Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
đề kiểm tra chữ viết

Bài viết số1- Lớp 3 (Thời gian viết bài:15phút không kể thời gian giao đề) Đề bài Em hãy chuyển từ chữ in sang chữ viết nét...
thi KSCLĐN môn TV- 5

Đề Thi Khảo Năm 2011-2012 Moân : TIEÁNG VIEÄT (Thôøi gian laøm baøi: 40 phuùt) A. Phaàn ñoïc Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp: (...
Thi KSCLĐN môn Toán - 4

THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG. Năm học (2011– 2012). MÔN THI: TOÁN – LỚP 4. Thời gian: 40 phút. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm). * ...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch tháng 11 năm học 2017 - 2018


                      KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM  2017

A.   ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10
1. Củng cố nền nếp, kỉ cương.
- Mọi nề nếp trong trường tương đối ổn định.
* Tồn tại
- Còn hiện tượng GV nghỉ dạy nhiểu nhờ người dạy. Yêu cầu Giảm đến mức thấp nhất hiện tượng này- Trừ những việc không đừng được mới xin nghỉ)
- Trong tháng CM lên lịch kiểm tra hoạt động chuyên môn 2 đ.c nhưng mới kiểm tra được đ.c N. Hoài còn đ.c Đỗ Hương ốm nên nhà trường chưa KT được)
2. Số lượng phổ cập.
-  Duy trì sĩ số 190 em.
3. Công tác dạy và học.
* Thực hiện chuyên đề
- Đã dạy chuyên đề cấp cụm Tập đọc lớp 3 ( 2 tiết)
- Đã Dự chuyên đề T.Anh, cấp cụm và thống nhất CM dạy Sách mềm với lớp 4,5
- Đã Dự chuyên đề Tiếng Anh cấp huyện tại Thái Thượng.
* Tổ chức hội giảng cấp trường.
- GV trừng trường đã dạy 1 tiết hội giảng trường. Kết quả 100% xếp loại Tốt và Khá; Không có đ.c nào xếp loại trung bình
* Còn đ.c Hiển hết tháng 12 nghỉ chế độ nên nhà trường miễn.
* Tổ chức các sân chơi: Toán, T.Anh qua mạng, Trạng nguyên nhỏ tuổi
- Toán Mạng: Tính đến thời điểm hiện tại
     + K1 vòng 4= 31 em , V1-V10 = 16 em
   + K2V4 = 11em , V10- V1= 28 em ( GV cần sửa thông tin lớp cho HS vì ghi lớp 1)
    + K3V4= 20 em , V1-V3= 15 em
+ K4V4= 2 em ,V1- V3= 45 em
+ K5V2= 1 em , V1= 24 em
- Tiếng Anh mạng
+ K3V110= 17 em , V1-V9= 28 em
+K4V11= 7 em , V10= 8 em , V1- V9= 35 em
+ K5V11= 3 em , V10- V1= 47 em
* Tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
- Đội đã Tổ chức múa hát dân trường  với bài máu dân vũ và múa hát chèo; thể dục với lời ca cho nề nếp và chất lượng hơn.
- Đội chưa tổ chức được tiết ngoại khóa về nghĩa trang 20-10
- Đ.c Hưởng chưa tổ chức thi kể chuyện theo sách.
4. Hoạt động mừng 20.10 và hướng tới 20-11
- Công đoàn kết hợp với chuyên môn tổ chức Hội giảng chào mừng
 - Tổ chức SN cho CBGV sinh cuối năm;
- Công trình chào mừng  là trồng hoa tím ngoài cổng trường
- CĐ, kết hợp với nhà trường đã tổ chức cho CĐV may áo dài đồng phục.
5. Công tác khác.
- Một số đ.c chưa thực hiện nghiêm những điều nhà giáo không được làm.
- Nhà trường đã Chốt các khoản thu kì I ( Còn đ.c nào chưa nộp hết về quỹ thì đ.c Hưởng lập danh sách chuyển sang trả lãi. Tính từ ngày chốt quỹ)
B. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 11
Trọng tâm: Tiếp tục duy trì, củng cố nề nếp, kỉ cương; nâng cao chất lượng dạy học; Phát động phong trào thi đua chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo VN. Từ đặc điểm trên nhà trường yêu cầu CBGV NV làm tốt một số việc sau.
1.  Số lượng phổ cập.
-  Duy trì sĩ số 190 em.
- Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần 99-100%
- GV quan tâm giúp đỡ HS gặp  khó khăn trong học tập
2. Công tác dạy và học.
* Tổ chức hội giảng GVG cấp cụm (Theo công văn số 424/GD-TH ngày 18/9/2017 của PGD về hướng dẫn 1 số hoạt động CM cấp TH)
- Mỗi giáo viên dạy 1 tiết do bốc bài.
- Giám khảo là CBQL và GV trong cụm do PGD ra quyết định. Mỗi tổ GK 3 người. Có chấm trường Mình nhưng điểm chênh lệch không quá 0,5 đ. Nếu quá thì điểm bài dạy là điểm TBC của 2 GK còn lại.
* Chuyên đề Stem tại Thụy Sơn: đ.c Huệ, N. Hương, Minh, Bình
* Tổ chức Kiểm tra Giữa học kì I. Môn Toán và Tiếng Việt Khối 4,5( Đ/c N.Hương , Bình gửi đề đ/c PHT sau đó in tới tay HS )
- Thời gian Chiều thứ 6 tuần 10
- Đề giao cho đ.c Lành phụ trách.
* Tổ chức các sân chơi: Toán, T.Anh qua mạng, Trạng nguyên nhỏ tuổi
- GV đã được phân công lập nik cho hs và cho HS giải hết các vòng đã có. Số lượng như chỉ tiêu giao trong Nghị quyết  năm học.
* Tổ chức các hoạt động ngoại khóa. (Giao cho đội xây dựng kế hoạch và trình Ht vào tuần 1 của tháng ( Tuần 10)
- Giao cho Đội Tiếp tục tổ chức ngoại khóa về nghĩa trang 21-10 ( lồng ghép trong buổi chào cớ tuần 2 của tháng; T
- Tổ ổ chức Hội thi múa hát dân trường  với bài máu dân vũ và múa hát chèo; thể dục với lời ca
- Tổ chức thi Văn nghệ, kể chuyện theo sách; báo ảnh, trang trí lớp
- Tổ chức thi cờ vua, kéo co, đá bóng cho HS
4. Phát động phong trào thi đua chào mừng 20.10 và hướng tới 20-11
- Thời gian 20-10 đến hết 20-11
- Giao cho công đoàn tổ chức kỉ niệm 20-10 với các hoạt động thiết thực cụ thể như kết hợp với chuyên môn Hội giảng chào mừng đạt kết quả cao; Tỏ chức SN cho CBGV sinh cuối năm; Công trình chào mừng  là trồng hoa tím ngoài cổng trường ( PHT + CTCĐ xây dựng kế hoạch cụ thể)
- Trang trí: Đ.c N. Hoài, N. Liễu
- Đàn nhạc: Đ.c N.Hoài.
- Địa điểm thi VN tại HT UBND xã
-Trường tổ chức chấm VSCĐ của các lớp để lấy chất lượng đợt 1
- HT tham mưu với CTUBND xã tổ chức Kỉ niệm 20-11 với 3 ngành học và cựu giáo chức trong xã.
- Tham mưu với xã Thăm hỏi CBGV nghỉ hưu mà ốm đau trong dịp 20-11
5. Công tác khác.
- Yêu cầu GV thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Nhà giáo không được làm
- Thực hiện nghiêm túc Nội quy cơ quan và Bộ quy tắc ứng xử của trường
- Giao cho đ.c Lành, N.Hương, Huê; Đỗ Hương, Hà, Minh, Bình, Uyên hướng dẫn HS thi KHKT cấp trường. Hình thức như mọi năm.(Chọn 1 SP của GV 3 SP của HS đẻ dự thi cấp cụm)
LỊCH CỤ THỂ
Ngày
Thứ
Nội dung
P. công
1
- CĐ Stem tại Thụy Sơn
Huệ, Hương, Minh, Bình
2
Năm
- HĐBT
 
3
Sáu
- Đội nộp kế hoạch các hoạt  chào mừng 20-11 về HT
 
4
Bảy
 
 
 
5
CN
 
 
6
Hai
- KT GA
TT
7
Ba
- HĐBT
 
8
- HĐBT
 
9
Năm
- HĐBT
 
10
Sáu
- Kiểm tra chất lượng giữa Kì I ( Khối 4,5)
 
11
Bẩy
 
 
12
CN
 
 
13
Hai
- KTGA
BGH
14
Ba
- KTTD đ.c Đỗ Hương
 
15-17
- Dự kiến Hội nghị thi đua hai tốt.
 
16
Năm
- Hoạt động BT
 
17
Sáu
- Hoạt động BT
 
18
Bẩy
-         Sáng đồng diễn thể dục, thể thao,chấm báo ảnh, trang trí lớp.
-         Chiều:  thi văn nghệ, Kể chuyện ( Tại Hội trường UBND xã)
- BGK
19
CN
- Kỉ niệm 20-11
 
20
Hai
-         Tổng kết phong trào thi đua chào mừng đợt 20-11 (Đ.c Lành)
-         KTGA
-         Nộp BC tháng, BC nhanh 20-11
 
21
Ba
- HĐBT
 
22
- HĐBT
 
23
Năm
- HĐBT
 
24
Sáu
- HĐBT
 
25
Bẩy
 
 
26
CN
 
 
27
Hai
- KT Hồ sơ định kì tháng 11
CM
28
Ba
- HĐBT
 
29
- HĐBT
 
30
Năm
- HĐBT
 
 
Nơi nhận                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
-          CBGV NV
-          Lưu VP
                                                                                             Đào Thị Huệ
 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Tân

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác