Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Tiểu học Thụy Bình)

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

TIỂU HỌC THỤY BÌNH TỔ CHỨC CHO HS THĂM QUAN TRẢI NGHIỆM


 Trên tinh thần đổi mới phương pháp giáo dục, gắn hoạt động nhà trường với cơ sở sản xuất, gắn lý thuyết với thực hành, trong tháng 4 năm 2017, trường tiểu học Thụy Bình đã tổ chức cho 66 em học sinh khối lớp 5 đi thăm quan trải nghiệm tại các cơ sở may công nghiệp, cơ sở chăn nuôi trang trại trên địa bàn khu vực gần trường. Qua hoạt động thăm quan trải nghiệm đã giúp các em có kiến thức thực tiễn, giúp các em thêm yêu lao động, sáng tạo trong học tập, học tập để ngày mai lập nghiệp.

                              Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi thăm quan

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Bình

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác