Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Báo cáãoaay dựng không gian lớp học

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD & ĐT Thái Binh, Phòng GD & ĐT Thái Thụy về công tác " Đổi mới không gian lớp học"; Trường tiểu học Thụy Ninh tuy là một trươgnf xa trung tâm huyện, nhưng đã triển khai và bàn bạc một cách dân chủ với tập thể CBGV, hộ cha mẹ học sinh; được mọi người nhất trí cao và đồng thuận ủng hộ. Sau đây là kết quả của hoạt động này.


 

Phßng Gd & §T Th¸i Thôy             Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

    Tr­êng th Thôy ninh                                        §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc

         ---------//---------                                                             

                                                                          Thôy Ninh, ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2014

 

BÁO CÁO

(Về công tác xây dựng đổi mới không gian lớp học)

 

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD & ĐT Thái Thụy về tổ chức trang trí lớp học theo mô hình lớp học VN mới, Ban giám hiệu trường tiểu học Thụy Ninh đã triển khai thực hiện và đến thời điểm 30/4/2014 có 14/14 lớp hoàn thiện việc trang trí lớp học .

1/ Những công việc đã làm:

-  Sau khi tiếp thu chuyên đề tại trường tiểu học Trần Lãm – Thái Bình, đ/c hiệu trưởng đã tổ chức  chuyên đề  gồm BGH, GV dạy mỹ thuật, GVCN và đại diện phụ huynh các lớp vào ngày 03/01/2014, đ/c hiệu trưởng trao đổi tới hội nghị về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc xây dựng đổi mới không gian lớp học. tổ chức trình chiếu mô hình trang trí lớp học của một số trường trong huyện, trong tỉnh và tỉnh ngoài;

- Tổ chức cho CBGV đi tham quan học tập mô hình trường bạn để CBGV và phụ huynh hình dung rõ nét hơn.

- Cử đ/c Vũ Công Vinh – GV dạy bộ môn MT đến tham quan một số trường khác trong và ngoài huyện để học tập kinh nghiệm.

- Tổ chức ngày hội trang trí lớp học vào 22-3-2014, sau đó thành lập tổ giám khảo gồm các đ/c trong BGH, BCH công đoàn, TPT, GV dạy Nghệ thuật chấm điểm theo từng tiêu chí –  Có cơ cấu giải thưởng, động viên các lớp :

Xếp theo trường:

Xuất sắc:  lớp 5A 

Giải nhì:   lớp 5B   

Giải ba :    lớp 2A

 

 

Kết quả: Theo khối:

5 giải nhất: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A

4 giải nhì: 1B, 2C, 3B, 5B

5 giải KK: 1C, 2B, 3C, 4B, 5C

2/ Hình thức tổ chức phát động: 

- Tổ chức họp phụ huynh toàn trường để GVCN  phát động tới các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm chung tay cùng nhà trường trong việc xây dựng đổi mới không gian lớp học .

- Với học sinh khối 1,2, do đặc thù học sinh còn nhỏ, chưa thể tham gia trang trí được nên GVCN nêu ý tưởng của mình để phụ huynh lớp tiến hành thực hiện.

- Với học sinh khối 3,4,5 : GV cùng học sinh tự trang trí.

3/  Kết quả đạt được (tính đến thời điểm kết thúc tháng 4/2014) :

 

Tổng số phòng học

Số phòng  học đã thực hiện đổi mới

Tổng kinh phí (quy thành tiền)

Kinh phí chia theo mức đóng góp

Ghi chú

Nhà trường

Huy động từ PH

Huy động từ các tổ chức, cá nhân khác

14

14

61 870 000

26 470 000

34 750 000

650 000

 

4/ Đánh giá chung:

* Những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai:

+ Thuận lợi:

- Trường tiểu học Thụy Ninh là một trong 3 trường được tham gia chuyên đề “ Công tác chủ nhiệm lớp ” do Sở GS & ĐT Thái Bình tổ chức nên được tham quan trực tiếp mô hình “ Đổi mới không gian lớp học” của trường tiểu học Trần Lãm – thành phố Thái Bình, được nghe đ/c hiệu trươgnr nhà trường trực tiếp trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xã hội hóa giáo dục ;

- Có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đ/c lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD & ĐT Thái Thụy; của các đ/c lãnh đạo địa phương.

- Được sự đồng thuận cao của CBGV + Hội cha mẹ học sinh.

+ Khó khăn:

- Thụy Ninh là xã thuần nông, xa trung tâm huyện nên ít có các cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn nên việc huy động kinh phí từ các tổ chức này rất hạn chế, chủ yếu là sự ủng hộ của cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đa số chưa có điều kiện tự đi tham quan học tập ở các trường khác huyện tỉnh nên việc trang trí đôi khi còn đơn điệu.

* Định hướng giải pháp cho thời gian tới:

- Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng chuyên đề  “ Đổi mới không gian môi trường sư phạm nhà trường” chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: từ 01 tháng 3 –  22 tháng 3 – 2014: “ Đổi mới không gian lớp học”

Giai đoạn 2: từ 01 tháng 4 đến 30 tháng 8 – 2014 : “ Đổi mới không gian toànbộ khuôn viên trường”

 

* Tự đánh giá : đạt 94/100 điểm

 

                                                                                               Hiệu trưởng
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác