Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC HOI NGHI SƠ KẾT HỌC KÌ I, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC HN SƠ KẾT HỌC KÌ I, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KÌ I, TÁI GIẢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 VỚI HỌC SINH  

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KÌ I, TÁI GIẢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 VỚI HỌC SINH Thực hiện kế hoạch công tác táng 01/2018 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy, trường Tiểu học Thái Thọ tiến hành tổ chức lễ sơ kết học kì 1, tái giảng học kì 2 năm học 2017-2018 với CBGV và học sinh toàn trường vào sáng 09/01/2018.( Kế hoạch dự kiến vào sáng 08/01/2018 nhưng do trời mưa nên không tổ chức được phải chuyển sang ngày hôm sau 09/01).

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2017  

Thực hiện Công văn số 498/TH-PGD ĐT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD Thái Thụy về Hướng dẫn thực hiện công tác tháng 11/2017 cấp Tiểu học; Căn cứ vào Công văn số 1477/CV- UBND ngày 06/11/2017 của UBND huyện Thái Thụy về việc Tổ chức kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20-11/2017; Thực hiện kế hoạch công tác tháng 11/2017 của Nhà trường và Liên đội, trường Tiểu học Thái Thọ đã xây dựng kế hoạch tháng chào mừng ngày 20-11 và tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 như sau:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10-2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11-2017 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ  

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10-2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11-2017 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHOẺ CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018  

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHOẺ CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY PNVN 20-10 TIẾN TỚI NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11 NĂM 2017  

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY PNVN 20-10 TIẾN TỚI NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11 NĂM 2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC CHO CBGV THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM HỌC 2017-2018  

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC CHO CBGV THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ  

Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2017, Liên Đội trường Tiểu học Thái Thọ tổ chức Đại Hội Liên Đội để đánh giá hoạt động của Liên Đội trong năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng hoạt động của Liên Đội trong năm học 2017-2018 đồng thời Đại Hội cũng kiện toàn Ban chỉ huy Liên Đội .

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Thọ

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác