Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Tiểu học Thụy Lương 

Trường Tiểu học Thụy Lương, một trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Tiêu chí thi đua

Công tác thi đua là việc làm thường xuyên ở mỗi nhà trường và mỗi công đoàn nhà trường. Làm tốt công tác thi đua- khen thưởng nhằm tạo ra động lực thúc đẩy quá trình phấn đấu của môĩ nhà trường, mỗi cá nhân. Việc đề ra các tiêu chí thi đua rõ ràng để công khai tới toàn thể cán bộ giáo viên trong trường nắm được để xây dựng đề cương làm việc,xác định mục đích phấn đấu cho chính mình và không mục đích nào khác là xây dựng phong trào nhà trường và tạo ra thế hệ học sinh có đầy đủ nhân cách để xây dựng xã hội và phục vụ chính bản thân mình.


 Trường TH Thuỵ Lương  

 Số 015/2015/QĐTH               Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

                                                       Độc lập -   Tự do  -  Hạnh phúc

                                             TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 

                                                        NĂM HỌC 2015  -2016

 A. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

 Công tác thi đua là việc làm thường xuyên ở mỗi nhà trường và mỗi công đoàn nhà trường. Làm tốt công tác thi đua- khen thưởng nhằm tạo ra động lực thúc đẩy quá trình phấn đấu của môĩ nhà trường, mỗi cá nhân. Việc đề ra các tiêu chí thi đua rõ ràng để công khai tới toàn thể cán bộ giáo viên trong trường nắm được để xây dựng đề cương làm việc,xác định mục đích phấn đấu cho chính mình và không mục đích nào khác là xây dựng phong trào nhà trường và tạo ra thế hệ học sinh có đầy đủ nhân cách để xây dựng xã hội và phục vụ chính bản thân mình.  Việc xây dựng công khai tiêu chí thi đua để giúp tổ chuyên môn đánh gía thành viên trong tổ , giúp trường đánh giá cán bộ giáo viên trong trường tránh định tính, cá nhân trong thi đua.

 B. CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA:

* Thi đua : Thực hiện đánh giá 13 mặt thi đua:

1. Giảng dạy: Tính thi đua tất cả các lần trường, tổ dự giờ, kể cả hội giảng, khi tổng hợp đánh giá thi đua để động viên giáo viên thì ban thi đua  lấy kết quả của tất cả cán bộ quản lý, của tổ . Cách đánh gía chung công tác giảng dạy:  số giờ dạy quá bán khá xếp khá, quá bán tốt là xếp tốt. Nếu số tiết khá giỏi bằng nhau thì xếp khá tốt:

           Cụ thể: Tốt        : 10;   Khá tốt :9đ,         Khá      :8đ

2. Hồ sơ: Tương tự như­ cách tính biểu điểm của giảng dạy

3. Chất lượng vở sạch chữ đẹp: Quan điểm chung là duyệt tất cả các loại vở trong đó chủ yếu duyệt  vở chính tả, toán , tập viết lớp 1 ,vở tập viết các lớp còn lại , vở  luyện viết chữ đẹp nhà trường vẫn duyệt để nhận xét rút kinh nghiệm nhưng không đánh giá vào thi đua.  Nhà trường giao chỉ tiêu thi đuavở sạch chữ đẹp loại Acho từng khối như sau:

   Khối 1:93%,   Khối 2:90%, Khối 3:90%, Khối 4: 90%, Khối 5: 92%   

     - Đạt ch tiêu : 10 đim

     - Thp hơn ch tiêu  giao :c 3% tr 1 đim

4. Chất lượng thi đại trà (kể cả thi giải toán qua mạng)

   -    Lấy chất lượng cuối mỗi kì làm thi đua. Nhà trường giao chỉ tiêu đại trà như sau:

    Lấy mặt bằng chung toàn trường để đánh giá thi cho từng cá nhân.

   Nếu bằng và cao hơn chỉ tiêu đại trà ( bình quân chung) toàn trường:  10 điểm. Nếu thấp hơn ( Bình quân chung toàn trường) chỉ tiêu đặt  đại trà,  cứ 3 % trừ 1 điểm .    

   -  Chất lượng thi giải toán qua mạng phải đảm bảo số lượng níc thi giải (100% HS) thi cấp trường. thi cấp huyện tối thiểu là 50% số HS thi.   

5. Chất l­ượng thi  khá giỏi : Nhà trường điều chỉnh chất lượng khá giỏi giao cho từng khối như sau:

  .T­ương tự nh­ư cách tính của chất lượng đại trà.

 ( Khi tính thi đua chất lượng thi đại trà, chất lượng thi khá giỏi nhà trường sẽ  tính bình quân các môn thi cá nhân tham gia giảng dạyVD:( (Đại trà Toán)+ TV:2 ). Các môn ít tiét nhà trường sẽ tổ chức thi VD: Ngoại ngữ, Nhạc, Mĩ Thuật,Tin.....  

6. Thu- chi tài chính: Tính bằng bình quân % tất cả các khoản thu nhà trư­ờng đề ra dịch sang điểm: VD: Bình quân 95% = 9.5 điểm

7. Sách giáo khoa- Vở bài tập: Tính bình quân tỷ lệ sách giáo khoa–vở bài tập xếp loạiA dịch ra điểm: VD: Bình quân 93% loại A = 9.3 điểm. Quy định SGK- VBT loạiA: Đóng hoặc  bọc đầy đủ, có nhãn vở ghi tên lớp, không quăn mép, làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành … xếp loại cả sách mua trong và ngoài tr­ờng.

8. Chất l­ượng giáo dục đạo đức: Đạt chỉ tiêu giáo dục đạo đức nhà trư­ờng giao(đạt 10 điểm) chư­a đạt chỉ tiêu giáo dục giáo dục đạo đức: 8 điểm, lớp có hs mắc tệ nạn xã hội tùy theo mức độ ban thi đua xem xét hạ điểm thi đua xuống.

9. Thực hiện quy chế: chấp hành đầy đủ quy định trong chuyên môn, giờ giấc chấp hành tốt, không bỏ giờ, bỏ tiết. Nhà trường giao cho đ/c Lê Hương căn cứ lịch làm việc của chuyên môn lên lịch trực buổi sáng và buổi chiều sao cho mỗi buổi đủ 100% giáo viên trực giờ truy bài . Phân công trực cả an toàn giao thông . Yêu cầu khối và  người được phân công trực phải đến sớm 15 phút. Trực giao thông phải chấp hành nghiêm sự phân công của nhà trường  GV  trực truy bài  phải  đến trước 15 phút .Còn các giờ hoạt động tập thể giữa giờ, cuối giờ , những buổi hoạt động đội  phải cùng với tổng phụ trách làm tốt nề nếp của lớp .Theo dõi và ghi chép nề nếp chung:

           Buổi sáng: đc Lý    

            buổi chiều: Lê Hương.

- Nếu vi phạm mỗi tiêu chí trừ 1 điểm

10. Giữ gìn vệ sinh lớp: Tính theo tỷ lệ số hạng mục đạt loại A/ số hạng mục kiểm tra .VD: Cả kì 1 nhà trư­ờng kiểm tra 2 lượt với 12 hạng mục thì đạt 10 loại A. Đem 10/12= 8.3 điểm .

 Nhà trường giao khu vực cầu thang : 5a, 5 b vệ sinh.

11. Công tác học sinh giỏi :

                                   Có học sinh giỏi ở  môn ở lĩnh vực mình đảm nhiệm :  10 điểm

                                    Không có học sinh giỏi : 0 điểm   

   GV dạy các môn chuyên trách thì HS tham gia giao lưu ở cấp nào thì phải có HS đạt giải ở cấp đó.

12. Xóa kém: Nếu xóa đ­ược 100% học sinh đăng kí xóa kém thì đạt 10 điểm, nếu xóa không đ­ược 100% thì tính tỷ lệ  học sinh xóa được / học sinh đăng kí xóa kém:  .Nếu tái kém hoặc có học sinh không trong diện xoá kém mà để bị điểm kém thì 1 em: Trừ 2 diểm .Nhà trường giao cho đồng chí Lê Hương  tìm biện pháp chốt học sinh xoá kém sau đó thông báo rõ ràng với từng CBGV .

13. Có thành tích trong giảng dạy, giáo dục:

 Căn cứ vào điểm B khoản 2 điều 5-Tiêu chuẩn 2- đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học của đánh giá chuẩn tối thiểu trường Tiểu học thì hội đồng thi đua nhà trường quyết định đưa tiêu chí tham gia hội giảng vào công tác thi đua. 

  Tham gia hội giảng và đ­ược hội đồng giám khảo đề nghị giáo viên giỏi từ cấp cơ sở trở lên đạt 10 diểm.  Giáo viên không tham gia hội giảng từ cấp cụm trở lên ( Đợt hội giảng do ngành phát động và tổ chức) là không hoàn thành nhiệm vụ. Vì PGD tính điểm số lượng GV hội giảng  cho thi đua các  trường.  Xem xét miến các đc sau: đc Ghi, đc Xuân, đc Cần.

  Cách tính chung:

- Đạt : 117 điểm trở lên ( Hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ )

- Nếu nhỏ hơn  là hoàn thành nhiệm vụ  ( Dưới 91 điểm là không HTNV) 

-    GV nhạc, họa, mĩ thuật, thể dục cũng tính những mặt mà cá nhân tham gia khi tính tổng như cách tính của GVCN. GV dạy chung các lớp tính bình quân chung các lớp.   

* Riêng môn tiếng Anh chất lượng thi cuối kỳ, cuối năm phải đảm bảo mặt bằng chung các năm trước, mảng HS thi tiếng Anh qua mạng đảm bảo 70% số HS luyện thi. HS thi cấp huyện phải đạt 30% số hs. 

       -     Cán bộ quản lý hành chính ban thi đua xét cụ thể từng tr­ường hợp căn cứ vào mức độ hoàn thành các công việc được giao.

- GV hợp đồng  tính biểu điểm như­ giáo viên dạy chung các lớp .

  *L­ƯU Ý:- Chất lư­ợng trong các môn thi dưới bình quân của trường ( hoặc của khối )5% , soạn giáo an vi tính sao chép coppy của người khác thì hạ bậc thi đua( kể cả điểm đã hoàn thành xuất sắc)

                 - Nếu lên lớp không có hồ sơ giáo án hội đồng thi đua sẽ cắt danh hiệu thi đua

   Nhà trường sẽ căn cứ vào tổng điểm thi đua để xét khen thưởng từng điểm. Thưởng 1 điểm thi dua là bao nhiêu tiền phụ thuộc vào năng lực tài chính ở thời điểm làm thi đua và được trưởng ban thi đua quyết định.

Các thành viên hội đồng thi đua :     

      1/   / Đc Dương Thị Lý   (TRưởng Ban)

     2/ ĐC Lê Thị Hương    ( PTB)

     3/  Đc Phạm Thị Loan      (PTB)

     4/ Đc Mai Thị Yên            ( Uỷ Viên)

     5/ Đc Nguyễn Thị Thanh    (Uỷ Viên)

    6/ Đc Vũ Thị Lán           ( Uỷ viên)

    7/  ĐC Nguyễn Thu Hương ( Uỷ viên)

    8/ Đc Lê Thị Thu Hà      (Uỷ viên)  

    9/ Đc vũ Viết Nghĩa.    ( Uỷ viên)

 * Nhiệm vụ của ban thi đua :   

  1/ có kế hoạch theo dõi từng thành viên bộ phận mình quản lý. Phải  ghi chép cụ thể các đợt kiểm tra, các hoạt động chung trong đơn vị.   

  2/ chấm điểm đánh giá cụ thể các thành viên trong phạm vi phần việc mình được phân công. ( ví dụ trong tổ , trong khối, thì chấm điểm thành viên trong tổ trong khối , đc TPT thì chấm điểm HĐ ngòai giờ, thi đua các lớp... )  

  3/ Nộp bản tổng hợp điểm cho trưởng ban thi đua vào buổi sơ kết, tổng kết kỳ học, năm học.  

  4/ Ủy viên ban thi đua không có tổng hợp đánh giá thi đua cho CBGV là Ủy viên đó không hoàn thành nhiệm vụ.

 * Bổ sung phần đánh giá Giáo viên chủ nhiệm giỏi ( GVCNG)

    - GVCNG là người GV luôn quan tâm đến tất cả các sinh hoạt của lớp cũng như của từng HS.   

   - Bảo quản tốt Cơ sở vật chất và thiết bị trên lớp. 

   - Mọi hoạt động của tập thể lớp phải nề nếp mẫu mực hơn các lớp.  

   - Chất lượng Giáo dục toàn diện phải duy trì hoặc cao hơn các năm học trước ( nếu năm học  trước lớp đó là lớp xuất sắc thì phải duy trì)   

  - Phải có uy trước phụ huynh ( Tuyên truyền đúng các chủ trương của ngành của đơn vị mà không có tình trạng P/ H ý kiến trái chiều ra ngoaì phạm  vi lớp học ) 

  -  Có giải pháp tổ chức phối hợp với P/H có chất lượng và khoa học , kết quả các mặt hoạt động tỉ lệ cao trội hơn các lớp.   

 Cuối năm bình bầu GVCNG nhà trường sẽ báo cáo và lên kế hoạch khen thưởng như GV dạy HS giỏi.

                                                             T/M Hội Đồng Thi Đua                

                                                                   ( Trưởng ban)  

 

 

                                                               Dương Thị Lý
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Lương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác