Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ TỔ CHỨC CHO CBGV THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỌ
TỔ CHỨC CHO CBGV THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
NĂM HỌC 2017-2018


Thực hiện công văn số 396/PGD ĐT ngày 07/9/2017của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Thụy về việc đăng kí tham gia hiến máu tình nguyện năm 2017;

          Thực hiện công văn số 05/GM-BCĐ VĐHMTN ngày 28/9/2017 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 của UBND huyện Thái Thụy;

          Căn cứ vào kết quả cuộc vận động tham gia hiến máu TN năm 2017 của Ban GH trường Tiẻu học Thái Thọ và số CBGV đăng kí tham gia hiến máu tình nguyện.

          Sáng ngày 06/10/2017, trường Tiểu học Thái Thọ có 6 CBGV tham gia đi hiến máu tình nguyện năm 2017. Đó là đ/c Mai Thị Minh Châu – GV, Nguyễn Thị Uyên –GV, Dương Thị Thuận –GV, Đỗ Thị Nhung – Cô nuôi, Vũ Thị Vui –GV, Phạm Thị Kim Huế -GV. Song do sức khỏe không đủ điều kiện nên 2 đ/c Vũ Thị Vui và  Phạm Thị Kim Huế không hiến được máu. Còn 4 đ/c  Mai Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Uyên, Dương Thị Thuận và Đỗ Thị Nhung đã đủ điều kiện tham gia hiến máu được. Sau khi hiến máu, sức khoẻ các đ/c khá tốt và ngay chiều 6/10/2017 các đ/c vẫn về trường tiếp tục tham gia giảng dạy bình thường.

          Trước tinh thần tự nguyện và nghĩa cử cao đẹp của các đ/c, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng các đ/c trước tập thể CBGV và HS  toàn trường. Đồng thời bồi dưỡng cho mỗi đ/c tham gia hiến máu 500 000 đ.

          Hiến máu cứu người đến nay đã trở thành việc làm thường niên của các nhà trường và cộng đồng xã hội. Đối với CBGV việc tham gia hiến máu tình nguyện là một trong những việc làm mang tính nhân văn và có tính giáo dục cao cần được phát huy và nhân rộng.

 

 

NGƯỜI ĐƯA TIN

 

HT: Phạm Thị Phương

 

  Các thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Thọ

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác