Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017

Dự thảo Qui chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn

Dự thảo Qui chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN, HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG CUỐI NĂM HỌC 2012 - 2013

- Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của PGd, căn cứ vào qui định chung của Bộ GD-ĐT, hàng năm nhà trường tổ chức quán triệt và hướng dẫn CBGV,CNV tham gia đánh giá giáo viên và đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Việc đánh giá đã trở thành nề nếp và đúng qui định.
Tin và nguồn văn bản
Tạ Hữu Bắc


 Các văn bản hướng dẫn tải về tại đây: c/document_library/get_file; c/document_library/get_file; c/document_library/get_file
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác