Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Tiểu học Thụy Bình)

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 TH THỤY BÌNH


 CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

*  Chất lượng giáo dục các môn học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng:

Môn học

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

So kế hoạch

SL

%

SL

%

SL

%

 

Tiếng Việt

144

44,2

171

53,8

7

2,0

-1,7%

Toán

158

49,0

155

48,0

9

3,0

-2,7%

Tiếng Anh

89

27,6

201

62,4

32

10

-9,7%

Khoa

50

37,3

79

59,7

4

3

-2,7%

Sử- địa

14

10,5

111

83,5

8

6,0

-5,7%

Tin học

69

21,7

247

76,3

6

2,0

-1,7%

TNXH

127

67,2

60

31,7

2

1,1

-0,8%

Đạo đức

189

58,7

132

40,9

1

0,4

0%

Âm nhạc

76

23,6

244

75,8

2

0,6

-0,3%

Mĩ Thuật

85

26,4

236

73,3

1

0,3

0

Thể dục

133

41,3

188

58,4

1

0,3

0

Thủ công

165

51,2

156

48,5

1

0,3

0

* Mức độ hình thành và phát triển năng lực:

 

Khối

Sĩ số

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học, tự GQVĐ

Đạt tốt

Đạt

CCG

Đạt tốt

Đạt

CCG

Đạt tốt

Đạt

CCG

1

75

51

22

2

46

26

3

17

49

9

2

63

54

9

0

39

24

 

35

28

 

3

51

34

17

 

27

24

 

25

25

1

4

63

40

23

 

22

41

 

31

31

1

5

70

38

32

 

27

43

 

23

47

 

% T Trường

322

217= 67,63

103= 31,83

2= 0,53

161 = 49,93

158= 49,27

3= 0,8

131= 41,86

180= 55,03

11 = 3,11

     Toàn trường còn 38 em = 11,8% chưa hoàn thành từ một môn học trở lên. Trong đó khối 1 còn 17 em (TA=16); khối 2 còn 4 em (TA=4), khối 3 còn 6 em (TA=6). khối 4 còn 6 em (TA=2) khối 5 còn 5 em (TA=4).

* * Kết quả giữ vở sạch viết chữ đẹp

 

Loại

lớp

1A

lớp 1B

lớp 1C

lớp 2A

lớp 2B

lớp 3A

lớp 3B

lớp 4A

lớp 4B

lớp 5A

lớp 5B

BQ TT

So kế hoạch

%Chữ A

88

92

92

93,3

90,9

96,2

100

90,3

87,5

91,4

88,6

91,8

+11,8%

%Chữ B

12

8

8

6,7

9,1

3,8

0

9,7

12,5

8,6

11,4

 

 

Xếp thứ

10

4

4

3

7

2

1

8

11

6

9

 

 

Thụy Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2018

Hiệu trưởng

 

 

Nguyễn Hữu Đạo
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Bình

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác