Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

c/document_library/get_file

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THUẦN

Thôn Vị Nguyên - xã Thái Thuần - Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363729385

Email: thaithuan1@thaithuy.edu.vn

 

 


Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thái Thuần.

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

 1

Họ Và Tên: Đỗ Trường Khôi

Chức vụ: Hiệu trưởng

Năm sinh:1958

Địa chỉ: Thái Học - Thái Thụy - Thái Bình

Ngày vào Đảng: 11/9/1995    Ngày chính thức:11/9/1996

Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: Toàn bộ hoạt động nhà trường

Điện thoại:0987583766

Mail:

 

 

Họ Và Tên:Trương Anh Tuấn

Chức vụ:Phó hiệu trưởng

Năm sinh:1974

Địa chỉ:Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình

Ngày vào Đảng:11/9/1998    Ngày chính thức:11/9/1999

Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công:Phụ trách chuyên môn

Điện thoại: 0988126325

Mail:

 

 

Họ Và Tên:Phạm Thị Xuấn

Chức vụ: CTCĐ

Năm sinh: 1969

Địa chỉ: Thái Thịnh - Thái Thụy - Thái Bình

Ngày vào Đảng: 1990      Ngày chính thức: 1991

Trình độ lý luận chính trị: Không

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công:CTCĐ trường

Điện thoại:0985416365

Mail:

 

 

 

 

 

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

 I.TỔ 1

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

 

Họ Và Tên: Đỗ Thị Thi

Chức vụ: GV

Năm sinh:18/09/1970

Địa chỉ:  Thôn Đông Thịnh-Thái Thịnh- Thái Thuỵ Thái Bình

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Sư phạm

Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên dạy lớp 1

Điện thoại: 01669207053

Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ Và Tên: Đào Thị Thương

Chức vụ: GV

Năm sinh: 10/09/1980

Địa chỉ:  Đoài Thịnh- Thái Thịnh -Thái Thuỵ- Thái Bình

Ngày vào Đảng: 15/07/2007

 Ngày chính thức: 15/07/2008

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ  phân công: GV dạy lớp 1-Tổ trưởng tổ 1

Điện thoại: 01694690035

Mail:

 

 

 

 

 

 

Họ Và Tên: Bùi Thị Lành

Chức vụ:GV

Năm sinh: 1971

Địa chỉ:Thái Thịnh - Thái Thuỵ - Thái Bình

Ngày vào Đảng: 1997             Ngày chính thức:1998

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp LLCT

Trình độ chuyên môn:Cao Đẳng Sư phạm

Nhiệm vụ được phân công:Tổ phó tổ 2 - 3

Điện thoại:0942029513

Mail:

 

 

 

 

Họ Và Tên: Đỗ Thành Long

Chức vụ: GV

Năm sinh: 07/09/1976

Địa chỉ: Phú Uyên- Thái tân- Thái Thuỵ- Thái Bình

Ngày vào Đảng: 27/03/2006  

Ngày chính thức: 27/03/2007

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: CĐSP Mĩ Thuật

Nhiệm vụ phân công:  GV dạy mĩ thuật khối 1,2,,4,5

Điện thoại: 01685264912

Mail:

 

 

Họ Và Tên: Vũ Thị Diện

Chức vụ: GV

Năm sinh:10/02/1976

Địa chỉ:Phua Uyên Thái Tân- Thái Thuỵ- Thái Bình

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngoại Ngữ

Nhiệm vụ được phân công: Dạy tiếng anh khố 1,2,3,4,5

Điện thoại: 0974071576

Mail:

 

 

Họ Và Tên: Đào Thị Hoa

Chức vụ: GV

Năm sinh: 03/10/1978

Địa chỉ: Vị Nguyên - Thái Thuần- Thái Thuỵ - Thái Bình

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: CĐSP Nhạc

Nhiệm vụ phân công:Dạy nhạc khối 1,2,3,4,5 - TPT Đội

Điện thoại:01666524131

Mail:

 

   

 

 

 

 

Họ Và Tên: Hoàng Thị Huệ

Chức vụ: GV

Năm sinh: 1967

Địa chỉ: Thái Thịnh - Thái thụy

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công:GV dạy lớp 2

Điện thoại: 0363769641

Mail:

 

 

 

 

 II.

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

 

Họ Và Tên: Vũ Thị Son

Chức vụ: GV

Năm sinh: 1971

Địa chỉ: Thái Hồng - Thái Thụy

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công:GV dạy lớp 2

Điện thoại: 01657737116

Mail:

 

 

Họ Và Tên: Đỗ Thị Minh Hoa

Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2 - 3

Năm sinh: 1972

Địa chỉ: Thái Thuần - Thái Thụy

Ngày vào Đảng: 1996              Ngày chính thức:1997

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công:GV dạy lớp 3

Điện thoại: 0975117982

Mail:

 

 

Họ Và Tên: Lê Thị Chiêm

Chức vụ: GV

Năm sinh: 1982

Địa chỉ: Thái Thuần - Thái Thụy

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công:GV dạy lớp 4

Điện thoại: 01677876286

Mail:

 

 

 


 

Họ Và Tên: Phạm Thị Nhài

Chức vụ: Tổ phó tổ 4 - 5

Năm sinh: 1975

Địa chỉ: Thái Hưng - Thái Thụy

Ngày vào Đảng: 2005              Ngày chính thức: 2006

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công:GV dạy lớp 4

Điện thoại: 0978606766

Mail:

 

 

 

 

Họ Và Tên: Mai Thị Hiên

Chức vụ: GV

Năm sinh: 1989

Địa chỉ: Thái Thuần - Thái Thụy

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công:GV dạy lớp 4

Điện thoại:01688308284

Mail:

 

 

Họ Và Tên: Nguyễn Văn Tuyền

Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4 - 5

Năm sinh: 1981

Địa chỉ: Thái Hà - Thái Thụy - Thái Bình

Ngày vào Đảng: 2005              Ngày chính thức: 2006

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công:GV dạy lớp 5

Điện thoại: 01689272180

Mail:

 

 

Họ Và Tên: Đỗ Thị Hằng

Chức vụ: GV

Năm sinh: 1973

Địa chỉ: Thái Học - Thái Thụy

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Nhiệm vụ được phân công:GV dạy lớp 5

Điện thoại: 0976305647

Mail:

 

 

Họ Và Tên: Cao Thị Khuê

Chức vụ: Nhân viên

Năm sinh: 1970

Địa chỉ: Thái Thủy - Thái Thụy

Ngày vào Đảng:                     Ngày chính thức:

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: TCKT

Nhiệm vụ được phân công:Cán bộ kế toán trường

Điện thoại: 01699816473

Mail:

 

 

Họ Và Tên: Hà Thị Nữ

Chức vụ: Nhân viên

Năm sinh: 1983

Địa chỉ: Thái Thuần - Thái Thụy

Ngày vào Đảng: 2006            Ngày chính thức: 2007

Trình độ lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: TCTV

Nhiệm vụ được phân công:Cán bộ Thư viện - Thiết bị

Điện thoại: 01647368922

Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Thuần

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác