Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

Bài tuyên truyền 20/11  

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2016¬ - 2017  

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2016¬ - 2017 Hoà chung trong không khí tưng bừng của những ngày mùa thu lịch sử, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, các thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Thụy Dân lại vui mừng chào đón một năm học mới, lại cùng hư¬ớng về ngày 5/9 - Ngày toàn dân đưa trẻ tới trư¬¬ờng, ngày khai giảng năm học mới. Từ xư¬a, ông cha ta đã rất coi trọng giáo dục. Truyền thống "Tôn sư trọng đạo" đã được hình thành, duy trì và phát huy trong suốt hàng ngàn năm lịch sử dân tộc. Ngày nay, đất nước đang hội nhập sâu rộng ra thế giới, hàm lượng tri thức quyết định giá trị sản phẩm trong xã hội, sự h¬ưng thịnh hay tồn vong của mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào giáo dục,... đòi hỏi chúng ta phải quan tâm và đầu tư hơn nữa cho giáo dục. Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng lần thứ 8 ( khóa XI) "Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo" đã xác định rằng: " Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu t¬ư cho giáo dục là đầu t¬ư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.... Phát triển giáo dục đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyến mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội". Hiểu sâu sắc về điều đó, Thụy Dân với truyền thống hiếu học từ lâu đời, dưới sự lãnh đạo của cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phư¬ơng, sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, của cha mẹ học sinh, của mỗi gia đình, của các dòng tộc, của các thế hệ thầy cô giáo và toàn xã hội đến sự nghiệp giáo dục nên đã đạt đ¬ược những thành tích khá cao và tương đối toàn diện. Năm học 2015 - 2016, giáo dục Thụy Dân tiếp tục bước lên một tầm cao mới. Hội khuyến học xã hoạt động thường xuyên và có hiệu quả; các thôn xóm đều có quỹ và tổ chức tuyên dương phát thưởng hàng năm; việc xây dựng và duy trì quỹ thưởng đã thành truyền thống của nhiều dòng họ, nhiều thôn xóm. Trường Tiểu học Thụy Dân với 10 lớp, 232 học sinh, 23 cán bộ giáo viên. Đặc biệt, trong năm học qua, dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn song song với việc duy trì chất lượng giáo dục việc dạy học của nhà trường đã có những tiến bộ vượt bậc. Kết quả cụ thể như sau: Kết quả cuối năm học * Kết qủa bài kiểm tra định kỳ các môn học TT Môn Tiếng việt Số HS dự KT Điểm 0 - 4 Tỉ lệ Điểm 5-10 Tỉ lệ Điểm 7-10 Tỉ lệ Điểm 9-10 Tỉ lệ Khối 1 37 0 0.00 37 100.00 37 100 37 100 Khối 2 49 0 0.00 49 100.00 48 97.96 41 83.67 Khối 3 54 1 1.85 53 98.15 52 96.30 46 85.19 Khối 4 46 0 0.00 46 100.00 42 91.30 27 58.70 Khối 5 46 0 0.00 46 100.00 46 100 40 86.96 Cộng 232 1 0.43 231 99.57 225 96.98 191 82.33 Năm trước 232 1 0.43 231 99.57 221 95.26 160 68.97 So N.T 232 Bằng Bằng >1.72% > 13.36% K.H 232 2 0.86 230 99.14 196 84.48 160 68.97 So K.H 232 <0.43% >0.43% >10.78% > 13.36% TT Môn Toán Số HS dự KT Điểm 0 - 4 Tỉ lệ Điểm 5-10 Tỉ lệ Điểm 7-10 Tỉ lệ Điểm 9-10 Tỉ lệ Khối 1 37 0 0.00 37 100.00 35 94.59 19 51.35 Khối 2 49 1 2.04 48 97.96 42 85.71 17 34.69 Khối 3 54 2 3.70 52 96.30 50 92.59 26 48.15 Khối 4 46 1 2.17 45 97.83 39 84.78 26 56.52 Khối 5 46 0.00 46 100.00 46 100 35 76.09 Cộng 232 4 1.72 228 98.28 212 91.38 123 53.02 Năm trước 232 4 1.72 228 98.28 204 87.93 116 50.00 So N.T 232 Bằng Bằng >3.45% > 3.02% K.H 232 5 2.16 227 97.84 198 85.34 116 50.00 So K.H 232 <0.44% >0.44% >2.59% > 3.02% TT Môn Tiếng Anh Số HS dự KT Điểm 0 - 4 Tỉ lệ Điểm 5-10 Tỉ lệ Điểm 7-10 Tỉ lệ Điểm 9-10 Tỉ lệ Khối 1 37 0 0.00 37 100.00 34 91.89 26 70.27 Khối 2 49 1 2.04 48 97.96 44 89.80 26 53.06 Khối 3 54 12 22.22 42 77.78 34 62.96 18 33.33 Khối 4 46 5 10.87 41 89.13 27 58.70 17 36.96 Khối 5 46 0 0.00 46 100.00 38 82.61 25 54.35 Cộng 232 18 7.76 214 92.24 177 76.29 112 48.28 Năm trước 232 12 5.17 220 94.83 180 77.59 77 33.19 So N.T 232 >2.59% <2.59% <1.3% >15.09% K.H 232 7 3.02 225 96.98 169 72.84 77 33.19 So K.H 232 >4.74% <4.74% >3.45% >15.09% TT Môn Tin Số HS dự KT Điểm 0 - 4 Tỉ lệ Điểm 5-10 Tỉ lệ Điểm 7-10 Tỉ lệ Điểm 9-10 Tỉ lệ Khối 1 37 0 0.00 37 100.00 36 97.30 9 24.32 Khối 2 49 0 0.00 49 100.00 47 95.92 14 28.57 Khối 3 54 0 0.00 54 100.00 50 92.59 17 31.48 Khối 4 46 0 0.00 46 100.00 43 93.48 14 30.43 Khối 5 46 0 0.00 46 100.00 45 97.83 14 30.43 Cộng 232 0 0.00 232 100.00 221 95.26 68 29.31 Năm trước 232 0 0.00 232 100.00 203 87.50 64 27.59 So N.T 232 Bằng Bằng >7.76% >1.72% K.H 232 0 0 232 100.00 194 83.62 64 27.59 So K.H 232 Đạt Đạt >11.64 >1.72% TT Môn Khoa Số HS dự KT Điểm 0 - 4 Tỉ lệ Điểm 5-10 Tỉ lệ Điểm 7-10 Tỉ lệ Điểm 9-10 Tỉ lệ Khối 4 46 0 0.00 46 100.00 46 100.0 35 76.09 Khối 5 46 0 0.00 46 100.00 45 97.83 25 54.35 Cộng 92 0 0.00 92 100.00 91 98.91 60 65.22 Năm trước 85 0 0.00 85 100.00 74 87.06 73 85.88 So N.T Bằng Bằng >11.85% <20.66% K.H 92 0 0 92 100.00 80 86.96 46 50.00 So K.H 92 Đạt Đạt >11.95 >15.22% TT Môn Sử - Địa Số HS dự KT Điểm 0 - 4 Tỉ lệ Điểm 5-10 Tỉ lệ Điểm 7-10 Tỉ lệ Điểm 9-10 Tỉ lệ Khối 4 46 0 0.00 46 100.00 42 91.30 18 39.13 Khối 5 46 0 0.00 46 100.00 46 100.0 44 95.65 Cộng 92 0 0.00 92 100.00 88 95.65 62 67.39 Năm trước 85 2 2.35 83 97.65 78 91.76 44 51.76 So N.T <2.35% >2.35% >3.89% >15.63% K.H 92 1 1.09 91 98.91 78 84.78 46 50.00 So K.H 92 <1.09% >1.09% >6,98% >17.39% * Kết quả đánh giá cuối năm học Môn học TT Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 1. Tiếng Việt 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 231 37 49 53 46 46 Chưa hoàn thành 1 1 2.Toán 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 230 37 48 53 46 46 Chưa hoàn thành 2 1 1 3. Đạo đức 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 232 37 49 54 46 46 Chưa hoàn thành 0 4. Tự nhiên và Xã hội 140 37 49 54 Hoàn Thành 140 37 49 54 Chưa hoàn thành 0 5. Khoa học 92 46 46 Hoàn Thành 92 46 46 Chưa hoàn thành 0 6. Lịch sử và Địa lý 92 46 46 Hoàn Thành 92 46 46 Chưa hoàn thành 0 7. Âm nhạc 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 232 37 49 54 46 46 Chưa hoàn thành 0 8. Mĩ thuật 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 232 37 49 54 46 46 Chưa hoàn thành 0 9. Thủ công, Kĩ thuật 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 232 37 49 54 46 46 Chưa hoàn thành 0 10. Thể dục 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 232 37 49 54 46 46 Chưa hoàn thành 0 11. Ngoại ngữ 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 214 37 48 42 41 46 Chưa hoàn thành 18 1 12 5 12. Tin học 232 37 49 54 46 46 Hoàn Thành 232 37 49 54 46 46 Chưa hoàn thành 0 13. Tiếng dân tộc 0 0 0 0 0 0 Hoàn Thành 0 Chưa hoàn thành 0 II. Năng lực 232 37 49 54 46 46 Đạt 232 37 49 54 46 46 Chưa đạt 0 III. Phẩm chất 232 37 49 54 46 46 Đạt 232 37 49 54 46 46 Chưa đạt 0 IV. Khen thưởng 130 22 26 26 26 30 - Giấy khen cấp trường 118 22 26 23 21 26 - Giấy khen cấp trên 12 3 5 4 V. Chương trình lớp học 232 37 49 54 46 46 Hoàn thành 214 37 48 42 41 46 Chưa hoàn thành 18 1 12 5 Tỷ lệ thành môn học đạt 100% là các môn Tin học, Thể dục, Thủ công (KT), Mỹ thuật, Âm nhạc, Khoa học, Đạo đức, TNXH, Lịch sử- địa lý. Còn 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh toàn trườngcó22 lượt HSchưa hoàn thành môn học phải thi lại vòng 2 chiếm tỷ lệ 9,7%. Trong đó có 3 HS thi lại 2- 3 môn. HS phải thi lại nhiều nhất chủ yếu là môn Tiếng Anh (Toàn trường có 18 em thi lại) Kết quả: Hoàn thành chương trình lớp học được lên lớp đợt 1 từ lớp 1- lớp 4 là: (168/186) = 90, 3%. Các lớp có tỷ lệ HS hoànthành lớp học ngay vòng 1 là: 1A, 2B. Sau thi lại vòng 2 HS hoàn thành môn học và hoàn thành chương trình lớp học là 100%. Tỉ lệ HS lớp 5 hoàn thành ch¬ương trình Tiểu học đợt 1: 46/46 = 100% * Kết quả thi HSNK các cấp: * Tổng số học sinh toàn trường được khen thưởng là 119 em đạt tỷ lệ 50,9%. Cụ thể: + Kết quả thi Toán qua mạng: - Đạt giải cấp tỉnh: 1 em ( Trần Tiến Anh- Lớp cụm) - Cấp trường: 63 em - Cấp huyện: 20 em (16 em+ 4 cụm). + Kết quả thi tiếng Anh qua mạng lớp 3- 5: - Đạt giải cấp quốc gia: 1 em ( Nguyễn Khánh Linh) - Đạt giải cấp huyện: 5 em ( trường 5 + 1 cụm) - Đạt giải cấp trường: 13 em + Kết qủa hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi; - Cấp huyện: 4 em ( cụm) - Cấp trường: 32 HS đạt giải. + Kết quả HS năng khiếu TDTT: Đạt giải cấp huyện: 1 em. + Hoàn thành tốt nội dung các môn học: 37 em Tiêu biểu trong công tác bồi d¬ưỡng HSNK là các đ/c Hoa, đ/c Sen, Mai, đ/c Thoàn có 4 - 5 HS đạt giải cấp huyện. Trư¬ớc thềm năm học mới, tuy rằng các nhà trường nhận được sự quan tâm thường xuyên, sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của cấp Ủy đảng, Chính quyền địa phương. Sự nghiệp giáo dục không ngừng phát triển, để con em trường Tiểu học Thụy Dân được tiếp cận với các mô hình giáo dục mới, được học trong các ngôi trường đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp và an toàn; được tham gia nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích; được tiếp cận với các phương tiện dạy học hiện đại thì các nhà trường còn cần rất nhiều sự ủng hộ về trí lực, tài lực, vật lực của nhân dân, của phụ huynh, của nhân dân. Năm học mới đã đến, các em học sinh hãy ngoan ngoãn, chăm chỉ, tích cực, chủ động, nỗ lực sáng tạo trong học tập, rèn luyện, tránh xa các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các quy định về An toàn giao thông và các quy định khác để tạo dựng một hành trang tri thức đầy đủ, một tương lai tươi sáng cho bản thân, gia đình; làm rạng danh dòng tộc và quê hương Thụy Dân yêu quí của chúng ta. "Vì lợi ích m¬ời năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng ngư¬ời" Nhân ngày khai giảng năm học mới, đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các dòng họ, các nhà hảo tâm và từng gia đình trong toàn xã hãy quan tâm hơn nữa, cùng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của xã nhà, tự hào làm tròn bổn phận và trách nhiệm đối với thế hệ t¬ương lai của quê hương. Các thầy cô giáo cùng các em học sinh hãy vững vàng bư¬ớc vào năm học mới với niềm vui và quyết tâm quyết thắng. Chúc năm học mới thắng lợi mới./.

thuydan1  

Trường Tiểu học Thụy Dân tưng bừng chào đón Lễ Khai giảng năm học mới 2014 - 2015

Lễ kỉ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3  

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, chiều ngày 08/3/2013 tập thể nữ cán bộ giáo viên trường tiểu học Thụy Dân long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng . Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân , hiệu trưởng nhà trường , các đồng chí giáo viên nam cùng toàn thể chị em nữ cán bộ - giáo viên trong trường.

Kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3  

Chiều ngày 25/3/2013 Đoàn trường phối hợp liên đội tổ chức một hoạt động bề nổi chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3


Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác