Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Tiểu học Thụy Lương 

Trường Tiểu học Thụy Lương, một trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018

Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018 về Cơ sở vật chất


 Kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤYLƯƠNG

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2017-2018

 

STT

Danh mục

Thực hiện NH 2016-2017

Kế hoạch NH 2017-2018

I

Quy mô trường, lớp

 

 

1

Hạng trường: 3

 

 

 

Trong đó:    - Lớp 1  

                    - Lớp 2  

              - Lớp 3  

              - Lớp 4  

              - Lớp 5  

3

Tổng số học sinh

 

 

Trong đó:      - Lớp 1  

54 

55 

              - Lớp 2  

55 

54 

              - Lớp 3  

43 

55 

              - Lớp 4  

62 

43 

              - Lớp 5  

51 

62 

II

Cán bộ, giáo viên

 

 

1

    - CBQL

02 

02 

2

    - Giáo viên

17 

20

Trong đó: + GV Văn hóa

13 

 13

                + GV Ngoại ngữ

 1

                + GV Thể dục

 1

                + GV Mĩ thuật

 0

 1

                + GV Âm nhạc

 1

 1

                + GV Tin học

 1

 1

                + TPT

 0

 1

3

   - Nhân viên phục vụ

 2

 2

4

   - Số CBGV trong biên chế

 20

 22

III

Cơ sở vật chất

 

 

1

Tổng số phòng học:

11 

13 

   Trong đó:   - Kiên cố

11 

13 

   - Bán kiên cố

 0

 

   - Tạm thời

 

Số phòng học xây mới trong năm

02

   Trong đó: - Kiên cố

 02

                    - Bán kiên cố

 

2

Số phòng Thư viện

01( Tạm thời) 

01 

   Trong đó: - Kiên cố

 

01 

                    - Bán kiên cố

 

 

3

Số phòng Thí nghiệm (Thiết bị )

01 

 

   Trong đó: - Kiên cố

 

01 

                    - Bán kiên cố

01 ( P Tạm) 

 

4

Tổng số phòng hiệu bộ, văn phòng

03

 03

   Trong đó: - Kiên cố

01

 

                    - Bán kiên cố

02( 02 Phòng tạm thời) 

 

Số phòng xây mới trong năm

03 

   Trong đó: - Kiên cố

 

 

                    - Bán kiên cố

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU (Số ĐT)

HIỆU TRƯỞNG

 

Dương Thị Lý

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Lương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác