Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kết quả thi toán qua mạng cấp huyện - Trường TH Thái Học


  

STT

Họ và tên HS

Ngày sinh

Lớp

Điểm

Thời gian

SL

Ghi chú

1

Nguyễn Tùng Lâm

 

1A

290

12p8

1

 

2

Đinh Khánh Ly

 

1A

300

5p8

1

 

3

Đinh Đức Thuận An

 

1A

210

8p10

1

 

4

Đinh Thị Yến Nhi

 

1A

280

5p55

1

 

5

Lê Diệu Anh

 

1A

180

28p16

1

 

6

Bùi Ngọc Anh

 

2A

230

28p32

1

 

7

Bùi Mai Linh

 

2A

170

28p5

1

 

8

Trần Khánh Linh

 

2A

170

20p24

1

 

9

Đỗ Thị Minh Trang

 

2A

210

34p26

1

 

10

Đinh Đức Anh

 

2B

250

10p12

1

 

11

Tạ Thị Khánh Linh

 

2B

130

38p31

1

 

12

Đỗ Thị Như Quỳnh

 

2B

150

20p56

1

 

13

Đỗ Ngọc Thu Sương

 

2B

240

26p12

1

 

14

Trần Ngọc Sơn

 

2B

210

31p26

1

 

15

Đỗ Quý Trọng

 

2B

250

17p13

1

 

16

Nguyễn Minh Duy

 

3B

290

16P45

1

 

17

Đỗ Trọng Hinh

 

3B

270

33P40

1

 

18

Đỗ Thu Hiền

 

3B

x

x

X

Ốm

19

Đinh Ngọc Bảo Trung

 

3A

220

27P31

1

 

20

Dương Chí Dũng

 

3A

170

46p28

1

 

21

Đỗ Thị Bé Em

 

3A

150

30p31

1

 

22

Đỗ Việt Anh

 

3A

240

39p59

1

 

23

Đào Dương Nam Phương

 

3A

150

40p51

1

 

24

Đỗ Minh Thư

 

3A

240

46p28

1

 

25

Đinh Đức Văn

 

4A

150

45p15

1

 

26

Phạm Phương Nhung

 

4A

110

50p10

1

 

27

Bùi Đức Trọng

 

4B

190

57p15

1

 

28

Bùi Trọng Đại

 

5A

80

57p31

1

 

29

Dương Xuân Quỳnh

 

5A

75

57p3

1

 

 

 

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Khối

Lớp

Trường

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Điểm

Thời gian

Lần thi

1

34810043

Đỗ Việt Anh

26/07/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

290

30'22

1

2

34811572

Trần Ngọc Lan

14/02/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

290

32'21

1

3

34684568

Vũ Ngọc Quyền

28/02/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

280

23'51

1

4

38702782

Vũ Phương Thảo

16/02/2006

4

4A7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

280

26'35

1

5

34809578

Đỗ Thị Mai Anh

4/7/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

280

28'53

1

6

34813486

Phạm Ngọc Anh Thư

19/10/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

280

29'41

1

7

34812871

Phạm Yến Quỳnh

30/05/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

280

34'43

1

8

34813868

Nguyễn Hoàng Vu

14/02/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

270

31'39

1

9

30570247

Hà Thảo Ngọc

21/01/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

270

39'9

1

10

35068790

Ha Trang My

23/08/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

255

33'7

1

11

34812365

Phạm Thị Hồng Nhung

8/5/2006

4

4A7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

240

31'28

1

12

15857053

Dinh Quoc Viet

13/04/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

235

32'21

1

13

34810893

Trần Lê Hoàng Dũng

5/9/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

235

39'19

1

14

34423042

Hà Mai Chi

1/12/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

230

14'24

1

15

34813021

Nguyễn Tường Thành

16/04/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

205

27'20

1

16

34812057

Đỗ Nguyễn Thùy Ngân

31/01/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

200

32'26

1

17

34813622

Nguyễn Thảo Vi

15/06/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

200

36'48

1

18

39456279

Đỗ Ngọc Lan

6/1/2006

4

4A7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

195

33'13

1

19

34811216

Trần Phi Hùng

24/11/2006

4

4A7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

155

39'7

3

20

34668119

Nguyen Chien Thang

6/7/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

145

31'58

1

21

34812561

Lưu Trần Huệ Phương

9/3/2006

4

4A7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

140

30'0

1

22

34809789

Hà Quỳnh Anh

20/08/2006

4

4A7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

135

24'58

1

23

34810263

Đỗ Ngọc Bách

1/12/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

135

36'32

1

24

34809302

Phạm Diệp Anh

30/05/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

135

41'22

2

25

38703437

Hà Tiến Mạnh

15/05/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

105

27'29

1

26

34810576

Đào Linh Chi

20/08/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

105

32'10

1

27

34811079

Giang Việt Hoàng

2/1/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

95

38'14

1

28

34810405

Hà Văn Bình

1/1/2006

4

4a7

Trường Tiểu Học Thái Học

Huyện Thái Thụy

Thái Bình

60

32'54

1

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Học

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác