Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KÌ I, TÁI GIẢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 VỚI HỌC SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ
TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KÌ I, TÁI GIẢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017-2018 VỚI HỌC SINH
Thực hiện kế hoạch công tác táng 01/2018 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy, trường Tiểu học Thái Thọ tiến hành tổ chức lễ sơ kết học kì 1, tái giảng học kì 2 năm học 2017-2018 với CBGV và học sinh toàn trường vào sáng 09/01/2018.( Kế hoạch dự kiến vào sáng 08/01/2018 nhưng do trời mưa nên không tổ chức được phải chuyển sang ngày hôm sau 09/01).TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ

TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KÌ I, TÁI GIẢNG HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2017-2018  VỚI HỌC SINH

          Thực hiện kế hoạch công tác táng 01/2018 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy, trường Tiểu học Thái Thọ tiến hành tổ chức lễ sơ kết học kì 1, tái giảng học kì 2 năm học 2017-2018 với CBGV và học sinh toàn trường vào sáng 09/01/2018.( Kế hoạch dự kiến vào sáng 08/01/2018 nhưng do trời mưa nên không tổ chức được phải chuyển sang ngày hôm sau 09/01).

          Ngay cuối tháng 12/2017, sau khi tổ chức chấm và lên thống kê các môn kiểm tra, nhà trường tổ chức cho CBGV vào điểm, lên thống kê, đánh giá, nhận xét học sinh và gửi các thông tin, số liệu về BGH để xây dựng báo cáo sơ kết.

          Sau báo cáo sơ kết học kì 1 năm học 2017-2018 của đ/c Hiệu trưởng là phần trao thưởng cho học sinh đạt điểm giỏi các môn thi. Cụ thể: thưởng cho HS  khối 1 và khối 2 có 4 môn thi đều đạt điểm 10, trong đó khối 1 có 17 em ở 1A 5 em, 1B 12 em, Khối 2 được 7 em trong đó 2A: 2 em, 2B: 3em, 2C: 2 em. Thưởng cho HS khối 3,4,5 có các bài thi đều đạt điểm 9-10. Cụ thể khối 3 được 11em trong đó 3A: 3 em, 3B: 5 em, 3C: 3 em. Khối 4 được 2 em ở 4A 1em, 4B 1em. Khối 5 được 4 em trong đó 5A 2 em, 5B 2 em. Tổng toàn trường được 41 em nhận thưởng. Mỗi em được thưởng 5 quyển vở trị giái 30 000 đ. Tiền thưởng được xin từ quỹ hội cha mẹ HS. Tổng số tiền chi thưởng là 1 230 000đ.

          Sau phần trao thưởng là phần tái giảng kì 2 và phát động phong trào thi đua mừng Đảng, mừng xuân, kỉ niệm 110 năm ngày sinh Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và việc thực hiện nghiêm các cam kết nhất là cam kết thực hiện PL 16, NĐ 36 của Chính phủ, luật ATGT,...

 

                                                                                                NGƯỜI ĐƯA TIN

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                           Phạm Thị Phương

 

 

 

 

 

 Các thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Thọ

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác