Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Tiểu học Thụy Lương 

Trường Tiểu học Thụy Lương, một trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch trong tâm các tháng năm học 2015-2016

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM TỪNG THÁNG


 

Thời gian

Nội dung công việc

8- 2015

1.Tập trung giáo viên và học sinh sau hè

2.Kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các hệ điều kiện phục vụ năm học mới.

3.Chuẩn bị khai giảng năm học mới

4. Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học với HT, PHT, CTCĐ

9- 2015

1.Tổ chức khai giảng năm học mới và ngày hội trang trí trường lớp

2. tổ chức hội nghị CMHS

3. Tập hợp số liệu báo cáo đầu năm học

4. Học nhiệm vụ năm học và họp thống nhất công tác chuyên môn

5. Kiểm tra nề nếp đầu năm

6. Hoàn thiện việc điều tra và nhập dữ liệu vào phần mềm Phổ cập

7. Duyệt kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của HT

8.Tổ chức chuyên đề Tiếng Anh cấp huyện và Chuyên đề Tiếng việt 1-CGD (liên trường)

10 - 2015

1. Tự kiểm tra công nhận phổ cập GDTH ĐĐT

2. Đăng ký trường Chuẩn quốc gia

3. Kiểm tra toàn diện, CM và đột xuất

4. Tổ chức Hội khỏe cấp cụm thành lập các đội tuyển năng khiếu TDTT

5. Chuyên đề đổi mới sinh hoạt chuyên môn Tổ - Khối cấp huyện.

6. Hoàn thiện báo cáo thống kê Phổ cập

11-2015

1. Tổ chức HG cấp trường và cấp cụm trường

2. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo thống kê Phổ cập, đón kiểm tra chéo PC của tỉnh

3. KT toàn diện, CM và đột xuất

4. Kỉ niệm ngày NGVN 20/11

5. Sở GD hỗ trợ kĩ thuật việc dạy học TV 1 – CGD.

6. Trưng bày VSCĐ và SP Tranh vẽ  của học sinh theo PP của Đan Mạnh (Cấp huyện)

12 – 2015

1. Kiểm tra định kỳ cuối HK1

2.Tham gia Hội khỏe cấp tỉnh    

3. Thi Tiếng Anh, thi Toán qua mang. cấp trường.

4. Kiểm tra toàn diện, chuyên môn và đột xuất

01 – 2016

1. Hoàn thiện báo cáo sơ kết HK1 và kế hoạch HK2

2. Tổ chức sơ kết việc thực hiện chương trình Tiếng Anh mới và chương trình TV1-CGD và VNEN.

3.  Chuyên đề TV1-CGD

4. Kiểm tra toàn diện, chuyên môn và đột xuất

02 – 2016

1. Nghỉ tết nguyên đán.

 2. Tết trồng cây, xanh hoá trường học.

 3. Sở GD Kiểm tra An toàn thực phẩm các trường có tổ chức bán trú.

 4. Kiểm tra toàn diện, chuyên môn và đột xuất

03 – 2016

1. Phòng GD kiểm tra đôn đốc trường chuẩn quốc gia và thư viện đạt chuẩn

2. Thi giải Toán và Tiếng Anh qua mạng cấp huyện

3. Kiểm tra toàn diện, chuyên môn và đột xuất

04 - 2016

1. Thi “Trạng nguyên nhỏ tuối” cấp cụm trường

2. Tổ chức thi giải Toán và Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh

3. Tham gia giao lưu TTT cấp tỉnh (Nếu có)

05 – 2016

1. Giao lưu Toán và Tiếng anh qua mạng cấp Quốc gia

2. Tập hợp số liệu báo cáo cuối năm

3. Tổ chức ngày lễ "Hoàn thành chương trình tiểu học"

4. Kiểm tra thi đua các đơn vị

5. Các trường tổ chức đánh giá chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp GV

06 - 2016

1. Hoàn thành việc đánh giá HT, Phó HT, GV theo chuẩn

2. Tập hợp hồ sơ, xét thi đua các đơn vị và cá nhân

3. Giao lưu TTT cấp Quốc gia

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Lương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác