Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạc tháng 4/2017


                                                            KẾ HOẠCH THÁNG 4 -  2017

 

I.                   ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3:

1.     sỐ LƯỢNG PHỔ CẬP:

-         Tiếp tục làm tốt công tác số lượng phổ cập bằng việc theo dõi sĩ số Hs, nâng

cao chất lượng Hs đại trà.

-         Nắm số lượng hs 5 tuổi đang học Mầm non để xây dựng kế hoạch phát triển

cho năm học 2017 – 2018.

-         Sĩ số Hs ổn định trong tháng tổng số Hs của trường thời điểm này 423 em

2.     Hoạt động dạy và học:

-         Tổ chức các hoạt động dạy và học chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3.

-         Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và CSVC phục vụ công tác tổ chưc hội  thi GVG

các cấp cho cụm. Có 16 GV tham gia hội giảng với kết quả 100% các giờ xếp loại giỏi. Có 2 GV dạy môn chuyên xếp thứ nhất, 2 GV dạy Văn hóa xếp thứ nhất. Toàn trường xếp thứ 2/7

-         Tổ chức dự giờ một số đ/c và tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm 2 đ/c

kết quả các tiết dạy khá tốt, các tiết dạy đã thể hiện đùng phương pháp dạy học và có sự chuẩn bị chu đáo. Tổ chức kiểm tra hồ sơ giáo viên nhìn chung Gv thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn đầy đủ hồ sơ theo quy định.

   Kiểm tra VSCĐ các lớp với kết quả      vở đạt, nhìn chung chữ viết các lớp đã có nhiều tiến bộ so với đầu năm học, lớp 5A62 có bộ vở giữ được nguyên từ đầu năm tương đối sạch đẹp.

-         Tổ chức cho Hs tham gia thi giải toán qua mạng cấp Huyện tại trường

Trường có 157 Hs tham gia dự thi với kết quả đạt có 2 Hs lớp 5 tham gia thi cấp Tỉnh.  đ/c Dịu vẫn sắp xếp thời gian bồi dưỡng thêm cho Hs tham gia thi Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh gồm 5 em 1 em thi cấp quốc gia.

-         Thành lập các đội tuyển từ khối 1 đến khối 5 tham gia sân chơi Trạng  Nguyên

 nhỏ tuổi cấp cụm và tăng cường thời gian ôn luyện cho các em đạt kết quả.

-         Tổ chức tiếp thu và triển khai một số chuyên đề về dạy môn Khoa, Sử, địa,

TNXH  theo phương pháp Vnen. Thực hiện dạy theo mô hình Vnen áp dụng từ 20/3 đối với các môn học theo quy định.

-         Tổ chức cho Hs toàn trường tham gia sân chới TNNT cấp trường với 100% HS

tham gia.

   Tồn tại:

-         Tỷ lệ Gv tham gia hội giảng  chưa cao với các trường trong cụm.

-   Trong các giờ dạy việc thực hiện thông tư 22 chưa rõ nét, Các hình thức tchức

 lớp học chưa phong phú. Kế hoạch chủ nhiệm một số đ/c còn quá sơ sài phần nội dung các công việc trong tháng và phần đánh gia kết quả đạt được chung chung.

  -    Qua kiểm tra VSCĐ thấy Hs còn nhiều tật chữ và giữ vở chưa thật sạch.

 3.  Một số công việc khác:

   -   Công tác lao động vệ sinh làm chưa thường xuyên chưa có kế hoạch chủ động hàng tháng, hàng tuần.

II. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC THÁNG 4:

1.     Công tác số lượng:

-         Tiếp tục theo dõi nắm chắc sĩ số trong từng tiết họ đặc biệt trong giai đoạn đang

có dịch cảm cúm nhiều tại địa phương.

-         Tiếp tục quan tâm đến các đối tượng HS có hoàn cảnh khó khăn, Hs có nhận

thức chậm để các em tự tin đến lớp tham gia các hoạt động.

     -    Nắm chắc sĩ số và ổn định không nhận và chuyển học sinh trong tháng 4.Điều tra nắm chắc sĩ số trẻ 5 tuổi đang học Mẫu giáo trên địa bàn xã và xây dựng kế hoạch phát triển năm học để duyệt kế hoạch cùng PGD.

2.     Công tác dạy và học:

-         Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, soạn giảng đầy đủ khi lên lớp, thực

hiện nghiêm túc thời khóa biểu không cắt xén chương trình. Chú trọng nâng cao chất lượng đại trà quan tâm kiểm tra việc dạy buổi 2  yêu cầu Gv tăng cường chấm chữa bài cho các em đặc biệt là những em Hs yếu. Gv dạy buổi 2 hạn chế ngồi trên bàn Gv mà phải xuống tận nơi các em làm bài hướng dẫn tỉ mỉ để các em đạt kết quả cao. Lựa chọn hình thức học theo nhóm và phát huy cao vai trò tự học của tổ nhóm.

-         Hai đ/c PHT tiếp tục tăng cường kiểm tra dự giờ các lớp nhất là với những môn

đánh giá bằng điểm số. Đồng thời tiến hành kiểm tra VSCĐ các lớp đánh giá thi đua cuối năm vào cuối tháng 4 Các đ/c Tổ trưởng trực tiếp kiểm tra đánh giá chéo tổ.

-         Chuẩn bị lên kế hoạch phân công GV CN các lớp năm học sau đặc biệt là với

lớp 1 và các lớp 2,3 dạy chương trình VNEN, Tiếp tục tổ chức cho GV tham gia dự giờ tại trường Tiểu học Thái Hồng. đ/c Quyên lên lịch cho GV dạy khối 3 xuống dự giờ Gv khối 2 ngay trong trường để chuẩn bị cho năm học mới. Với Khối 1,2 tăng cường thống nhất chuyên môn trong trường để truyền đạt kiến thức cho Hs đảm bảo chất lượng môn học đồng thời đánh giá kết quả thực hiện sau một năm triển khai  dạy học theo mô hình Vnen cần nêu rõ cái được và những khó khăn trong quá trình giảng dạy, đồng thời nêu rõ quan điểm của mình có hay không nên tổ chức học theo mô hình này.( mỗi đ/c 1 bản báo cáo của riêng mình nộp về BGH ngày 5/4).

     - Đ/c Dịu tiếp tục bồi dưỡng cho 1 Hs tham gia ôn luyện và dự thi Giải Tiếng Anh qua mạng cấp Quốc gia vào ngày 15/ 4 tại Trường Th Thị Trấn Diêm Điền Thời gian dự thi từ 9 giờ , đ/c Huế bố trí đổi buổi sắp xếp thời gian tham gia dạy bồi dưỡng  các em của huyện tham gia Toán qua mạng cấp quốc gia vào ngày 7/4.

     -  Tổ chức cho Hs ôn luyện và rèn các kĩ năng tham gia sân chơi Trạng nguyên nhỏ tuổi. Kế hoạch cụ thể sẽ phân công sau khi thống nhất trong cụm, số lượng học sinh tham gia mỗi lớp tối đa 2 hs. Gv cần chú ý hướng dẫn các em về cả kiến thức lẫn kĩ năng làm bài cho cá em đặc biệt là kĩ năng làm bài nhanh theo khung thời gian đã quy định.

    -   CÁc đ/c Gv hoàn thiện các bảng theo dõi đánh giá học sinh theo quy định của thông tư 22 bổ sung đống thành quển và lưu giữ nhiều năm kết quả đánh giá học kì 1 và cuối năm, Đ/c Lợi đ/c Quyên soạn thành mẫu chung thống nhất toàn trường.

    -   Chuẩn bị hoàn thiện sản phẩm KHKT tham gia dự thi cấp cụm vào cuối tháng tư, 4 Đ/c Lợi, đ/c Nam, Quân, Trận hướng dẫn Hs hoàn thiện sản phẩm và tham gia dự thi khi có lịch cụ thể.

 3.   Công tác tự đánh giá thi đua năm học:

   -   Các bộ phận tổ khối, chuyên môn đánh giá kết quả đạt được và chỉ rõ những ưu điểm và tồn tại cần khắc phục của tổ chức đoàn thể, bộ phận mình và đánh giá một cách công bằng khách quan , thẳng thắn nộp về đ/c hiệu trưởng ngày 12/ 4 trên cơ sở đó hiệu trưởng hoàn thiện cáo đánh giá theo thang điểm 100 của PGD. Đồng thời thông qua Hội đồng thi đua nhà trường và thảo luận trước tập thể CBGV nhà trường trước khi nộp PGD vào ngày 17/ 4. Các đ/c tổ trưởng cũng tự đánh giá thi đua kết quả của tổ khối mình. đ/c Quyên đánh giá kĩ về hoạt động chuyên môn, đ/c Lợi đánh giá kĩ về công tác mũi nhọn và hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường trong năm học.

  -  Thành lập hội đồng chấm SKKN và bài thi năng lực Gv trong Hội thi GV giỏi gồm các đ/c  BGH, và tổ trưởng các tổ. Gv hoàn thiện SKKN và làm bài thi năng lực tại nhà khi có đề Phòng gửi về các trường, Hội đồng chấm tại trường gửi kết quả về Phòng theo lịch đã quy định.

  -   BGH tự kiểm tra hoàn thiện hồ sơ đề nghị trường công nhận chuẩn mức độ 2 xin ý kiến đánh giá của UBND xã và nộp hồ sơ về PGD theo quy định.

  4.  Công tác tài chính:

  -  GVCN tổng hớp các khoản thu lập danh sách gửi về bộ phận kế toán, đ/c Châm, đ/c Thúy hoàn thiện các chứng từ theo đúng quy định của Bộ tài chính, chuẩn bị quyết toán báo cáo trước Hội đồng nhà trường và công khai cùng cha mẹ học sinh. Yêu cầu làm rõ nguồn nào chi trả cho hoạt động của mục đó.

  -  Các đoàn thể, cá nhân hoàn thiện các thủ tục trước khi nhận tiền từ thủ quỹ đảm bảo chi đúng nguyên tắc.

  5.   Các công việc khác:

   -   Tổ chức phòng chống bệnh mùa hè; phối hợp cùng Trạm y tế xã tổ chức tuyên truyền trong CBGV và hs phòng chống các bệnh mùa hè. Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp , vệ sinh các phòng học sắp xếp đồ dùng gọn gàng, sạch sẽ hạn chế nơi cư ngụ của muỗi. Đ/c Quân kiêm tra lại tủ thuốc, loại bỏ các thuốc đã hết thời hạn sử dụng, đồng thời mua bổ sung để đảm bảo đủ cơ số thuốc theo quy định và các dụng cụ sơ cứu tại chỗ. Tất cả các loại thuốc đều phải có sổ theo dõi nhập và cấp phát thuốc theo đúng quy định.

    Với công tác nuôi ăn bán trú yêu cầu đ/c Quyên chỉ đạo chặt chẽ việc  cung cấp thực phẩm cũng như rau mua đảm bảo an toàn trách ngộ độc thực phẩm. Với dụng cụ chế biến và dụng cụ ăn phải được rửa sạch sẽ để khô ráo và sắp xếp gọn gàng tránh ô nhiễm và mất VS. Quan tâm việc lưu mẫu thức ăn thường xuyên và nắm bắt kịp thời khi có tình huống bất thường xảy ra. Đối với các cô trông trưa phải nắm chắc sĩ số hs ăn từng ngày và quản lý HS ăn, ngủ đúng giờ quy định Thời gian ngủ trưa của Hs cho các em vào ngủ từ 11 giờ 20 đến 13 giờ các ngày.

    -   Kiểm tra yêu cầu làm tốt công tác vệ sinh tại khu vệ sinh chung cũng như ở từng lớp học. Phun thuốc khử trùng diệt muỗi xung quanh các lớp học nhất là các phòng các em ăn bán trú.

    -   Tiếp tục phát động phong trào quyên góp sách, truyện cho Tủ sách phụ huynh. GCVN tiếp tục quán triệt tổ chức cho các em sắp xếp lại các tủ sạch, đ/c Hiền phân loại sách tại thư viện vào đúng nghiệp vụ chuẩn bị đón kiểm tra chéo về công tác sách, thư viện của trường. Đồng thời rà soát lại các thiết bị đồ dùng để xây dựng kế hoạch tiếp tục mua bổ sung cho năm học tới. GVCN triển khai tuyên truyền cho CMHS chuẩn bị mua sách cho con em mình vào năm học mới, tổ chức cho các em đăng kí nếu có nhu cầu mua tại trường. Vì theo dự kiến năm học 18 – 19 sẽ thực hiện thay SGK mới nên viếc đăng kí sách yêu cầu thật cụ thể nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng thừa hoặc thiếu sách khi vào năm học. Các lớp cho đăng kí lập danh sách gửi về nhà trường ngày 7/4

    -    Tiếp tục nghiêm túc thực hiện nghiêm chỉ thị 5105/CT – BGD ĐT về việc chấn

chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Chấm dứt hiện tượng dạy thêm trên địa bàn xã nhà dối với các lớp Tiểu học. Đ/c Nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và trước PGD.

-         Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ATGT và đảm bảo An ninh trật tự trường học.

Trong các giờ Sinh hoạt lớp Gv tăng cường truyền thông cho các em cách phòng chống đuối nước và cảnh giác với các tệ nạn dễ xâm nhập vào học đường.

-         Tuyên truyền cho CBGV, nhân viên thực hiện nghiêm túc công văn số

121/GDĐT ngày 16/3/2017 của Phòng GDĐT nghiêm cấm việc uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc, hạn chế uống trong các bữa tối và ngày nghỉ. Yêu cầu 100% CBGV chấp hành nghiêm nếu đ/c nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước nhà trường.

-         Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trường học, đặc biệt chú ý đến lời nối,

cư xử, trang phục của GV để thực sự Gv là tấm gương sáng để Học sinh noi theo.

-         Tổ chức đánh giá chuẩn Ht, Pht theo quy định.

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Hưng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác