáo viên chấm bài cho học sinh đều phải có nhận xét, xếp loại về chữ viết. Chữ viết và trình bày bài giảng của giáo viên đều phải mẫu mực, khoa học.

- Thư­­ờng xuyên kiểm tra vở sạch chữ đẹp của các lớp 04 đợt/năm( T 10- 12 - 3 -5)

 

 

 

 

3.2, Phong trào thi giải Toán, giải tiếng anh qua mạng:

a, Chỉ tiêu:

-         Giải toán   

Lớp

5A

5B

4A

4B

Cấp trường

6

10

10

10

Cấp huyện

1

2

2

2

-         Gi¶i TiÕng anh

Lớp

5A

5B

4A

4B

Cấp trường

4

4

4

4

Cấp huyện

1

1

1

1

b. Biện pháp:     

- Tổ chức khảo sát, phát hiện HS có khả năng tiếp thu bài tốt, có năng khiếu ở các môn học, thành lập đội tuyển học sinh năng khiếu và phân công GV có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, có kinh nghiệm bồi dưỡng HSNK đảm nhiệm.

- Mỗi GV tham gia bồi dưỡng HSNK cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thật tỉ mỉ chi tiết, với từng bài dạy, GV cần tìm ra phương pháp dạy tối ưu nhất để giúp HS nắm chắc kiến thức, vận dụng linh hoạt vào bài làm của mình.  

- Tập trung bồi dưỡng và hướng dẫn học sinh nắm vững kiến thức để các em đạt kết quả cao trong các kỳ thi: giải toán qua mạng, giải tiếng anh qua mạng, HSNK Toán+ Tiếng việt, Hội thi “Trạng Nguyên Nhỏ tuổi”, giao lưu Tiếng anh,...

- GV tích cực chấm, nhận xét thật tỉ mỉ cho HS, khảo sát hàng tháng để nắm bắt được nhận thức của HS từ đó củng cố, khắc sâu kiến thức cho các em.Thường xuyên động viên, giúp đỡ các em.

- Trong từng tiết học GV cần dạy cho HS nắm chắc kiến thức cơ bản từ đó mới đi sâu vào các chuyên đề nâng cao, chú trọng rèn cho HS kĩ năng trình bày, kĩ năng tính toán,...

- Trong từng tiết học GV  cần thực hiện theo các bước:

    + Bước 1: Kiểm tra kiến thức cũ, nhắc lại kiến thức, kĩ năng để vận dụng vào các bài tập

    + Bước 2: Hệ thống, mở rộng kiến thức.

    + Bước 3: Đưa ra một số bài tập vận dụng kiến thức mở rộng

    + Bước 4: Ra bài tập ở mức độ cao hơn

    + Bước 5: Hs nhận xét, khái quát hóa để rút ra cách giải quyết một loại bài tập

    +Bước 6: Củng cố kiến thức được bồi dưỡng

- Gv hướng dẫn hs GTTM, GTATM cần lập nhiều nic cho hs để các em được luyện giải nhiều

- Hàng tuần, hàng tháng, thường xuyên khen thưởng, động viên HS để các em thêm yêu thích môn học và hăng say học hơn.

- Đối với HSNK về thể dục, thể thao, hội họa cần bám sát vào kế hoạch của ban tổ chức để bồi dưỡng cho các em

4/ Công tác hội giảng – tổ chức chuyên đề:

* Kế hoạch thực hiện chuyên đề               

THÁNG

TÊN NGƯỜI DẠY

MÔN DẠY

9

Vũ Thị Liên

Toán

10

Lê Thị Hiền

Khoa học

11

Nguyễn Thị Hoa

Tiếng anh

12

Nguyễn Thị Dung

Toán

1

Nguyễn Trọng Quân

Toán

2

Mai Văn Bình

Luyện từ và câu

3

Nguyễn Văn Toản

Toán

4

Dương Thị Nhàn

Tiếng anh

b)  Gi¶i ph¸p:

- TriÓn khai cho GV häc tËp ®Ó n¾m chắc nội dung thông t­ư 22/2016  BGD&ĐT.

- Tổ chức tốt cho GV toàn tổ tham gia hội giảng cấp tr­ường vào trung tuần tháng 10 đến tháng 11/2016. Với các nội dung:

+ Dạy  1 tiết tự chọn Toán hoặc TV

+ GV chuyên dạy một tiết tự chọn

         + Sáng kiến hoặc nghiên cứu khoa học s­ư phạm ứng dụng.

+ Các đ/c đăng ký giáo viên giỏi huyện cần làm 1 bài KT năng lực hiểu biết chuyên môn hoặc nghiệp vụ kỹ năng sư­ phạm của cấp học, bài thi này thực hiện trên máy vi tính.

- Trong đợt hội giảng các tổ chuyên môn lên kế hoạch yêu cầu GV tự soạn giáo án điện tử, chủ động tìm tòi tư liệu chủ động trao đổi với đồng nghiệp để  tìm ph­ơng pháp dạy hay nhất .

- Trong các đợt hội giảng mỗi GV cần chuẩn bị bài chu đáo - đảm bảo chất l­ượng.

- Các khối chuyên môn cần đăng ký tên các chuyên đề cần thực hiện trong năm học. Đồng thời lên kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công thành viên tiêu biểu trong tổ thực hiện.

5, Công tác thanh tra- kiểm tra chuyên môn

a) Mục tiêu:

- KT của Tổ tr­ởng-tổ phó CM:         + KT giáo án: ít nhất 2lần/tháng

                                                + Dự giờ: 2 tiết/tuần

- Kiểm tra chuyên môn, dự giờ đột xuất:  100% số GV đư­ợc kiểm tra.

b) Biện pháp:

- Tăng cư­­ờng công tác kiểm tra chuyên môn và quản lí chất l­­ượng giáo dục. Chỉ đạo và quản lí chặt chẽ việc kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh.  Sau mỗi đợt kiểm tra cần nhận xét, đánh giá xếp loại cụ thể về ­­ưu điểm và tồn tại cho từng cá nhân được kiểm tra, để kịp thời khắc phục tồn tại và phát huy mặt mạnh,  nâng cao chất l­­ượng thực hiện quy chế chuyên môn và trình độ tay nghề cho giáo viên.

- Kiểm tra giáo án GV một cách thường xuyên theo quy định của chuyên môn

- Lên lịch kiểm tra hồ sơ, giáo án cụ thể:

+ KT giáo án: 1 lần / tháng theo lịch)

- Tăng c­ường công tác kiểm tra - thanh tra của tổ tr­ưởng - tổ phó chuyên môn - của GV khối lớp trên đối với lớp dưới.

6, Công tác chủ nhiệm lớp

a) Chỉ tiêu :

      + 4/ 4Lớp đều là lớp tự quản tốt

      + 4/ 4GVCN đều là GVCN giỏi

b) Biện pháp :

- Xây dựng đội ngũ cán sự lớp có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng

lực quản lý lớp.

- GVCN cần tìm hiểu gia đình và nắm rõ hoàn cảnh của từng HS ngay từ đầu năm

học để có kế hoạch chủ nhiệm lớp cho phù hợp.

- Phối hợp với BCH Liên đội, đội tự quản làm tốt hoạt động nội - ngoại khóa.

- Tổ chức SHTT đều đặn vào cuối mỗi tuần để đánh giá, nhận xét tình hình của lớp

trong tuần.

- GVCN cần khảo sát và lựa chọn HS theo các đối tượng để định ra phương pháp dạy –

học cho phù hợp. Quan tâm triệt để tới các đối tượng HS có hoàn cảnh khó

khăn, HS khuyết tật và HS có nhận thức chậm.

- GVCN làm tốt các khoản thu - nộp của HS trong năm học.

- GVCN thường xuyên thông tin, trao đổi với PHHS về tình hình của HS đặc

biệt là những HS cá biệt về vấn đề nào đó để kịp thời trong việc giáo dục HS.

7. Công tác Giáo dục lao động thể chất - vệ sinh môi trường.

a) Chỉ tiêu :

- 100% HS biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh trường - lớp xanh-sạch-đẹp.

b) Biện pháp :

- Cùng với nhà trường và trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kì cho các em về

 : răng-miệng, tổng hợp

- Cùng với Liên đội thường xuyên tổ chức kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học

 hằng ngày lớp 4, 5 Vệ sinh sân trường vào các ngày quy định.

- GD HS làm tốt nề nếp thể dục đầu giờ và giữa giờ cũng như là nề nếp ca múa hát

tập thể của liên đội.

- Nhắc nhở và giáo dục HS thường xuyên ý thức không được ăn quà vặt, không vứt rác

bừa bãi và làm tốt nề nếp “Một phút sạch trường”.

8. Đăng kí thi đua của tổ :

- Tập thể :

 Tổ chuyên môn : Tập thể lao động Tiên tiến

 Công đoàn : Vững mạnh

 Phụ nữ : Hai giỏi

- Cá nhân :

        -  Đ/ c Nguyễn Văn Toản  Gv giỏi huyện

        -  Đ/ c Nguyễn Trọng Quân  Gv giỏi huyện

        - Đ/c  Dương Thị Nhàn Gv giỏi huyện.

        -  Đ/ c Mai Văn Bình  Gv giỏi huyện

 

 

PHẦN III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

Thời gian

Công việc chính

Tháng 8

2016

- Tu trường, làm ph cp giáo dc. Huy động hc sinh ti lp đầy đủ.

- Ổn định tổ chức lớp học: Phân công đội ngũ cán sự lớp.

- Rèn và ổn định mọi nề nếp của lớp và liên đội.

- T chc lao động trang trí lp hc.

- Hp ph huynh học sinh.

- Vn động HS tham gia đóng Bo him y tế, Bo vit.

- Chun b điu kin cho ngày khai ging.

- Phân công nhim v cho tng GV trong t.

- Dạy chương trình tuần 0, tuần 1.

Tháng 9

2016

- Duy trì sĩ số.

- Khai giảng năm học.

- Duy trì mọi nề nếp của các lớp.

- Dự hội nghị CBVC.

- Đăng kí các danh hiệu thi đua tổ, cá nhân.

- Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của nhà trường

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT

- Sinh hoạt chuyên môn định kỳ

- Hưởng ứng phong trào giải toán qua mạng.

- Triển khai dạy 1 tiết – SHCM (Đ/c Vũ Thị Liên Dạy Toán)

- Báo cáo tổng kết công tác tháng 9 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 10

Tháng 10

2016

- Tiếp tục thực hiện theo các kế hoạch của nhà trường.

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT

- Thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên nhân ngày phụ nữ Việt Nam.

- Duy trì nề nếp dạy học và thực hiện quy chế chuyên môn.

- Tiếp tục hưởng ứng phong trào giải toán qua mạng.

- Triển khai chuyên đề Tập làm văn (đ/c Bình)

- Triển khai dạy 1 tiết – SHCM  - Khoa học (Đ/c Hiền)

- Nhà trường kiểm tra CM đ/c Dung

- Báo cáo tổng kết công tác tháng 10 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 11

Tháng 11

2016

- Tiếp tục thực hiện theo các kế hoạch của nhà trường

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT

- Thực hiện kế hoạch hội giảng, dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên

- Tổ chức và triển khai hội giảng Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Triển khai dạy 1 tiết – SHCM (Đ/c Nguyễn Thị Hoa)

) - KTTD đ/c Quân.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án theo kế hoạch, và việc thực hiện tiến độ chương trình.

- Báo cáo tổng kết công tác tháng 11 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 12

Tháng 12

2016

- Tiếp tục thực hiện theo các kế hoạch của nhà trường

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân 22-12.

- Duy trì, củng cố nề nếp dạy- học và dự giờ.

- Triển khai dạy 1 tiết – SHCM (Đ/c Dung)

- Thống nhất nội dung đề cương ôn tập và ra đề kiểm tra học kỳ I.

- Kiểm tra học kì I.

- KTCM đ/c Liên5.

- KTTD đ/c Nhàn.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án theo kế hoạch, và việc thực hiện tiến độ chương trình.

- Báo cáo tổng kết công tác tháng 12 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 1

Tháng 1

2017

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT.

- Chỉ đạo hướng dẫn việc chấm, làm điểm, tổng hợp điểm, đánh giá năng lực, phẩm chất.

- Nhắc nhở gv nghiên cứu kĩ thông tư 30 để đánh giá xếp loại học sinh.

- Họp phụ huynh thông báo tình hình học kì I.

- Họp tổ chuyên môn - Tổng kết, bình xét, xếp loại thi đua học kỳ I.

- Triển khai dạy 1 tiết – SHCM (Đ/C Quân)

- Triển khai chuyên đề (đ/c Vũ Thị Liên5)

- Thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên Đán.

- Báo cáo tổng kết công tác tháng 1 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 2

Tháng 2

2017

- Tái giảng học kì II.

- Tiếp tục thực hiện theo các kế hoạch của nhà trường.

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT

- Duy trì nề nếp dạy học và thực hiện quy chế chuyên môn.

- Đẩy mạnh phong trào giải toán qua mạng.

- Triển khai dạy 1 tiết – SHCM (Đ/C Bình )

- Triển khai chuyên đề Buổi 2 (đ/c Nguyễn Thị Dung)

- Báo cáo tổng kết công tác tháng 2 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 3

Tháng 3

2017

- Tiếp tục thực hiện theo các kế hoạch của nhà trường

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT

- Tổ chức và triển khai hội giảng Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Triển khai dạy 1 tiết – SHCM (Đ/C Toản)

- KTTD đ/c Bình

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án theo kế hoạch, và việc thực hiện tiến độ chương trình.

- Tích cực tham gia giải toán qua mạng cấp trường và cấp huyện.

- Báo cáo tổng kết công tác tháng 3 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 4

Tháng 4

2017

- Tiếp tục thực hiện theo các kế hoạch của nhà trường

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT

- Kết hợp dạy và rèn luyện kĩ năng cho hs. Nâng cao chất lượng đại trà để chuẩn bị cho kì thi cuối năm.

- Triển khai dạy 1 tiết – SHCM (Đ/c Nhàn)

- Báo cáo tổng kết công tác tháng 4 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 5

Tháng 5

2017

- Giảng dạy theo thời khóa biểu và PPCT.

- Tổ chức ôn tập và tiến hành kiểm tra cuối năm.

- Thực hiện tốt lịch coi  - chấm kiểm tra cuối năm.

- Hoàn thành mọi thống kê, sổ sách và ghi học bạ cho hs theo thông tư 30.

- Họp GVCN và GVBM thống nhất về đánh giá, xếp loại và khen thưởng HS.

- Họp phụ huynh HS – tổng kết năm học.

- Đánh giá HT, PHT, GV theo chuẩn GVTH.

- Tổng kết năm học. Bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương.

 

         Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của tổ 4 - 5 năm học 2016-2017. Nhìn vào

 kết quả đã đạt được và những tồn tại của tổ của năm học trước thì năm học này

 chắc chắn tổ sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Với kế hoạt động chung này cùng với

 kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, từng tuần của tổ cũng như sự chỉ đạo sát sao

của BGH nhà trường tin rằng tổ 4-5 sẽ thực hiện tối đa theo kế hoạch đề ra.

       Kính mong nhận được ý kiến chỉ đạo cũng như sự góp ý của BGH nhà trường

 để kế hoạch tổ được hoàn thiện và phù hợp hơn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ

 năm học 2016 - 2017.

                                                                  

                                Xin chân thành cảm ơn !

   

 Hiệu trưởng kí duyệt                        Thụy Tân ngày 24 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                                                           

                                               Tổ  trưởng chuyên môn

 

                                                                                           

 

                                                                                            Vũ Thị Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Tân

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác