Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Giới thiệu về trường 

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THƯỢNG


Tr­ường THThái Thư­ợng

Tổng hợp kết quả hội giảng Trư­ờng

Năm học 2016 – 2017

 

STT

Họ tên

Môn dạy

Điểm BD

Xếp loi

  Xếp thứ

1

Nguyễn Thị Khuê

TV

18.3

Giỏi

3

2

Nguyễn Thị Thơi

TV

18.3

Giỏi

3

3

Vũ Thị Phư­ơng

TAnh

18.0

Giỏi

7

4

Vũ Thị  Thu Hư­ơng

TAnh

18.0

Giỏi

7

5

Lê Thị Hồng Hải

TD

18.5

Giỏi

2

6

Giang Thị Yến

HN

18.0

Giỏi

7

7

Giang Thị  H­ương Huệ

MT

18.7

Giỏi

1

8

Nguyễn T Thanh Trang

18.25

Giỏi

4

9

Nguyễn Thị Huyền

Toán

18.25

Giỏi

4

10

Bùi Thị Hiền

Toán

18.0

Giỏi

7

11

Vũ Thị Hoài

TNXH

18.25

Giỏi

4

12

Bùi Thị Lan

TNXH

18.75

Giỏi

1

13

Phạm Thị Chín

18.0

Giỏi

7

14

Đoàn Thị Hiền

TLV

18.75

Giỏi

2

15

Phạm Thị Tâm

Toán

18.4

Giỏi

3

16

Đỗ Thị Hư­ờng

Toán

18.2

Giỏi

5

17

Đàm Thị Ph­ượng

LTVC

18.4

Giỏi

4

18

Phạm Hữu Tựa

KH

18.6

Giỏi

2

19

Nguyễn Thị Thu  Hiền

Toán

18.0

Giỏi

7

20

Phạm Hữu Duy

KH

18.5

Giỏi

3

21

Lê Thị Thoan

18.9

Giỏi

1

22

Nguyễn Thị Bích Vân

ĐĐ

18.0

Giỏi

7

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Thái Thư­ợng, ngày 24 tháng 10 năm  2016

                                                                                                 Phó hiệu trưởng

 

                                                                                                   Tạ Thị Hồng Huệ

 

 

 

 Các thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Thượng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác