Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Tiểu học Thụy Lương 

Trường Tiểu học Thụy Lương, một trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018

Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018 về chất lượng đội ngũ


 Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018

Mẫu 5

PHÒNG GD - ĐT THÁI THUỴ

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC THỤY LƯƠNG

BÁO CÁO ĐỘI NGŨ CB,GV,NV NĂM HỌC 2016 - 2017

( Thời điểm  20/04/2017)

 

I.     CB, GV, NV biên chế :  20  người

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

(Gv ghi dạy môn)

Trú quán

(Nơi ở hiện nay)

Bằng chuyên môn cao nhất

(rõ môn)

Trình độ chính trị

Trình độ QL giáo dục

Đảng viên

Năm vào ngành

Mã ngạch

Hệ số lương

Tháng năm nâng lương gần nhất

Số năm C/t liên tục tại trường hiện nay

Ghi chú (ghỉ hưu năm tới, hoặc chuyển ngoài huyện thời gian tới

    1           

Dương Thị Lý

20/02/1964

HT

Thị Trấn

ĐHSPTH

X

X

X

1987

15a203

4,65

T9/2015

11

 

 

    2           

Lê Thị Hương

23/12/1969

HP

Thị Trấn

ĐHSPTH

X

X

X

1988

15a203

4.65

T/2016

22

 

 

    3           

Vũ Thị Thu An

05/02/1976

KT

Thị Trấn

ĐHTCKT

 

 

 

2007

06032

2,66

T6/2016

10

 

    4           

Trần Thị Ghi

01/06/1965

GV

Thị Trấn

ĐHSPTH

 

 

X

1987

15a203

4,65

T9/2014

27

 

    5           

Đoàn Thị Hạnh

15/05/1968

GV

Thị Trấn

CĐSPTH

 

 

 

1990

15a204

4,58

T10/2016

27

 

    6           

Nguyễn Thị Kim Thoa

02/02/1972

GV

Thị Trấn

CĐSPTH

 

 

X

1992

15a204

4,27

T7/2014

24

 

    7           

Nguyễn Thị Thanh

21/11/1972

GV

Thị Trấn

CĐSPTH

 

 

 

1992

15a204

4,27

T7/2014

24

 

    8           

Vũ Thị Hà

15/10/1973

GV

Thị Trấn

ĐHSPTH

 

 

X

1992

15a203

4,32

T4/2016

25

 

    9           

Vũ Thị Lán

24/12/1973

GV

Thị Trấn

ĐHSPTH

 

 

X

1993

15a204

4,27

T4/2016

20

 

  10          

Bùi Thị Cần

23/11/1963

GV

Thị Trấn

CĐSPTH

 

 

 

1980

15a204

4,89

T9/2016

24

T11/2018

  11          

Nguyễn Thị Thu Hường

24/04/1968

GV

Thị Trấn

CĐSPTH

 

 

X

1988

15a204

4,89

T10/2016

12

 

  12          

Đỗ Thị Chiện

08/08/1974

GV

Thụy Lương

CĐSPTH

 

 

 

1996

15a204

3,96

T12/2016

10

 

  13          

Phạm Thị Loan

10/10/1970

GV

Thị Trấn

ĐHSPTH

 

 

X

1990

15a203

4,65

T10/2015

9

 

  14          

Nguyễn Thu Hương

28/01/1978

GV

Thụy Lương

ĐHSPTH

 

 

X

2004

15a204

3,03

T9/2016

12

 

  15          

Đặng Thị Mai

18/03/1987

GV

Thụy Liên

CĐSPTH

 

 

 

2009

15a204

2,41

T8/2014

9

 

  16          

Mai Thị Yên

25/02/1972

GV

Thụy Lương

CĐSPTH

 

 

X

1992

15a204

4,27

T4/2016

9

 

  17          

Ngô Thị Dương

21/11/1976

GVNN

Thụy Hải

ĐHSPNN

 

 

 

2000

15a203

3,33

T6/2016

17

 

  18          

Vũ Viết Nghĩa

16/09/1978

GVTD

Thụy Dũng

ĐHSPTD

 

 

X

2003

15a201

3,66

T3/2015

9

 

  19          

Lê Thị Thu Hà

25/05/1977

GVHN

Thị Trấn

ĐHSPNH

 

 

X

1997

15a204

3,65

T7/2014

19

 

  20          

Tô Thị Thơm 

09/04/1983

GV Tin

Thụy Lương

ĐHĐT- VT

 

 

 

2007

15a201

3,0

T12/2014

2

 

 

II. Danh sách GV, NV hợp đồng (huyện trả lương): 02người

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Nơi ở hiện nay

Bằng chuyên môn

Hệ đào tạo

Công việc được giao

QĐ HĐ từ ngày, tháng, năm

Hệ số lương

Ngày tháng năm đóng bảo hiểm

Nhu cầu sử dụng

NH:17-18

Còn

Không

1

Lê Thị Huệ

13/02/1988

Thụy Lương

Thụy Lương

CĐTC

CQ

TV

T3/2015

1.79

T3/2015

X

 

2

Lê Thị Thu Hiền

28/08/1980

Thụy Hà

Thụy Hà

ĐHTC

TC

VP

T5/2013

1.99

T5/2013

X

 

II. Danh sách GV,NV trường thuê: (trường trả lương) ……người

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Nơi ở hiện nay

Bằng chuyên môn

Hệ đào tạo

Công việc được giao

QĐ thuê từ tháng, năm trường

Lương

Nhu cầu sử dụng

NH:17-18

Còn

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Người lập

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Lý

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Lương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác