Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY AN

Địa chỉ: Thôn An cố Trung - Thụy An - Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363.859.232

Email : thuyan1@thaithuy.edu.vn

Website:  http://thaithuy.edu.vn/bac-tieu-hoc/tieu-hoc-thuy-an

 

 

 

 

 

 Giới thiệu về trường

 

- Giới thiệu địa lý:

Trường TH Thụy An cách trung tâm huyện lị Thái Thụy hơn 7 km về phía Đông. Trường thuộc một xã vùng xa của huyện, phía Bắc giáp xã Thụy Tân, phía Nam giáp xã Thụy Lương, phía Đông giáp xã Thụy Xuân và phía Tây giáp xã Thụy Dũng.

Thụy An là một xã còn nhiều khó khăn song nhân dân có truyền thống hiếu học, cán bộ giáo viên luôn là một tập thể đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong công tác, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với thành tích năm sau cao hơn năm trước, trường luôn được đánh giá là trường xếp loại tốt.

- Quá trình thành lập và phát triển :

   Trường Tiểu học Thụy An được thành lập từ năm 1955 mang tên: Trường cấp I Thụy An, thầy giáo Vũ Huy Hoàng là hiệu trường đầu tiên của nhà trường. Sau khi sát nhập với trường cấp II thành Trường phổ thông cơ sở. Tháng 8 năm 1994 trường được tách ra và mang tên là Trường Tiểu học Thụy An.

- Cơ cấu đội ngũ - Lớp – Phòng học – Phòng chức năng.

Tổng số cán bộ giáo viên- công nhân viên: 18 biên chế

Trong đó : + Trình độ Đại học: 2 đ/c

                + Trình độ Cao đẳng: 14 đ/c

                      + Trình độ Trung cấp: 2 đ/c

- Tổng số học sinh: 286 em, số lớp: 10 (bình quân 28,6 em/lớp)

- Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 14/10 = 1,4 giáo viên/lớp (thiếu 1 GV)

+ Số giáo viên đạt chuẩn: 14/14=100%

+ Số giáo viên trên chuẩn: 8/14 = 57,1%

+ Giáo viên dạy các môn văn hóa: 10 GV (thiếu 2,5 GV dạy văn hóa).

+ Giáo viên Mỹ thuật: 1 GV

+ Giáo viên Ngoại ngữ: 1 GV

+ Giáo viên dạy Thể dục: 1 GV 


Danh sách cán bộ quản lí trường Tiểu học Thụy An

 

 

Họ và tên:            Nguyễn Văn Hường

Chức vụ:              Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: 5/01/1963

Nơi sinh:     Thụy Xuân – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Xuân – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Điện thoại:

         

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ:    P. Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: 04/12/1971

Nơi sinh:     Thụy Hà – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Hà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Điện thoại:

Email:

 

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

 Danh sách tổ trưởng tổ chuyên môn:

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà

Chức vụ:    Tổ trưởng tổ 1

Ngày tháng năm sinh: 8/4/1978

Nơi sinh:     Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại: 0942774876

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ:    Tổ trưởng tổ 2 + 3

Ngày tháng năm sinh: 16/6/1970

Nơi sinh:     Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại: 0944687767

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị An

Chức vụ:    Tổ trưởng tổ 4 + 5

Ngày tháng năm sinh: 16/6/1970

Nơi sinh:     Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại: 01682655338

Email:

Danh sách cán bộ giáo viên

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bắc

Chức vụ:    Kế toán

Ngày tháng năm sinh: 12/05/1965

Nơi sinh:     Thụy Hà – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Hà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Điện thoại: 0973795139

Email:

 

 

Họ và tên: Tạ Thị Vang

Chức vụ:    Cán bộ thư viện

Ngày tháng năm sinh: 01/9/1985

Nơi sinh:     Thụy Trình – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Trình – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Điện thoại: 01673938585

Email:

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ:    Cán bộ văn phòng

Ngày tháng năm sinh: 27/11/1983

Nơi sinh:     Thụy Xuân – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Quỳnh – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Điện thoại: 0972596224

Email:

 

 

Họ và tên: Lê Thị Phương Oanh

Chức vụ:    Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 6/9/1979

Nơi sinh:     Thị trấn Diêm Điền – Thái Thụy - TB

Địa chỉ:       Thị trấn Diêm Điền – Thái Thụy - TB

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Giang

Chức vụ:    Khối trưởng khối 2

Ngày tháng năm sinh: 29/6/1980

Nơi sinh:     Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Giang

Chức vụ:    Khối trưởng khối 2

Ngày tháng năm sinh: 29/6/1980

Nơi sinh:     Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Ngô Thị Lý

Chức vụ:    Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 22/2/1986

Nơi sinh:     Thị trấn Diêm Điền – Thái Thụy - TB

Địa chỉ:       Thị trấn Diêm Điền – Thái Thụy - TB

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Đào Thị Phương

Chức vụ:    Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 17/7/1981

Nơi sinh:     Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Phạm Thị Nga

Chức vụ:    Khối trưởng khối 4

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1977

Nơi sinh:     Thụy Hải – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Hải – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Vũ Hùng Sơn

Chức vụ:    Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 20/9/1986

Nơi sinh:     Thụy Trường – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Trường – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Trần Văn Vinh

Chức vụ:    Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 12/5/1976

Nơi sinh:     Thị trấn Diêm Điền – Thái Thụy – TB

Địa chỉ:       Thị trấn Diêm Điền – Thái Thụy – TB

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Phạm Thị Hoài

Chức vụ:    Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 18/11/1977

Nơi sinh:     Thụy Lương – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Lương – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Lê Văn Thương

Chức vụ:    Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 7/7/1979

Nơi sinh:     Thụy Xuân – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Xuân – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Diên

Chức vụ:    Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 1/1/1988

Nơi sinh:     Thụy Lương – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ:       Thụy Lương – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại:

Email:

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy An

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác