Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

THỜI KHÓA BIỂU GV ÍT TIẾT - NH 2016 - 2017- TH TỪ TUẦN 1


THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN ÍT TIẾT
NĂM HỌC 2015 – 2016
 
Giáo viên
Môn
Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Buổi 1
Buổi 2
Buổi 1
Buổi 2
Buổi 1
Buổi 2
Buổi 1
Buổi 2
Buổi 1
Buổi 2
Buổi 1
Buổi 2
Tám
Mĩ thuật
1
 
1A
 
4A
 
3B
 
4B
 
 
 
 
2
 
1A
 
4A
 
3B
 
4B
 
 
 
 
3
 
3A
5A
 
2A
5B
 
 
 
 
 
 
4
 
3A
5A
 
2A
5B
 
 
 
 
 
 
Ngọc
Âm nhạc
1
 
 
 
 
 
 
 
 
5B
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2A
 
 
 
 
3
 
 
1A
 
 
 
3A
3B
4B
 
 
 
4
 
 
 
 
5A
 
 
 
4A
 
 
 
Trâm
Tiếng Anh
1
 
2A
 
3A
 
5A
4B
 
 
 
 
 
2
 
3A
3B
3A
 
1A
5B
5A
 
 
 
 
3
 
3B
3A
4B
 
2A
3B
1A
 
 
 
 
4
 
4A
5B
 
 
3B
4A
 
 
 
 
 
GV
Thể dục
1
 
 
1A
2A
 
 
4A
5A
 
 
 
 
2
4B
2A
 
 
 
 
5A
 
 
 
 
 
3
3A
4A
 
5B
 
 
 
4B
 
 
 
 
4
5B
3B
3B
 
 
 
3A
 
 
 
 
 
Nga
Tin học
1
 
 
4B
5B
3A
 
5A
 
 
 
 
 
2
 
 
4B
5B
3A
 
5A
 
 
 
 
 
3
 
 
 
4A
3B
 
1A
 
2A
 
 
 
4
 
 
 
4A
3B
 
1A
 
2A
 
 
 
 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Học

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác