Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Tiểu học Thụy Bình)

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

 

DANH SÁCH HỌC SINH THI TNNT CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016- 2017

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Toán

T.Việt

T.Anh

Cộng

Xếp thứ

Kết quả

1

Đào Duy Anh

1A

20

20

10

50

3

B.Nhãn

2

Nguyễn Thành Lộc

1A

20

20

10

50

1

T.Nguyên

3

Phan Nguyễn Hà My

1A

20

20

9

49

5

T.Hoa

4

Trịnh Phương Thảo

1A

20

19

9,5

48,5

7

 

5

Trịnh Phú Anh Tú

1A

19

19,9

10

48,9

6

T.Hoa

6

Phạm Ngọc Diệp

1B

20

20

10

50

2

B.Nhãn

7

Phạm Hồng Diệu

1B

20

18

9,5

47,5

8

 

8

Phạm Minh Phúc

1B

20

18

9,5

47,5

8

 

9

Nguyễn Lê Tuấn Anh

1B

20

20

9,5

49,5

4

T.Hoa

10

Phạm Tuệ Anh

1B

17

17

8

42

11

 

11

Đào Tuấn Anh

1B

19

17,9

10

46,9

10

 

12

Phạm Kim Ngân

2A

13

18

8,7

39,7

4

T.Hoa

13

Lê Thanh Hằng

2A

14

17

8

39

5

T.Hoa

14

Nguyễn Anh Thư

2A

16

17

7

40

3

B.Nhãn

15

Trịnh Quang Thuận

2A

11

15

8

34

8

 

16

Phan Danh Nhân

2A

12

14

4,5

30,5

10

 

17

Phạm Quỳnh Chi

2B

16

20

8

44

1

T.Nguyên

18

Đoàn Minh Hằng

2B

11

15

6

32

9

 

19

Nguyễn Thanh Huyền

2B

14

13

8

35

7

 

20

Lê Hải Minh

2B

17

18

6

41

2

B.Nhãn

21

Phạm Thảo My

2B

17

14

7

38

6

T.Hoa

22

Nguyễn Lê Minh Minh

3A

18

16

4

38

5

T. Hoa

23

Đào Thị Thu Hà

3A

16

17

2,8

35,8

7

 

24

Phạm Phương Anh

3A

15

18

4,4

37,4

6

T.Hoa

25

Lê Hồng Hải

3A

18

18

7,6

43,6

1

T.Nguyên

26

Hà Đức Anh

3A

17

19

4,4

40,4

4

T.Hoa

27

Trịnh Ngọc Thảo My

3A

16

17

2,8

35,8

7

 

28

Nguyễn Thành Long

3B

18

19

4

41

2

B.Nhãn

29

Phạm Phương Anh

3B

14

16

4,8

34,8

10

 

30

Phạm Đức Cường

3B

14

18

3,6

35,6

9

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Toán

T.Việt

T.Anh

Cộng

Xếp thứ

Kết quả

31

Nguyễn Đức Thịnh

3B

14

11

3,6

28,6

12

 

32

Phạm Mạnh Tuấn

3B

18

18

4,8

40,8

3

B. Nhãn

33

Đoàn Thị Mai Linh

3B

12

12

4,8

28,8

11

 

34

Trịnh Thị Thu Quỳnh

4A

14

16

7,6

37,6

5

T.Hoa

35

Lê Tuyết Lan

4A

17

15

7,6

39,6

2

B.Nhãn

36

Bùi Mai Phương

4A

19

12

6,8

37,8

4

T.Hoa

37

Trịnh Thị Thu Hường

4A

15

16

4,8

35,8

7

 

38

Trịnh Trọng Quang

4A

15

12

5,6

32,6

10

 

39

Phạm Khánh Chi

4A

16

16

7,6

39,6

2

B.Nhãn

40

Phùng Xuân Bách

4B

18

15

7,6

40,6

1

T.Nguyên

41

Phạm Thị Vân Anh

4B

15

14

5,2

34,2

9

 

42

Phạm Thanh Hải

4B

14

16

7,2

37,2

6

T.Hoa

43

Nguyễn Duy Đông

4B

14

17

4,4

35,4

8

 

44

Đào Ngọc Quỳnh Anh

4B

13

13

5,6

31,6

11

 

45

Trịnh Đoàn Minh Tiến

5A

19

20

6

45

1

T.Nguyên

46

Nguyễn Minh Anh

5A

11

12

5

28

9

 

47

Nguyễn Minh Hiếu

5A

18

8

5,5

31,5

8

 

48

Nguyễn Quang Huy

5A

17

18

8,5

43,5

2

B.Nhãn

49

Đỗ Đức Quang

5A

17

14

8,5

39,5

3

B.Nhãn

50

Nguyễn Thu Hoài

5B

16

11

7

34

4

T.Hoa

51

Phạm Thành Đạt

5B

13

11

8

32

6

T.Hoa

52

Nguyễn Vũ Hoài Thu

5B

13

8

4,5

25,5

10

 

53

Phạm Danh Mạnh Huy

5B

16

14

3,5

33,5

5

T.Hoa

54

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

5B

13

12

7

32

6

T.Hoa

 

                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                Nguyễn Hữu Đạo
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Bình

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác