Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Giới thiêu trường Tiểu hoc Thái Nguyên


 

Trường Tiểu hoc Thái Nguyên

Địa chỉ:  Thôn Hà My – Xã Thái Nguyên

Huyên Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363720072

Email: Thainguyen1@thaithuy.edu.vn

 

 

Tiểu học Thái Nguyên

Mái trường lich sử

Nằm trên mảnh đất có truyền thống cách mạng, quê hương của những con người một thời đã đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc như Nguyễn Mâu.

Người dân nơi đây quanh năm gắn mình với ruông đồng người dân Thái Nguyên cần cù chiu khó làm ra nhiều sản vât quý như Thuốc Lào, Hành. Chính trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường tự nhiên đó mà người dân nơi đây đã được tôi luyện, hun đúc, hình thành nên những nét đẹp văn hóa như truyền thống lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo; truyền thống đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong gian nan hoạn nạn; truyền thống yêu nước, sẵn sàng xả thân chống giặc ngoại xâm để giữ làng giữ nước, có biết bao người con anh hùng của đất Thái Nguyên trong thời kì chống pháp và chống mỹ.

Trường Tiểu học Thái Nguyên được  thành lập ngày 00 tháng 00 năm 1975. Từ đó đến nay, gần hai thập kỷ đã qua, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường đã kiên trì đoàn kết phấn đấu không mệt mỏi vượt qua bao khó khăn để từng bước vươn lên khẳng định xứng đáng với truyền thống của mảnh đất anh hùng.

Hiện nay trường nằm trên mảnh đất bề thế rộng gần mười nghìn mét vuông giữa hai thôn Hà My và Thanh Lương hướng thẳng về phía Nam quanh năm lộng gió. Màu xanh của cây lá và cánh đồng lúa trước cổng trường tạo cảm giác phong thuỷ thật bình yên và hấp dẫn.

Dãy phòng học với 12 phòng và khu cũ gồm 6 phòng tuy chưa có nhà  hiệu bộ và chưa đầy đủ các phòng chức năng nhưng bước đầu cũng đáp ứng cơ bản điều kiện phục vụ cho các hoạt động trọng tâm của thầy trò nhà trường.

Đội ngũ cán bộ giáo viên có hơn ba mươi thầy cô tuổi đời bình quân chưa đến bốn mươi, tất cả đều được đào tạo trình độ trên chuẩn, tinh thần ý thức trách nhiệm cao, một lòng đoàn kết thường xuyên lo lắng quan tâm và tìm cách nâng cao chất lượng giáo dục đến từng đối tượng học sinh.

Toàn trường hàng năm có trên dưới bốn trăm học sinh, nhìn chung các em đều ngoan có ý thức đạo đức tương đối tốt, chất lượng văn hoá thường xuyên ngang bằng với chất lượng chung trong huyện, phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi chưa thực sự mạnh nhưng trong những năm gần đây đang từng bước khởi sắc vươn lên mạnh mẽ.

 

 

 

 

 

Ban giám hiêu

 

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Ngµy th¸ng n¨m sinh

Đia ch

 
 

1

Vò ThÞ Diªn

HT

2/1/1971

Th¸i th­­¬ng -TT  - TB

 

2

T¹ ThÞ Lùu

PHT

15/10/1970

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

3

NguyÔn ThÞ ChÝn

PHT

23/06/1975

Diªm ®iÒn - TT - TB

 

 

 

 

Danh sách cán bô giáo viên

 

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Ngµy th¸ng n¨m sinh

Đia ch

 
 

1

Vò ThÞ Diªn

HT

2/1/1971

Th¸i th­­¬ng -TT  - TB

 

2

T¹ ThÞ Lùu

PHT

15/10/1970

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

3

NguyÔn ThÞ ChÝn

PHT

23/06/1975

Diªm ®iÒn - TT - TB

 

4

Bïi §¨ng To¶n

TB - VP

1/6/1956

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

5

NguyÔn ThÞ Trßn

KT

24/3/1982

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

6

Ph¹m ThÞ H­­¬ng

GV- TPT

8/1/1983

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

7

Vò ThÞ Thuý

GV-TTr

28/03/1963

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

8

§ç ThÞ Lý

GV- CTC§

1/5/1960

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

9

TrÇn ThÞ MiÕn

GV-TTr

11/5/1966

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

10

§µo ThÞ Thuý

GV-TTr

21/10/1968

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

11

Bïi ThÞ Ch¶i

GV

1/7/1970

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

12

TrÇn ThÞ Lan Anh

GV

3/2/1972

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

13

TrÇn ThÞ Hiªn

GV-TTr

16/07/1971

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

14

NguyÔn ThÞ H¶i

GV

21/06/1972

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

15

Vò ThÞ Ph­­¬ng

GV

1/6/1974

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

16

§oµn Thµnh §«

GV

5/10/1981

Th¸i hßa - TT - TB

 

17

NguyÔn ThÞ H»ng

GV

12/5/1977

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

18

NguyÔn ThÞ BÈy

GV

2/8/1977

Diªm ®iÒn - TT - TB

 

19

NguyÔn ThÞ Thu Lan

GV

15/09/1982

Diªm ®iÒn - TT - TB

 

20

NguyÔn ThÞ H¹nh

GV

10/12/1981

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

21

§ç ThÞ Thä

GV

23/07/1979

Diªm ®iÒn - TT - TB

 

22

Ph¹m ThÞ Th¬m

GV

10/10/1981

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

23

§ç ThÞ Mai

GV

1/1/1969

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

24

§µm ThÞ M©y

GV

13/02/1967

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

25

§µm ThÞ Duyªn

GV

5/7/1981

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

26

TrÇn ThÞ B×nh

GV

7/3/1958

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

27

T¹ V¨n Th«ng

GV

17/7/1987

Th¸i hßa - TT - TB

 

28

NguyÔn ThÞ HiÒn

GV

01/10/1987

Th¸i nguyªn - TT- TB

 

29

§µm Thi H­­¬ng

GV

27/7/1987

Thai nguyªn - TT- TB

 

30

NguyÔn ThÞ BÝch

GV

26/01/1989

 

 

31

Ph¹m ThÞ TuyÕt

GV

1979

Th¸i hßa - TT - TB

 

32

Lª Kh¾c L­­¬ng

GV

11/3/1986

Diªm ®iÒn - TT - TB

 

33

Bïi ThÞ MËn

TV

 

Thai nguyªn - TT- TB

 

34

§ç ThÞ Hoµi

GV

 12/2/1984

Th¸i th­­¬ng -TT  - TB

 

35

U«ng ThÞ Khuyªn

GV

 

Th¸i H­­ng - TT- TB

 

36

Vò ThÞ HuÕ

GV

 

Th¸i hßa - TT - TB

 

 


Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Nguyên

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác