Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Tiểu học Thụy Lương 

Trường Tiểu học Thụy Lương, một trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018

Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018 về Số lượng học sinh và quy mô trường lớp


 Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018

Mẫu 3

                                                                                                                                                                                                                            PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC:Thụy Lương

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP

NĂM HỌC 2017-2018

 

1. Số lớp, số học sinh thực hiện năm học 2016-2017 (Tính đến 20/4/2017)

Danh mục

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Số lớp

Số HS

BQ

Số lớp

Số HS

BQ

Số lớp

Số HS

BQ

Số lớp

Số HS

BQ

Số lớp

Số HS

BQ

Lớp + HS của trường

02

54

27

02

55

27.5

02

43

21.5

02

62

31

02

51

25.5

Lớp + HS năng khiếu cụm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

2. CB,GV,NV (Tính đến ngày 20/4/2017

Danh mục

Tổng GV

Giáo viên

CBQL

Hành chính

Tổng toàn trường

Văn hóa

Ngoại ngữ

Thể dục

Mĩ thuật

Âm nhạc

Tin học

TPT

HT

PHT

KT

TV

VP

Khác

 CBGV,NV biên chế

17

13

1

1

0

1

1

0

1

1

1

 

 

 

20

 CBGV,NV hợp đồng theo QĐUBND huyện

2

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

1

1

0

2

Tổng cộng

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

GV, NV trường tự thuê

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

      24

3. Dự kiến kế hoạch năm học 2017 - 2018

Danh mục

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Số lớp

Số HS

BQ

Số lớp

Số HS

BQ

Số lớp

Số HS

BQ

Số lớp

Số HS

BQ

Số lớp

Số HS

BQ

Lớp + HS của trường

2

55

27.5

2

54

27

2

55

27.5

2

43

21.5

2

62

31.5

Lớp + HS năng khiếu cụm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Lý

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Lương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác