Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Công tác tháng 8 - Trường Tiểu học Thụy Dương

(29/09/16)
Công tác tháng 3

Công tác tháng 3 năm 2016
(17/03/16)
Lê Sơ kết học kỳ I

(03/02/16)
ket qua hoi thi e-learning

(11/05/12)
Kế hoạch kiểm tra nội bộ

(05/04/12)
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 

PGD&ĐT THÁI THỤY

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường tiểu học Thụy Dương

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

                                Năm học 2016-2017  

                   

TT

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Lớp

Điểm Toán

Điểm TV

Điểm TA

Tổng

Chữ ký HS

1

Trần Đàm Ngọc Khôi

08/09/2006

5B

 

 

 

 

 

2

Đào Quỳnh Diệp

22/10/2006

5B

 

 

 

 

 

3

Mai Đức Thành

07/11/2006

5B

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Tiến Thành

05/01/2006

5B

 

 

 

 

 

5

Đỗ Tiến Đạt

14/01/2006

5A

 

 

 

 

 

6

Đoàn Cao Khiêm

12/03/2006

5A

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Đức Duy Anh

02/08/2007

4B

 

 

 

 

 

8

Khúc Trâm Anh

31/08/2007

4B

 

 

 

 

 

9

 Phạm Thị Mai Anh

18/07/2007

4B

 

 

 

 

 

10

Lê Thanh Bình

24/05/2007

4B

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Ngọc Minh Châu

05/12/2007

4B

 

 

 

 

 

12

Bùi Mai Chi

02/10/2007

4B

 

 

 

 

 

13

Đinh Ngọc Quỳnh Chi

10/11/2007

4B

 

 

 

 

 

14

Ngạn Văn Đại

12/08/2007

4B

 

 

 

 

 

15

Đoàn Thế Diện

13/07/2007

4B

 

 

 

 

 

16

Bùi Phương Dung

16/09/2007

4B

 

 

 

 

 

17

Nguyễn Tiến Dũng

12/04/2007

4B

 

 

 

 

 

18

 Khúc Thùy Dương

28/07/2007

4B

 

 

 

 

 

19

Nguyễn Trần Ngọc Hân

26/10/2007

4B

 

 

 

 

 

20

Nguyễn  Thị Hảo

11/01/2007

4B

 

 

 

 

 

21

Bùi Trung Hiếu

21/03/2007

4B

 

 

 

 

 

22

Bùi Thanh Hương

14/03/2007

4B

 

 

 

 

 

23

Bùi Gia Huy

02/04/2007

4B

 

 

 

 

 

24

Bùi Khánh Huyền

28/08/2007

4B

 

 

 

 

 

25

Giang Công Khánh

19/11/2007

4B

 

 

 

 

 

26

Phạm Khắc Duy Khương

09/10/2007

4B

 

 

 

 

 

27

Đoàn Thị Linh

30/11/2007

4B

 

 

 

 

 

28

Đặng Khánh Linh

02/09/2007

4B

 

 

 

 

 

29

Đào Diệu Linh

06/02/2007

4B

 

 

 

 

 

30

Lê Phạm Diệp Linh

13/10/2007

4B

 

 

 

 

 

31

Lã Vũ Hà Linh

24/07/2007

4B

 

 

 

 

 

32

Nguyễn Phương Linh

20/08/2007

4B

 

 

 

 

 

33

Bùi Duy Lương

06/09/2007

4B

 

 

 

 

 

34

Đoàn Thị  Minh

30/03/2007

4B

 

 

 

 

 

35

Bùi Quang Minh

07/10/2007

4B

 

 

 

 

 

36

Đoàn Ánh Ngọc

14/01/2007

4B

 

 

 

 

 

37

Trần Hồng Quân

23/06/2007

4B

 

 

 

 

 

38

 Bùi Phương Thảo

29/09/2007

4B

 

 

 

 

 

39

Vũ Phương Thảo

27/04/2007

4B

 

 

 

 

 

40

Vũ Hà Thy

27/11/2007

4B

 

 

 

 

 

41

Đàm Anh Tiến

28/04/2007

4B

 

 

 

 

 

42

Trần Hoàng Việt

14/07/2007

4B

 

 

 

 

 

43

Vũ Thị Quỳnh Chi

09/05/2008

3B

 

 

 

 

 

44

Nguyễn Lân

30/12/2008

3B

 

 

 

 

 

45

Phạm Thị Bảo Ngọc

28/10/2008

3B

 

 

 

 

 

46

Đàm Xuân Thịnh

18/02/2008

3B

 

 

 

 

 

47

Nguyễn Đình Tùng

13/01/2008

3B

 

 

 

 

 

48

Bùi Minh Thành

29/08/2008

3B

 

 

 

 

 

49

Bùi Đức Diễn

28/02/2008

3B

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                  Thụy Dương, ngày 17  tháng 4 năm 2017

 

                                                                                                                                           HIỆUTRƯỞNG                                                                          

 

         

 

                                                                                                                                         Nguyễn Thùy Luân  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác