Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Tiểu học Thụy Lương 

Trường Tiểu học Thụy Lương, một trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Polls Display Polls Display
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Bản tự đánh giá thi đua - Trường Tiểu học Thụy Lương


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI THỤY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Thụy Lương, ngày 16  tháng 4 năm 2016

 

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY LƯƠNG

 

A. TỰ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA:

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 

ĐIỂM CHUẨN

ĐIỂM  TỰ CHẤM

I. XÂY DỰNG ĐIỀU KIỆN GIÁO DỤC:

20 điểm

17 điểm

           1. Xây dựng đội ngũ:

6 điểm

5 điểm

+ Đội ngũ đoàn kết, không có CBGV vi phạm pháp luật của Nhà nước, không có CBGV vi phạm Quy chế chuyên môn, nhà trường được công nhận là Đơn vị văn hoá.

1

+ CBGV tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tỉ lệ giáo viên đạt trên chuẩn cao hơn BQ huyện.

2

+ Tích cực đổi mới phương pháp dạy học ; tổ chức tốt các chuyên đề, Tham gia tích cực các hội thi (GV giỏi ; GV chủ nhiệm giỏi).

2

            2. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học:

7 điểm

5 điểm

+ Huy động tốt các nguồn vốn để xây dựng CSVC theo hướng hiện đại và chuẩn quốc gia. Quy hoạch tổng thể hợp lí, xây dựng cảnh quan sư phạm học đường đẹp, có tính giáo dục cao.

3

+ Có khu để xe riêng cho giáo viên, học sinh; có khu vệ sinh tự hoại riêng cho giáo viên và học sinh đảm bảo hợp vệ sinh; đủ cổng trường, biển trường và hệ thống tường vây đảm bảo an toàn.

1

+ Có đủ phòng học bộ môn, sử dụng và phát huy có hiệu quả các đồ dùng và phương tiện dạy học; bảo quản tốt các thiết bị, ĐDDH ; Đảm bảo mỗi lớp có 1 tủ sách phụ huynh với sl đầu sách đa dạng, phong phú và được khai thác hiệu quả.

1

             3. Công tác tài vụ:

7 điểm

7 điểm

- Thực hiện nghiêm quy định thu chi trong & ngoài ngân sách, đảm bảo đúng quy định về tài chính.

3

- Đầu tư kinh phí hợp lý cho các hoạt động của nhà trường, trong đó ưu tiên cho hoạt động dạy học.

2

- Kết quả các đợt kiểm tra về tài chính xếp loại tốt, thực hiện chế độ báo cáo chính xác, kịp thời.

2

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC:

45 điểm

 

           1. Số lượng, phổ cập GD:

5 điểm

5 điểm

+ Thực hiện đúng kế hoạch phát triển, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; 98-100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; Duy trì kết quả PCGDTH ĐĐT mức độ 2.

1

+ Duy trì tốt sĩ số, không có hs bỏ học trong hè và trong năm học.

1

+ Đã hoàn thành đúng thời hạn việc điều tra và nhập dữ liệu vào Phần mềm phổ cập trực tuyến.

1

+ Làm tốt công tác điều tra phổ cập, Bộ hồ sơ phổ cập được xếp loại tốt, kết quả phổ cập bằng hoặc cao hơn BQ chung toàn huyện.

1

+ Có nhiều biện pháp duy trì số lượng, vận động được hs bỏ học trở lại lớp (hoặc mở được lớp BTTH).

1

           2. Giáo dục đạo đức:

10 điểm

10 điểm

+ Có nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả để giáo dục đạo đức cho học sinh, trong năm học, không có hs vi phạm đạo đức bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

3

+ Thực hiện nghiêm chương trình giáo dục đạo đức nội khóa; quan tâm công tác giáo dục hình thành một số phẩm chất cho học sinh: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục; Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; Yêu gia đình, bạn bè và những người khác; Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.

3

+ Làm tốt công tác Đoàn, Đội trong nhà trường; kết hợp thường xuyên và có hiệu quả với Ban thường trực CMHS để giáo dục đạo đức.

2

+ Xây dựng kỉ cương, nề nếp học đường tốt, chủ động phòng chống tai tệ nạn xã hội; không có học sinh vi phạm tai tệ nạn xã hội, vi phạm các quy định về đảm bảo ATGT.

2

            3. Hoạt động dạy học:

25 điểm

24 điểm

+ Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, chất lượng đại trà trên bình quân chung toàn huyện.

5

+ Đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả; thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tổ chức tốt các chuyên đề, các buổi ngoại khoá đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; kết quả hội thi GV dạy giỏi cụm, huyện cao; ứng dụng CNTT hiệu quả cao, có nhiều sản phẩm dự thi E-laerning, Sáng tạo khoa học, sáng tạo trên nền tảng CNTT,...

4

+ Tổ chức kiểm tra, thi cử nghiêm túc; đánh giá xếp loại học sinh đúng quy chế (TT30/2014/TT-BGDĐT) đảm bảo thực chất.

5

+ Chú trọng đến CT bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu; Tổ chức các sân chơi trí tuệ cho HS đạt hiệu quả, không tạo áp lực cho GV và HS.

5

+ Thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm.

5

          4. Giáo dục thể chất – Thẩm mĩ:

5 điểm

5 điểm

+ Thực hiện nghiêm và có chất lượng chương trình Thể dục chính khoá; hoàn thành việc đánh giá thể lực học sinh đảm bảo chính xác.

2,5đ

2.5

+ Kết quả thi đấu tại hội khoẻ (hoặc giải thi đấu các môn TDTT) cấp cụm, cấp huyện đạt kết quả cao.

2,5đ

2.5

III. CÔNG TÁC KHẢO THÍ

5 điểm

- Thực hiện công tác tự đánh giá đúng qui trình, có đủ bộ Hồ sơ tự đánh giá theo qui định, chất lượng hồ sơ tốt.

2.0

2

- Chất lượng báo cáo tự đánh giá tốt; hệ thống thông tin minh chứng đủ, sắp xếp khoa học.

2.0

2

- Nộp báo cáo đầy đủ, đúng kế hoạch

1.0

1

                                 IV. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5 điểm

- Triển khai quản trị và đăng tin website của trường đủ 5 tiêu chí:+ Hình thức đăng tin tổng thể: cách trình bày bài viết, cách trình bày trang web…

+ Bài viết giới thiệu trường + danh sách thông tin CBGV: ảnh đại diện, bài viết giới thiệu trường, thông tin CBGV…

+ Số lượng và chất lượng bài viết chuyên mục Tin tức - sự kiện

+ Số liệu báo cáo trong năm: Các số liệu báo cáo đầu năm, giữa, cuối năm

+ Chuyên mục thông báo và hệ điều kiện: Thông báo lịch công tác, lịch học, các tài nguyên giáo dục….

1

- Triển khai hệ thống thư điện tử (email): Triển khai hệ thống e-mail tên miền @thaithuy.edu.vn  tới 100% CBGV phục vụ trao đổi thông tin quản lý, điều hành. Sử dụng hệ thống email trong việc liên hệ, trao đổi thông tin, gửi - nhận văn bản điện tử phục vụ quản lý điều hành.

0.5đ

0.5

Công tác tin học hóa quản lý trong trường học: Triển khai các phần mềm ứng dụng quản lý giáo dục; triển khai tin học hóa quản lý trong trường học theo hướng áp dụng các phần mềm quản lý trường học qua trực tuyến (online);

1

- Phần mềm Quản lý nhân sự PMIS số liệu đầy đủ, thông tin chính xác, cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự.

0.25

0.25

- Báo cáo dữ liệu EMIS số liệu đầy đủ, chính xác, không bị lỗi

0.25

0.25

- Nhập thông tin phần mềm Quản lý nhà trường SMAS

0.25

0.25

- Triển khai, tìm hiểu ứng dụng các phân hệ còn lại của bộ phần mềm VEMIS.

0.25

0.25

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về CNTT; ứng dụng CNTT trong công tác dạy - học và triển khai chương trình công nghệ giáo dục.

2 điểm

- Tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm phục vụ soạn bài giảng điện tử; bài trình chiếu cho giáo viên sử dụng dạy học tích cực trên lớp: 50% giáo viên THCS và 40% giáo viên Tiểu học có thể ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy học.

0.5

0.5

- Tổ chức giáo viên tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning của Bộ với chủ đề “Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử e-Learning”. Tổ chức tuyển chọn, góp ý, đánh giá các bài giảng điện tử e-learning trước khi giao nộp về Phòng. Tiêu chí đánh giá dựa trên:

+ Số lượng bài giảng dự thi trên tổng số giáo viên

+ Chất lượng bài viết được chọn vào vòng chung khảo

1

1

- Tổ chức tốt các cuộc thi có ứng dụng hoặc sử dụng CNTT như: Vyolimpic Toán, Olimpic tiếng Anh trên Internet...

0.5

0.5

- Tiến trình hoàn thành: Lập và gửi đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu các báo cáo CNTT gửi về Phòng GDĐT.

0.5đ

0.5

              V. CÔNG TÁC QUẢN LÍ CHỈ ĐẠO:

15 điểm

15 điểm

         1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo :

5điểm

5 điểm

+ Kết hợp xây dựng các tổ chức: chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, liên đội vững mạnh.

2

+ Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng Ban thường trực CMHS vững mạnh, hoạt động có hiệu quả cao.

3

          2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

5 điểm

5 điểm

 

+ Chủ động làm tốt công tác tham mưu với địa phương, phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.

1

 

+ Xây dựng các kế hoạch sát thực tế, có chất lượng; có nhiều biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

1

 

+ Tích cực đổi mới công tác quản lí, năng động, sáng tạo trong công tác quản lí chỉ đạo, ứng dụng tốt CNTT vào CT quản lí.

1

 

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra và công tác thi đua khen thưởng.

1

 

+ Hồ sơ quản lí đầy đủ, có chất lượng cao; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

1

           3. Công tác thanh tra, kiểm tra

5 điểm

5 điểm

- Có đủ Hồ sơ thanh tra theo qui định; chất lượng hồ sơ tốt, đảm bảo tính pháp lí.

1.0

1

 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung, hình thức thanh tra kiểm tra nội bộ đúng theo qui định, kế hoạch và định mức. Phát huy tốt nội dung tư vấn thúc đẩy trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

2.0

2

 

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.

1.0

1

- Nộp báo cáo đầy đủ, đúng kế hoạch; chất lượng báo cáo tốt, đúng qui định.

1.0

1

VI. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG & PT THI ĐUA:

10 điểm

10 điểm

 

+ Triển khai tốt nội dung  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và Phòng trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2 đ

2

 

+ Thực hiện tốt cuộc VĐ “Hai không : Đánh giá, xếp loại học sinh đảm bảo chính xác, không có học sinh ngồi nhầm lớp.

2

 

+ Có 100% CBGV nhận đỡ đầu hs có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; không để hiện tượng học sinh phải nghỉ học hoặc thiếu sách vở vì lí do hoàn cảnh.

2

 

+ Thực hiện tốt phong trào thi đua  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực : triển khai thực hiện đầy đủ 4 nội dung.

2

 

+ Triển khai thực hiện tốt cuộc VĐ “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ; Triển khai hiệu quả việc thực hiện đổi mới trong năm học. Không có hiện tượng CBQL, GV sao chép sáng kiến hay sản phẩm sáng tạo một cách nguyên bản.

2

 

B. TÓM TẮT ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH:

1) Ưu điểm:

- Có đầy đủ Kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần.
- Dạy  đủ các môn học, đúng  chương trình,  đảm bảo  yêu cầu của chuẩn kiến
thức, kỹ năng. Đội ngũ giáo viên lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương.
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu.
2) Nhược điểm, hạn chế cần khắc phục:

- Số lượng học sinh đạt giải còn ít và chưa đạt giải cao.
- Việc lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh ở một số học sinh còn hạn chế.
- Học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập còn hạn chế

C. TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI:

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM CHUẨN

ĐIỂM TỰ CHẤM

I. Xây dựng điều kiện giáo dục

20 điểm

17

II. Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục

45 điểm

44

III. Công tác khảo thí

5 điểm

5

IV. Công nghệ thông tin

5 điểm

5

V. Công tác quản lí chỉ đạo

15 điểm

15

VI. Thực hiện các cuộc vận động & Các Phong trào thi đua

10 điểm

10

Tổng số điểm

100 điểm

97 điểm

 

Xếp loại thi đua: Xuất sắc ; Danh hiệu thi đua đề nghị: Trường Tiên tiến

 

CHỦ TỊCH CĐ

(Kí, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

(Kí, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Xếp loại:

+ Loại Xuất sắc: 95 – 100 điểm;

+ Loại Tốt: 80 – dưới 95 điểm;

          + Loại Khá: 70 -  dưới 80 điểm ;

          + Loại Trung bình: 50 -  dưới 70 điểm;

          + loại Yếu: dưới 50 điểm

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Lương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác