Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Tiểu học Thụy Bình)

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI TNNT CẤP CỤM TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Sinh ngày

Toán

T.Việt

T.Anh

Cộng

Xếp thứ

Kết quả

1

Hà Đức Anh

3A

13.8.2008

14.5

12

8

34.5

22/36

 

2

Lê Hồng Hải

3A

02.02.2008

18.5

11

18

47.5

2/36

B. Nhãn

3

Nguyễn Lê Minh Minh

3A

27.01.2008

13

14

8

35

21/36

 

4

Nguyễn Thành Long

3B

21.7.2008

17

12

8

37

13/36

 

5

Phùng Xuân Bách

4B

20.9.2007

13

9.5

12

34.5

22/66

 

6

Phạm Khánh Chi

4A

14.5.2007

11

9.5

12

32.5

29/66

 

7

Lê Tuyết Lan

4A

11.6.2007

12.5

5.5

12

30

42/66

 

8

Bùi Mai Phương

4A

23.5.2007

12

7.5

14

33.5

26/66

 

9

Trịnh Thị Thu Quỳnh

4A

27.3.2007

10.5

5.5

14

30

42/66

 

10

Nguyễn Quang Huy

5A

13.02.2006

11

9

6

26

16/30

 

11

Nguyễn Thu Hoài

5B

20.6.2006

14

11.5

12

37.5

7/30

H. Giáp

12

Đỗ Đức Quang

5A

20.10.2006

13

10

10

33

10/30

H. Giáp

13

Trịnh Đoàn Minh Tiến

5A

11.10.2006

15

15

14

44

1/30

T Nguyên

14

Bùi Gia Huy

4

2007. Học cụm

20

12

14

46

2/66

B. Nhãn

15

Đặng Khánh Linh

4

2007. Học cụm

12

11

10

33

27/66

 

16

Ng Trần Ngọc Hân

4

2007. Học cụm

14.5

9

12

35.5

19/66

 

17

Bùi Phương Thảo

4

2007. Học cụm

9.5

12

10

31.5

34/66

 

 Thụy Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2017                                  

                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                 Nguyễn Hữu Đạo

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Bình

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác